Koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuuteen muutoksia Suomessa

19.5.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on tarkentanut aikaisempaa tulkintaansa koronaviruksen vuoksi saadun hoidon maksuttomuudesta Suomessa. Uuden linjauksen mukaan hoito on maksutonta, jos sinulla on Suomessa kotikunta, toisen maan myöntämä hoito-oikeustodistus tai olet matkailija. Myös ne henkilöt, joilla on oikeus Kelan myöntämään hoito-oikeustodistukseen, saavat hoidon ilman maksua. Muille hoito on maksullista kuten muukin sairaanhoito. Uusi linjaus tuli voimaan 11.5.2020.


Jos henkilöllä ei ole Suomessa kotikuntaa tai oikeutta hoito-oikeustodistukseen, koronan aiheuttaman taudin hoito on hänelle jatkossa maksullista.

Uusi linjaus otettiin käyttöön 11.5. alkaen ja sitä sovelletaan henkilöihin, joiden hoito on alkanut 11.5.2020 tai sen jälkeen.

Oikeus maksuttomaan koronan hoitoon Suomen julkisessa terveydenhuollossa

Sinulla on oikeus saada hoito koronaviruksen aiheuttaman tautiin Suomessa ilman maksua

 •  jos sinulla on Suomessa kotikunta
 • jos sinulla ei ole kotikuntaa, mutta sinulla hoito-oikeustodistus:
  • EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä tulevat henkilöt saavat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Ulkomailla asuvat suomalaiseläkeläiset saavat hoidon Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.
  • Pohjoismaalaiset eivät välttämättä tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia Suomessa, vaan hoidon saa myös esittämällä passin tai muun virallisen henkilöllisyystodistuksen.
  • Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista tulleet saavat hoidon esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai passin.
  • Australiasta tulleet saavat hoidon esittämällä passin.
 • jos sinulla on oikeus Kelan myöntämään hoito-oikeustodistukseen Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (esimerkiksi Suomessa työskentelevät henkilöt)
 • jos olet matkailijana Suomessa. Tällä henkilöryhmällä ei välttämättä ole hoito-oikeustodistusta, mutta heillä on WHO:n kansainvälisen terveysjulistuksen mukaan oikeus maksuttomaan koronan hoitoon.

Henkilöryhmät, joille koronan hoito on maksullista

Muille koronaviruksen aiheuttaman taudin hoito on maksullista kuten muukin hoito Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi kolmansista maasta tulevat

 • opiskelijat, jotka eivät työskentele Suomessa
 • diplomaatit
 • lähetetyt työntekijät
 • au pairit
 • ns. ’paperittomat henkilöt’, joilla on kielteinen turvapaikkapäätös

Tämä tarkoittaa, että hoidon todelliset kustannukset pitää maksaa itse eikä niistä voi saada korvauksia Kelasta.

Hyvä huomioida

Lisätietoja:

Sairastuminen Suomessa matkaillessa