Yksityinen terveydenhuolto

Suomessa toimii lukuisia yksityisiä terveyspalveluja tarjoavia yrityksiä, järjestöjä ja säätiöitä. Myös terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tarjota palveluja itsenäisinä ammatinharjoittajina.


Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat voivat myydä palveluja suoraan asiakkaille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Yksityiset toimijat tarjoavat sekä perus- että erikoissairaanhoidon palveluja.

  • Maksat itse hoidon kustannukset, kun käytät yksityisiä terveyspalveluja. Yksityiset palveluntuottajat voivat hinnoitella palvelunsa vapaasti.
  • Voit saada Kelasta korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksiin, jos asut tai olet sairausvakuutettu Suomessa. Kela korvaa kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.
  • Myös yksityiset vakuutukset voivat korvata yksityisen terveydenhuollon kustannuksia asiakkaalle.

Yksityisten terveyspalvelujen tarjoaminen on luvanvaraista

Yksityisen terveydenhuollon yrityksen tulee hakea lupa toiminnalleen alueensa aluehallintovirastolta tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Jos yritys toimii vain yhden aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää aluehallintovirasto. Jos toimintaa on useamman aluehallintoviraston alueella, luvan myöntää Valvira.

Lupaa ei tarvita silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö antaa palveluja itsenäisenä ammatinharjoittajana. Jos kyse on laillistetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä, hänellä tulee olla Valviran myöntämä lupa toimia ammatissaan.

Palveluntuottajien yhteystiedot

FinlandCare-ohjelman verkkosivuilla on tietoa yksityisistä terveydenhuollon palveluista.