Jatkohoito

Jatkohoitosi on toteutettava siten, että sinut ohjataan aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon aina, kun se on hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta mahdollista. Sinulle tehdään tarvittaessa jatkohoito- ja tarvittaessa kuntoutussuunnitelma.


Jatkohoito- ja kuntoutussuunnitelmaa tehtäessä mietitään esimerkiksi fysikaalista kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta, ammatinvalintaan liittyvää ohjausta, apuvälineiden käytön ohjausta, psyko-sosiaalista kuntoutusta, ravitsemusneuvontaa sekä arvioidaan työkykyäsi ja työhön paluutasi.

Voit halutessasi ottaa omaisen tai läheisen mukaan jatkohoidon suunnitteluun. Suunnitelma laaditaan aina yhteistyössä kanssasi. Ole aktiivisesti mukana jatkohoitosuunnitelmasi tekemisessä ja kysy rohkeasti, jos jokin asia askarruttaa mieltäsi. Kerro omat toiveesi jatkohoidon järjestämisestä. Säilytä hoitoselosteesi ja lääkemääräyksesi. Hoitoseloste eli epikriisi on hoidon päätyttyä laadittu selostus taudin kulusta ja hoidosta. Noudata kaikkia saamiasi lääkitys‑, hoito‑, hygienia‑ ja ravitsemusohjeita. Pyydä tarvittaessa kaikki ohjeet kirjallisina.