Kelan ennakkolupa­päätös

Kela antaa ulkomaille hoitoon hakeutumista koskevaan ennakkolupahakemukseen päätöksen, josta voit valittaa hallinto-oikeuteen.


Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Voit hakea Kelan ennakkolupaa koskevaan päätökseen muutosta, jos päätös koskee sinua tai olet päätöksessä mainitun henkilön huoltaja tai edunvalvoja. Kela lähettää ennakkolupaa koskevan päätöksen tiedoksi myös sille julkisen terveydenhuollon toimintayksikölle, joka antoi hakemukseen Kelan pyynnöstä lausunnon. Yleensä lausunnonantaja on sairaanhoitopiiri.

  • Voit valittaa Kelan ennakkolupaa koskevasta päätöksestä hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä kotikuntasi sijaitsee.
  • Tee valitus Helsingin hallinto-oikeudelle, jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa.
  • Valitus tulee tehdä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta.

Jos asiakas jättää ennakkolupapäätöstä koskevan valituksen Kelaan, Kela toimittaa valituksen siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä henkilön kotikunta sijaitsee.

Ennakkoluvan mukaisten kustannusten korvaamista koskevat päätökset

Myös ennakkoluvan mukaisten hoitokustannusten korvaamista koskevasta Kelan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Ennakkoluvalla annetun hoidon matka-, oleskelu- ja lääkekustannuksiin liittyvästä kustannusten korvaamista koskevaan Kelan päätökseen voi hakea muutosta Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Yleinen valitusaika korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 30 päivää.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen ja siitä ei voi valittaa.