Apua hätätilanteessa Suomessa

Jos olet hengenvaarassa, toimi nopeasti ja soita hätänumeroon 112, josta saat apua ja toimintaohjeita. Jos vaivasta ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta se vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, hakeudu omalle terveysasemallesi tai iltaisin, öisin ja viikonloppuisin oman alueesi päivystysyksikköön.


Hätätilanteessa sinulla on oikeus saada kiireellistä sairaanhoitoa, kuten hammashoitoa, mielenterveyshoitoa ja päihdehoitoa, kaikkialla Suomessa ja jokaisessa julkisen terveydenhuollon hoitopaikassa. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa.

Jos vaivastasi ei ole välitöntä hengenvaaraa, mutta se vaatii kiireellistä tutkimista ja hoitoa, hakeudu omalle terveysasemallesi sen aukioloaikana. Soita terveysaseman päivystyksen puhelinneuvontaan, jossa arvioidaan tilanteesi, annetaan tarpeenmukaisia hoito-ohjeita ja ohjataan eteenpäin. Kiireetön hoito voidaan aina siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista, kiireellistä ei.

Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys. Ympärivuorokautiset päivystyspisteet toimivat yleensä sairaaloiden yhteydessä. Kiireelliseen hoitoon otettu potilas siirretään jatkohoitoon, joka määräytyy hänen kotikuntansa perusteella.