Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Terveydenhuollon ammattilaiset jaetaan Suomessa laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammatteihin. Laillistaminen tarkoittaa, että henkilö on suorittanut tietynlaisen, laissa ja asetuksissa säädetyn koulutuksen ja että hänelle on myönnetty lupa toimia kyseisessä ammatissa ja käyttää kyseistä ammattinimikettä. Laillistuksen myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).


Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt

Valviran ylläpitämään JulkiTerhikki-rekisteriin merkitään tiedot kaikista laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Rekisteri on julkinen ja kaikille avoin. Voit tarkistaa rekisteristä sinua hoitaneen henkilön ammattipätevyyden. Rekisterissä on tieto henkilön syntymävuodesta, rekisteröintinumerosta ja ammattioikeuksista.

Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat Suomessa

 • lääkäri
 • hammaslääkäri
 • proviisori
 • psykologi
 • puheterapeutti
 • ravitsemusterapeutti
 • farmaseutti
 • sairaanhoitaja
 • kätilö
 • terveydenhoitaja
 • fysioterapeutti
 • laboratoriohoitaja
 • röntgenhoitaja
 • suuhygienisti
 • toimintaterapeutti
 • optikko
 • hammasteknikko.

Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt

Nimikesuojatussa ammatissa voi toimia muukin kuin erikseen määritellyn koulutuksen suorittanut henkilö, jos hänellä muuten on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito tehtävässä toimimiseen. Nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö ei välttämättä tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön. JulkiTerhikki-rekisteriin merkitään tiedot myös nimikesuojattua ammattinimikettä käyttävistä henkilöistä.

Nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat

 • apuvälineteknikko
 • jalkaterapeutti
 • koulutettu hieroja
 • kiropraktikko
 • naprapaatti
 • osteopaatti
 • lähihoitaja
 • psykoterapeutti
 • sairaalafyysikko
 • sairaalageneetikko
 • sairaalakemisti
 • sairaalamikrobiologi
 • sairaalasolubiologi.

Viranomaisen on 1.1.2016 alkaen ilmoitettava toisten EU-maiden viranomaisille, jos terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa rajoitetaan tai jos se kielletään.