Suomen virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi ja terveydenhuollon palvelut annetaan yleensä näillä kielillä. Terveydenhuollon ammattilaiset osaavat kuitenkin yleisesti myös englantia.

Enontekiöllä, Inarissa, Sodankylässä ja Utsjoella julkisen terveydenhuollon palveluja annetaan myös saamen kielellä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden on huolehdittava siitä, että potilas ymmärtää hoitoaan koskevat asiat

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa potilaalle selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos potilaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tulkkaus.

Jos hoitohenkilökunta katsoo tulkkauksen olevan tarpeellista potilaan hoidon antamiselle, niin tulkkauskustannuksia ei peritä potilaalta erikseen. Käännöskustannukset ovat potilaan vastuulla.