Sveitsi

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 144 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Sveitsin terveydenhuoltojärjestelmä sisältää sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon palveluita. Sveitsin sairausvakuutuslaitos on järjestö, joka tuottaa sairausvakuutuksia pakollisen sairausvakuutusjärjestelmän (KVG) alaisuudessa. Sairausvakuutuskassat ovat tuottoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden tulee hakea hyväksyntä Sveitsin sisäministeriöltä. Halutessaan sairausvakuutuskassat voivat tarjota lisävakuutuksia pakollisen perusvakuutuksen lisäksi.

Pakollinen sairausvakuutus sairausvakuutuslain (KVG) nojalla takaa, että jokaisella on pääsy korkeatasoiseen ja kattavaan terveydenhuoltoon. Se tarjoaa saman palveluiden ja etuisuuksien valikoiman kaikille vakuutetuille. Lisävakuutus on vapaaehtoinen ja kattaa korkeamman tason mukavuuksia (esim. sairaalahoidon puoliyksityisellä tai yksityisellä osastolla) tai lisäpalveluita ja -etuja (naturopaattinen hoito, rutiinihammashoito jne.).

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Sveitsissä. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Sveitsissä paikallisen julkisen terveydenhuollon sairaanhoitopalveluiden käytöstä asiakkaalta laskutetaan kiinteä omavastuumaksu. Jos aiheutuneet kustannukset ovat pienemmät kuin kiinteä omavastuumaksu, määräytyy maksu aiheutuneiden kustannusten mukaan. Maksu maksetaan Sveitsin yhteiselle sairausvakuutuslaitos Gemeinsame Einrichtung KVG:lle. Lisäksi löydät kattavasti tietoa myös englanniksi GE KVG:n verkkosivuilta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus Sveitsin sairausvakuutuksen kanssa (useimmilla lääkäreillä on sopimus). Näytä vastaanotolla voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Eri kantoneissa (Sveitsissä on 26 kantonia) on omat käytäntönsä lääkärinkulujen maksamisessa. Joillakin alueilla maksat hoidon ensin itse ja haet tositteiden perusteella osittaista korvausta GE KVG:stä. Toisilla alueilla hoitokulusi veloitetaan suoraan sairausvakuutuslaitokselta, ja maksat ainoastaan omavastuumaksun. Hoitojen taksat vaihtelevat kantonin lainsäädännön mukaan.

Pääset erikoislääkärille yleislääkärin lähetteellä.

Hammaslääkäri

Vastaat hammaslääkärikuluista pääsääntöisesti itse. GE KVG korvaa hammaslääkärin kuluja vain silloin, kun hoidontarve johtuu onnettomuudesta tai vakavasta purentaelinten sairaudesta. Maksumenettely on sama kuin muillakin lääkäreillä.

Lääkkeet

Kun haet lääkärin Sveitsissä määräämiä reseptilääkkeitä apteekista, näytä reseptin lisäksi voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Näin saat osasta lääkkeitä korvausta.

Sairaalahoito

Pääset sairaalahoitoon yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä.

Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan sairaalan ensiapuun. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi ja pyydä saada GE KVG:n maksamaa hoitoa sairaalan julkisella puolella. Omavastuumaksun lisäksi kaikilta yli 26-vuotiailta henkilöiltä veloitetaan kiinteä päivämaksu sairaalahoidosta.

Sveitsissä on tavallista, että sairaalassa on sekä julkisen että yksityisen puolen potilaita. Jos menet hoitoon yksityispotilaana, maksat kustannusten välisen erotuksen. GE KVG korvaa ainoastaan kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet samasta hoidosta julkisella puolella.

Ambulanssikuljetuksista korvataan 50 prosenttia, mutta korvauksissa on vuotuinen katto. Pelastuspalveluista (helikoptereilla) korvataan myös 50 prosenttia vuotuiseen kattoon saakka. Hae korvausta GE KVG:sta.

Jos joudut terveydentilasi vuoksi käyttämään erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, maksat kulut kokonaan itse.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Sveitsiin käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietolähteitä.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Sveitsin yhteinen sairausvakuutuslaitos KVG voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.