Slovakia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 155 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Slovakian terveydenhuoltojärjestelmä perustuu (pakolliseen) julkiseen sairausvakuutukseen. Lähtökohtaisesti jokaisella on oikeus ilmaiseen terveydenhuoltoon. Joissain tapauksissa (mm. hammashoito ja lääkkeet) potilaan tulee lakisääteisesti joko osallistua terveydenhuollon kustannuksiin tai maksaa ne kokonaan.

Slovakiassa on kolme sairausvakuutusyhtiötä. Ne ovat kaikki osakeyhtiöitä, jotka hallitsevat julkisia resursseja ja toimintaa koko Slovakian alueella. Jokaisella on oikeus valita oma sairausvakuutusyhtiönsä.

Slovakian terveydenhuoltojärjestelmä sisältää sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon palveluita. Kaikilla terveydenhuollon segmenteillä toimii sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuollon tuottajia. Julkisilla ja yksityisillä terveydenhuollon tuottajilla on yleensä sopimukset sairausvakuutusyhtiöiden kanssa.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Slovakiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Tarvitessasi hoitoa valitse julkinen tai yksityinen terveydenhuollon tuottaja, jolla on sopimus yhden seuraavista sairausvakuutusyhtiöistä kanssa (sivustot englanniksi):

Voit valita hoitopaikkasi vapaasti, mikäli sillä on sopimus jonkin näistä yhtiöistä kanssa. Yhtiöt korvaavat vain sopimushoitopaikassa saatua hoitoa. Sopimuksella toimivien terveydenhuollon tuottajien yhteystietoja saat sairausvakuutusyhtiöistä. Esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin pääset yleensä suoraan hoitoon (edeltävää rekisteröitymistä sairausvakuutusyhtiöön ei edellytetä).

Jos terveydenhuollon tuottajalla on sopimus jonkin sairausvakuutusyhtiön kanssa, tämän yhtiön logo ja nimi ovat yleensä esillä odotushuoneessa tai lääkärin vastaanottohuoneen ovella. Jos et ole varma, onko terveydenhuollon tuottajalla sopimusta vakuutusyhtiön kanssa, asiaa kannattaa tiedustella ennen kuin hoito aloitetaan.

Slovakiassa on myös sellaisia yksityisiä terveyspalvelujen tarjoajia, joilla ei ole sopimusta sairausvakuutusyhtiön kanssa. Jos menet tällaiseen paikkaan hoidettavaksi, maksat kulut kokonaan itse.

Huomautus Slovakian vuoristoalueilla matkaileville

Slovakian vuoristoalueilla pelastus-, ensiapu- ja sairaankuljetuskulut eivät kuulu julkisen terveydenhuollon piiriin, vaan ne maksetaan kokonaan itse. Kulut voivat olla tuhansia euroja, joten erillisen vakuutuksen hankkiminen on suositeltavaa.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus slovakialaisen sairausvakuutusyhtiön kanssa. Näytä vastaanotossa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Sinun on ilmoitettava, minkä sairausvakuutusyhtiön valitset ja kauanko oleskelusi Slovakiassa kestää. Tällöin saat hoidon maksutta. Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä, ja hoito on tällöin maksutonta.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärille voit mennä suoraan. Välttämättömän hammashoidon saat maksutta sopimushammaslääkärillä (sairausvakuutusyhtiöiden kautta saa tietoa näistä hammaslääkäreistä). Maksun suhteen toimitaan samoin kuin yleislääkärillä. Maksuton hoito sisältää perustason materiaalit. Jos käytetään kalliimpia materiaaleja, hammaslääkäri on velvollinen ilmoittamaan tästä potilaalle etukäteen. Potilaan tulee maksaa itse kalliimpien materiaalien ja perustason materiaalien hinnanerotus. Hinnat vaihtelevat hammaslääkärien välillä.

Lääkkeet

Voit noutaa lääkärin määräämät lääkkeet mistä tahansa apteekista. Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Korvauksen taso riippuu lääkkeestä.

Tietoa terveydenhuollosta on saatavilla englanniksi Slovakian yhteyspisteen ja Slovakian kansallisen terveystietokeskuksen verkkosivuilla.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Jos sinulla ei ole korttia, sitä korvaava väliaikainen todistus voidaan tilata sairaalaan esimerkiksi yllä mainittujen slovakialaisten sairausvakuutusyhtiöiden kautta. Jos potilas ei terveydentilansa vuoksi kykene valitsemaan yhtiötä, sairaala tekee valinnan potilaan puolesta. Kun vaaditut asiakirjat on esitetty sairaalassa, hoito ja lääkkeet ovat maksuttomia.

Hätätilanteissa voit mennä suoraan sopimussairaalan ensiapuun. Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Pieni ensiapumaksu veloitetaan, mutta ei siinä tapauksessa, että potilas otetaan sairaalahoitoon. Huomioi, että jotkut vaativat hoidot saattavat olla hyvin kalliita eikä niitä välttämättä korvata Slovakiassa. Näistä kuluista voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus on maksutonta.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Slovakiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on listattu joitain verkkosivuja, jotka käsittelevät hoitoon hakeutumista Slovakiassa. Osoita Slovakian terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Slovakian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Zzz.sk -portaalista löytyy luettelo maan sairaaloista (slovakiaksi) ja myös hakukone, jolla voi etsiä lääkäriä, ambulanssia, optikkoa tai muita terveydenhuollon palveluntuottajia.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Slovakian terveysministeriö (sivusto englanniksi), terveydenhuoltoalan valvontaviranomainen ja lääketieteelliset yhdistykset valvovat terveydenhuoltoalan toimijoiden toiminnan laatua. Löydät Slovakian yhteyspisteen verkkosivuilta englanniksi lisätietoja laadunvalvonnasta ja valitusmenettelyistä.

Slovakian yhteyspisteen verkkosivujen englanninkielisestä hakukoneesta löydät tiedon siitä, onko valitsemallasi palveluntuottajalla voimassa oleva lupa terveydenhuoltoalan toiminnan harjoittamiseen.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.