Apteekit Suomessa

Vain apteekeilla on Suomessa lupa myydä lääkkeitä. Joillakin haja-asutusalueilla on myös apteekin palvelupisteitä, joista voi hankkia sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä. Apteekin voi omistaa laillistettu proviisori.


Terveydenhuollon organisaatioissa toimii lisäksi sairaala-apteekkeja ja lääkekeskuksia, jotka vastaavat hoidossa olevien potilaiden lääkkeistä. Ne eivät myy lääkkeitä henkilöasiakkaille.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää apteekkien toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa Suomessa.

Suomen apteekkien yhteystiedot löytyvät Apteekkihausta. Apteekkariliiton verkkosivuille on koottu myös paljon muuta tietoa apteekeista ja lääkkeistä.