Jos sairastut koronavirukseen Suomessa, hoidon kustannukset voivat vaihdella

21.9.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, etteivät kunnat perisi maksua koronatesteistä tai koronavirustaudin hoidosta myöskään henkilöiltä, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joilla ei ole hoito-oikeustodistusta eivätkä he ole matkailijoina Suomessa. Suositus tuli voimaan 26.8.2020. Kunnat päättävät itse sosiaali-ja terveysministeriön suosituksen noudattamisesta.


Sinulla on oikeus saada hoito koronaviruksen aiheuttaman tautiin Suomessa ilman maksua

 •  jos sinulla on Suomessa kotikunta
 • jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, mutta sinulla on hoito-oikeustodistus:
  • EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat henkilöt saavat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Ulkomailla asuvat suomalaiseläkeläiset saavat hoidon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.
  • Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista tulleet saavat hoidon esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai passin.
  • Australiasta tulleet saavat hoidon esittämällä passin.
  • jos sinulla on oikeus Kelan myöntämään hoito-oikeustodistukseen Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (esimerkiksi Suomessa työskentelevät henkilöt)
 •   jos olet matkailijana Suomessa. Tällä henkilöryhmällä ei välttämättä ole hoito-oikeustodistusta, mutta heillä on WHO:n kansainvälisen terveysjulistuksen mukaan oikeus maksuttomaan koronaviruksen aiheuttaman sairauden hoitoon.

Jos et kuulu edellä mainittuihin henkilöryhmiin, eikä sinulla ole vakuutusta, joka kattaisi tutkimuksesi hoidon kustannukset, voit silti saada maksutonta hoitoa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin joissain kunnissa. Tarkista hoitoa antavasta kunnasta, periikö se koronan hoidosta ja testauksesta maksun.

Hyvä huomioida

Lisätietoa:

Sosiaali-ja terveysministeriö 26.8.2020: Yhdenvertainen koronatestiin pääsy turvataan myös kotikunnattomille henkilöille Matkailu ja koronavirus