Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Sairaanhoito-oikeudet säilyvät suurelta osin ennallaan myös uuden brexit-sopimuksen aikana

8.2.2021

Iso-Britannia ja EU solmivat 24.12.2020 uuden yhteistyö-ja kauppasopimuksen, joka sisältää säännökset siitä, miten 1.1.2021 alkaen rajojen yli liikkuvien sosiaaliturva määräytyy. Sopimuksen myötä sairaanhoito-oikeudet säilyvät pitkälti ennallaan ja Iso-Britannia rinnastetaan niiden osalta EU-maahan. Poikkeuksena tähän on hoitoon hakeutuminen, joka on jatkossa mahdollista vain ennakkoluvan kanssa.


Jos liikut Suomen ja Ison-Britannian välillä, oikeutesi hoitoon määräytyy myös 1.1.2021 jälkeen samalla tavalla kuin ennenkin. Uuden sopimuksen myötä Iso-Britannia rinnastetaan suurelta osin EU-maahan sairaanhoito-oikeuksien osalta. Tämä tarkoittaa, että jos oleskelet tilapäisesti Isossa-Britanniassa, voit osoittaa oikeutesi hoitoon Suomen myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai sen väliaikaisesti korvaavalla todistuksella. Passia ei tällä hetkellä hyväksytä hoito-oikeustodistuksena, kun hoito on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos olet joutunut itse maksamaan Isossa-Britanniassa saamasi lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset, voit hakea korvausta jälkikäteen joko Isosta-Britanniasta tai Kelasta.

Jos saavut tilapäisesti Isosta-Britanniasta Suomeen, voit osoittaa oikeutesi hoitoon Suomessa

  • Ison-Britannian myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla
  • eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella
  • eurooppalaista sairaanhoitokorttia muistuttavalla kortilla, jonka Iso-Britannia on myöntänyt brexitin erosopimuksen piiriin kuuluville

Kaikilla edellä mainituilla korteilla saat tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana lääketieteellisesti välttämättömän hoidon julkisessa terveydenhuollossa asiakasmaksun hinnalla. Lisäksi kortilla saat korvausta Kelasta yksityisessä terveydenhuollossa annetun hoidon kustannuksista sekä lääkärin määräämien lääkkeiden ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Hoitoon hakeutuminen Ison-Britannian ja Suomen välillä mahdollista vain ennakkoluvan kanssa

Jos haluat matkustaa Isoon-Britanniaan hoitoon ilman ennakkolupaa 1.1.2021 jälkeen, Isolla-Britannialla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa sinua hoitoon. Selvitä hoidonantajalta ottavatko he sinut hoitoon ja mitä hoito maksaa. Huomioithan, että Kela ei korvaa hoidosta aiheutuneita kustannuksia, jos olet varta vasten matkustanut Isoon-Britanniaan käyttämään terveyspalveluja. Sen sijaan voit edelleen hakeutua Isoon-Britanniaan hoitoon, jos sinulla on Kelan myöntämä ennakkolupa. Lisätietoja ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta löydät aihesivultamme Hoitoon ulkomaille ennakkoluvalla.

Vastaavasti, jos hakeudut Isosta-Britanniasta Suomeen 1.1.2021 jälkeen käyttääksesi Suomen terveyspalveluja, Suomella ei ole velvollisuutta ottaa sinua hoitoon. Vastaat itse kaikista hoitosi kustannuksista. Sen sijaan voit edelleen hakeutua Suomeen hoitoon Ison-Britannian myöntämällä ennakkoluvalla. Lisätietoja ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta Suomeen löydät aihesivultamme Hoitoon Suomeen ennakkoluvalla.

Voit seurata Kelan sivuilla ajantasaisinta tilannetta Ison-Britannian EU-eron käytännön vaikutuksista sairaanhoitoon.