Kelan sairaanhoito­korvaukset

Voit valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle Kelan antamasta päätöksestä, joka koskee yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden tai hoitoon liittyvien matkakustannusten sairaanhoitokorvauksia.


  • Voit tehdä valituksen kirjallisesti ja vapaamuotoisesti.
  • Osoita valitus sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle (Samu).
  • Toimita valitus Kelaan.
  • Valitus on jätettävä viimeistään 30. päivän kuluessa sen päivän jälkeen, kun olet saanut tiedon Kelan päätöksestä. Päätöksen katsotaan tulleen tietoosi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu.