Sveitsi

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 144 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC) lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti Sveitsissä. Lääketieteellisesti välttämätön hoito on sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluuta. Saatat tarvita tällaista hoitoa esimerkiksi äkillisen sairastumisen tai tapaturman seurauksena.

Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai pitkäaikaissairauteen liittyen. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa ulkomailla oleskelun aikana, ota yhteyttä hoidon tarjoajaan etukäteen ja sovi hoidon järjestämisestä.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei takaa ilmaista hoitoa, vaan maksat hoidosta saman verran kuin paikalliset. Suosittelemme kantamaan mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulle ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Maksat Sveitsissä paikallisen julkisen terveydenhuollon sairaanhoitopalveluiden käytöstä kiinteän omavastuumaksun. Jos kustannukset ovat pienemmät kuin kiinteä omavastuumaksu, maksat sen kokonaan itse. Maksu maksetaan Sveitsin yhteiselle sairausvakuutuslaitos Gemeinsame Einrichtung KVG:lle.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus Sveitsin sairausvakuutuksen kanssa. Useimmilla lääkäreillä sopimus on. Näytä vastaanotolla voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Eri kantoneissa (Sveitsissä on 26 kantonia) on omat käytäntönsä siitä, miten lääkärikulut maksetaan. Joillakin kantoneilla maksat hoidon ensin itse ja haet tositteiden perusteella korvausta GE KVG:stä. Toisilla kantoneilla maksat hoidosta ainoastaan omavastuumaksun.

Pääset erikoislääkärille yleislääkärin lähetteellä.

Hammaslääkäri

Maksat hammaslääkärikulut pääsääntöisesti itse. GE KVG korvaa hammaslääkärin kuluja vain silloin, kun hoidontarve johtuu onnettomuudesta tai vakavasta purentaelinten sairaudesta. Maksumenettely on sama kuin muillakin lääkäreillä.

Lääkkeet

Kun haet lääkärin Sveitsissä määräämiä reseptilääkkeitä apteekista, näytä reseptin lisäksi voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Näin saat osasta lääkkeitä korvausta.

Sairaalahoito

Pääset sairaalahoitoon yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä.

Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan sairaalan ensiapuun. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi ja pyydä saada GE KVG:n maksamaa hoitoa sairaalan julkisella puolella. Omavastuumaksun lisäksi kaikilta yli 26-vuotiailta henkilöiltä veloitetaan kiinteä päivämaksu sairaalahoidosta. Voit etsiä sairaaloita Spitalfinder-nettisivun hakukoneella (saksaksi tai ranskaksi).

Sveitsissä on tavallista, että sairaalassa on sekä julkisen että yksityisen puolen potilaita. Jos menet hoitoon yksityispotilaana, maksat pääosan kustannuksista itse. GE KVG korvaa ainoastaan ne kustannukset, jotka olisivat aiheutuneet samasta hoidosta julkisella puolella.

Ambulanssikuljetuksista korvataan 50 prosenttia. Korvauksia voi saada vain tiettyyn rajaan asti vuosittain, jonka jälkeen potilas maksaa ambulanssikuljetuksen hinnan kokonaan. Pelastuspalveluiden kustannuksista (helikoptereilla) korvaus on myös 50 prosenttia vuotuiseen kattoon saakka. Hae korvausta GE KVG:sta.

Jos joudut terveydentilasi vuoksi käyttämään erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, maksat kulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Sveitsiin käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Kattavasti lisätietoa Sveitsin terveydenhuollosta löytyy englanniksi GE KVG:n verkkosivuilla.

Voit etsiä eri kantoneissa toimivia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä Doktor.ch-verkkosivun hakukoneella (saksaksi).

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Sveitsin yhteinen sairausvakuutuslaitos KVG voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Sveitsin terveydenhuoltojärjestelmä sisältää sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon palveluita. Sveitsin sairausvakuutuslaitos on järjestö, joka tarjoaa sairausvakuutuksia pakollisen sairausvakuutusjärjestelmän (KVG) alaisuudessa. Sairausvakuutuskassat ovat tuottoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden tulee hakea hyväksyntä Sveitsin sisäministeriöltä. Halutessaan sairausvakuutuskassat voivat tarjota asiakkailleen lisävakuutuksia pakollisen perusvakuutuksen lisäksi.

Pakollinen sairausvakuutus sairausvakuutuslain (KVG) nojalla takaa, että jokaisella on mahdollisuus saada korkeatasoista ja kattavaa terveydenhuoltoa. Se tarjoaa saman palveluiden ja etujen valikoiman kaikille vakuutetuille. Lisävakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista. Lisävakuutus kattaa korkeamman tason mukavuuksia (esim. sairaalahoidon puoliyksityisellä tai yksityisellä osastolla) tai lisäpalveluita ja -etuja (naturopaattinen hoito, rutiinihammashoito jne.).