Kela: Jatkossa toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan kuuluvien korkeakouluopiskelijoiden ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua Kelalle

1.8.2022

EU:n sosiaaliturva-asetusta tulkitaan nyt kansallisesti eri tavalla kuin aiemmin, ja siksi korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun maksuvelvollisuuteen tulee muutoksia. Muutoksen myötä korkeakouluopiskelijan ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua Kelalle, jos hänen sosiaaliturvastaan vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia.


EU:n sosiaaliturva-asetuksen (883/2004) kansallinen tulkinta muuttui siten, että nyt myös korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto kuuluu asetuksen soveltamisalaan.

EU-maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelevien asetusten mukaan henkilöillä on oikeus vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Jos henkilö kuuluu toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan, hän ei yleensä ole velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksuja samanaikaisesti kahteen maahan.

Jos opiskelija siis kuuluu edellä mainittujen maiden sosiaaliturvaan, hänen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua Kelalle. Opiskelija voi kuitenkin käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

Opiskelijan täytyy ilmoittaa Kelaan, jos hänen sosiaaliturvastaan vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia

Jos opiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia, opiskelijan täytyy ilmoittaa asiasta Kelaan. Sen voi tehdä lähettämällä kopion voimassaolevasta eurooppalaisesta sairaanhoitokortista (EHIC) tai jonkin muun asiakirjan, josta käy ilmi toisen EU-sääntelyä soveltavan maan sosiaaliturvaan kuuluminen. Jos opiskelija on jo ehtinyt maksaa terveydenhoitomaksun, hän voi pyytää Kelasta maksun palautusta.

Jos opiskelija on epävarma siitä, tarvitseeko hänen maksaa terveydenhoitomaksua Kelalle, asia kannattaa selvittää Kelan verkkosivuilta. Syyslukukauden terveydenhoitomaksun eräpäivä on 30.9., jos opiskelija on siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittautuu syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.

YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuollon palveluita. Osa opiskeluterveydenhuollon kustannuksista rahoitetaan opiskelijoiden maksamalla terveydenhoitomaksulla. Vuonna 2022 maksu on 35,80 euroa lukukaudessa. YTHS:n palveluita saavat käyttää ne opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suomalaisessa korkeakoulussa.

 

Lähde: Kela.fi