Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt Valviran ylläpitämään JulkiTerhikki-rekisteriin merkitään tiedot kaikista laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Rekisteri on julkinen ja kaikille avoin. Voit tarkistaa rekisteristä sinua hoitaneen henkilön ammattipätevyyden. Rekisterissä on tieto henkilön syntymävuodesta, rekisteröintinumerosta ja ammattioikeuksista. Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat Suomessa lääkäri hammaslääkäri proviisori psykologi puheterapeutti ravitsemusterapeutti farmaseutti sairaanhoitaja kätilö terveydenhoitaja fysioterapeutti laboratoriohoitaja röntgenhoitaja suuhygienisti toimintaterapeutti optikko hammasteknikko. […]