Koronaviruksen vaikutus näkyy vuoden 2020 hoitoon hakeutumisen tilastoissa

30.6.2021

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kelan tilastot rajat ylittävästä terveydenhuollosta vuonna 2020 on julkaistu. Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät rajat ylittävän terveydenhuollon tilastoissa.


Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastot löytyvät yhteyspisteen Slideshare-tililtä. Myös hammashoitoon hakeutumisesta on oma tilastonsa. Tilastoista löytyy tietoa esimerkiksi siitä, mihin maihin Suomesta on hakeuduttu hoitoon ja miten Kela on maksanut korvauksia ulkomailla annetusta hoidosta.

Hoitoon hakeutuminen tarkoittaa sitä, että henkilö matkustaa omatoimisesti eli ilman ennakkolupaa toiseen maahan saamaan hoitoa. Kela korvaa omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä saadusta hoidosta. Tilastoja tulkittaessa on tärkeää huomioida, että korvauksia voi hakea Kelasta jopa puoli vuotta annetun hoidon jälkeen, joten tiedot voivat näkyä tilastoissa viiveellä. Lisäksi tilastoissa näkyvät vain ne hoitoon hakeutumiset, joista asiakas on hakenut korvauksia Kelasta.

Hoitoon hakeutuminen laskusuunnassa

Vuonna 2020 Suomesta hakeuduttiin omatoimisesti hoitoon eniten Viroon, Espanjaan ja Unkariin, kuten vuonna 2019. Kaikkien kolmen kärkimaan osalta sekä asiakkaan itsensä maksamat kustannukset että Kelan myöntämät korvaukset ovat kuitenkin laskeneet edellisestä vuodesta.

Tilastojen perusteella myös ennakkolupia EU- tai Eta-maissa sekä Sveitsissä annettavaan hoitoon on haettu aiempaa vähemmän. Koronaviruspandemia on voinut vaikuttaa siihen, miten paljon ihmiset hakeutuvat hoitoon ulkomaille.

Lääkkeitä ostettu ulkomailla enemmän kuin aiemmin

Tilastoista nousee esille se, että EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä ostetuista lääkkeistä on maksettu sekä myönnetty korvauksia enemmän kuin aikaisemmin. Kela myönsi korvauksia ulkomailla ostetuista lääkkeistä noin 141 000 euroa, kun vuonna 2019 vastaava luku oli noin 72 000 euroa. Muissa kustannuksissa ei ole samanlaista nousua kuin lääkkeissä. Myös EU-alueen ulkopuolella ostettujen lääkkeiden kustannukset ja korvaukset ovat nousseet edellisiin vuosiin verrattuna.

Koronaviruspandemialla on voinut olla vaikutusta siihen, että ulkomailla ostetuista lääkkeistä on haettu aiempaa enemmän korvauksia. On esimerkiksi mahdollista, että ulkomailla on jouduttu oleskelemaan suunniteltua kauemmin, jolloin lääkkeitäkin on pitänyt ostaa lisää.

EU:n ulkopuolella käytetty eniten terveyspalveluja Thaimaassa

Kela ei myönnä korvauksia omatoimisesta hoitoon hakeutumisesta EU-alueen ulkopuolelle. Korvauksia sairaanhoidon kustannuksista voi kuitenkin saada, jos hoitoa on annettu äkillisestä sairastumisen, pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi.

Vuonna 2020 Kela myönsi EU-alueen ulkopuolella eniten korvauksia Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja Turkissa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, kuten edellisinäkin vuosina. Thaimaan osalta sekä asiakkaan itsensä maksamat kustannukset että Kelan myöntämät korvaukset nousivat hieman edelliseltä vuodelta. Esimerkiksi vuonna 2020 Kela korvasi 59 000 euroa Thaimaassa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, vuonna 2019 40 000 euroa.

Hammashoitoon hakeudutaan yhä vähemmän ulkomaille

Hammashoidon tilastoista näkyy, että vuonna 2020 hakeuduttiin omatoimisesti hammashoitoon ulkomaille aiempaa vähemmän. Laskua näkyy sekä ratkaisujen että myönnettyjen korvausten määrässä. Esimerkiksi vuonna 2020 ulkomailla saadusta hammashoidosta myönnettiin korvauksia noin 162 000 euroa, kun taas vuonna 2019 yli 200 000 euroa. Tilastojen perusteella hammashoitoon hakeutuminen ulkomaille on vähentynyt vuosi vuodelta.

Useimmiten hammashoitoon hakeudutaan Viroon. Tilastoista kuitenkin näkee, että korvausten hakeminen Virossa saadusta hammashoidosta on ollut laskussa. Esimerkiksi vuonna 2020 Kela myönsi korvauksia hoidosta noin 140 000 euroa, kun vuonna 2016 luku oli noin 430 000 euroa.