Ahvenanmaata koskevat kysymykset


  1. Kuka päättää ennakkoluvan myöntämisestä, jos Ahvenanmaalla asuva potilas hakee lupaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten?

Vuoden 2014 alusta alkaen päätöksen potilaan ennakkolupahakemukseen on antanut Kela. Ennakkolupaa voi hakea Kelasta lomakkeella SV 129. Kela pyytää hakemukseen sitovan lausunnon Ålands hälso- och sjukvård:lta (ÅHS), joka vastaa potilaan hoidosta. Jos ennakkolupahakemus jätetään Ålands hälso- och sjukvård:lle, se toimittaa hakemuksen Kelaan lausuntonsa kanssa.

  1. Jos potilas hakeutuu potilasdirektiivin perusteella hoitoon Ahvenanmaan sairaanhoitopiiriin, mutta sairaanhoitopiirissä ei ole tarvittavaa hoitoa tarjolla, voiko sairaanhoitopiiri kieltäytyä vastaanottamasta potilasta?

Ålands hälso- och sjukvård:n ei tarvitse vastaanottaa hoidettavaksi potilasta, jos tarvittavaa hoitoa ei ole Ahvenanmaalla tarjolla.

  1. Milloin ja missä tilanteissa Ahvenanmaan sairaanhoitopiirin tulee ilmoittaa, mitä vastaava hoito maksaisi, jos se tuottaisi hoidon itse?

Kela pyytää ÅHS:lta tietoa hoidon kustannuksista silloin, jos Ahvenanmaalla asuva ja korvauksia hakeva henkilö on sairastunut äkillisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja maksanut itse hoidosta aiheutuneet kustannukset. Tieto tarvitaan, koska Kela korvaa kustannuksia sen mukaan, mitä vastaava ÅHS:n järjestämä hoito olisi maksanut.

  1. Jos potilasdirektiivin perusteella hoidettavalle potilaalle sattuu potilasvahinko Ahvenanmaalla ja hänet pitää lähettää jatkohoitoon, lähetetäänkö potilas hoitoon Suomeen vai Ruotsiin? Kuka vastaa potilaan hoidon kustannuksista tässä tapauksessa?

Potilas tulee lähettää jatkohoitoon ensisijaisesti Suomeen lähimpään julkisen terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa potilaan tarvitsemaa hoitoa on saatavilla. Hoitokustannusten korvausvastuu määräytyy sen mukaan, onko kyse kiireellisen vai kiireettömän hoidon kustannuksista.