Järjestöjen tarjoama apu ja tuki

Suomessa toimii lukuisia järjestöjä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja eri potilas- ja asiakasryhmille. Palvelut täydentävät julkista terveydenhuoltoa ja niiden tarkoituksena voi olla esimerkiksi kansanterveyden edistäminen tai potilaan tukeminen sairauden kanssa selviytymisessä. Vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus ovat keskeistä järjestöjen tuottamaa toimintaa.


Kolmannen sektorin palvelujen tarkoituksena voi olla esimerkiksi kansanterveyden edistäminen tai potilaan tukeminen sairauden kanssa selviytymisessä. Kolmannen sektorin toiminta on voittoa tavoittelematonta ja perustuu usein vapaaehtoisuudelle.

Suomessa toimivien sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen kattojärjestö on SOSTE. Tietoa sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöistä on koottu SOSTEn verkkosivuille.

Kolmas sektori järjestää terveyspalveluja paperittomille henkilöille

Kolmas sektori tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja paperittomille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sellaista henkilöä, jolla on oikeus vain kiireelliseen hoitoon terveydenhuoltolain perusteella ja jolla ei ole muun lainsäädännön mukaan oikeutta saada hoitoa Suomessa.

Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Joensuussa toimii Global Clinic, joka antaa hoitoa paperittomille henkilöille. Klinikalla työskentelee vapaaehtoisia lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Hoito on maksutonta. Henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus, eikä asiakkaasta ilmoiteta esimerkiksi poliisille. Klinikan osoite on salainen ja se kerrotaan, kun asiakas ottaa yhteyttä klinikkaan.

Global Clinicin yhteystiedot

Helsinki
Puhelin 044 977 4547
Sähköposti globalclinic.finland(at)gmail.com

Turku
Puhelin 046 625 1412

Oulu
Sähköposti paperittomat@odl.fi

Joensuu
Puhelin 046 5900 186

Pro-tukipiste tarjoaa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville Helsingissä ja Tampereella. Palvelut tavoittaa puhelimitse (09 2512 730) tai sähköpostitse (toimisto(at)pro-tukipiste.fi).

Pakolaisneuvonta ry antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa.

Yhteiskunnalliset yritykset

Yhteiskunnalliset yritykset voivat olla kokonaan tai osittain järjestöjen omistamia. Niiden liiketoiminnan tavoitteena on edistää yhteiskunnallisia päämääriä ja voitot käytetään ensisijaisesti näiden päämäärien edistämiseen, kuten lapsi-, vammais- tai nuorisotyöhön. Liiketoiminnalla lisätään yhteiskunnallista hyvinvointia ja kestävyyttä.

Lisää tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä löytyy Arvoliiton ja Reilu Palvelu ry:n sivuilta.