Kelan hoito-oikeustodistusta koskeva päätös

Jos olet tyytymätön Kelan hoito-oikeustodistusta koskevaan päätökseen, voit hakea päätökseen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta ja edelleen vakuutusoikeudelta.


Tee valitus kirjallisesti ja toimita se Kelaan 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätökseen merkityn postituspäivän jälkeen.