Suomen terveydenhuoltojärjestelmä

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä perustuu julkisiin terveydenhuollon palveluihin, joihin jokaisella maassa asuvalla on oikeus. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.


Julkisten terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunta voi myös hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä.

Julkiset terveydenhuollon palvelut rahoitetaan verotuloilla sekä palveluista perittävillä asiakasmaksuilla.

Terveydenhuoltoa ohjataan lainsäädännöllä, valtionosuusjärjestelmällä, suosituksilla ja ohjeilla sekä valvonnalla. Terveydenhuollon ohjaamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhdessä alaistensa virastojen ja laitosten kanssa. STM:n alaisia virastoja ovat

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
  • Säteilyturvakeskus (STUK)
  • Työterveyslaitos (TTL)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Terveydenhuollon valvonnasta vastaavat Valvira sekä aluehallintovirastot.

Terveyspalveluja tarjoavat myös yksityiset yritykset, itsenäiset ammatinharjoittajat sekä järjestöt. Kela korvaa osan yksityisen terveydenhuollon kustannuksista Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille.

Hoitopaikkojen yhteystiedot

Sairaanhoitopiirien, päivystävien sairaaloiden ja synnytyssairaaloiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Julkisista terveydenhuollon palveluista löydät tietoa myös kuntien ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilta.

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajista on tietoa FinlandCare-ohjelman sivuilla.