Potilas­turvallisuus Suomessa

Terveydenhuollon asiakkaana sinulla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Osallistu hoitoosi, ilmaise aktiivisesti huolesi ja kysy hoitoon liittyvistä asioista.


Terveydenhuollon henkilöstö vastaa potilasturvallisuudesta, mutta terveydenhuollon asiakkaana sinulla ja läheisilläsi on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi.

Voit edistää oman hoitosi turvallisuutta muun muassa seuraavin keinoin:

  • Kerro hoitohenkilökunnalle omasta tilanteestasi, sairaushistoriastasi sekä käyttämistäsi lääkkeistä.
  • Varmista, että henkilötietosi pitävät paikkaansa.
  • Kysy mitä tutkitaan, miksi, milloin ja missä. Noudata saamiasi ohjeita
  • Jos hoitopaikassa sattui mielestäsi jokin läheltä piti -tilanne, hoitovirhe tai onnettomuus, ota asia esille hoitajan tai lääkärin kanssa. Asian nopea selvittely poistaa väärinkäsityksiä.

Mitä potilasturvallisuus tarkoittaa?

Potilasturvallisuus on

  • hoitoa, josta ei koidu sinulle vaaraa vahingon, erehdyksen tai unohduksen vuoksi
  • terveydenhuollon toimintayksikön periaatteita, käytäntöjä ja hyviä prosesseja, joilla ennakoidaan ja estetään riskejä ja vaaratilanteita
  • inhimillisten virheiden ehkäisyä (yli puolet vahingoista on estettävissä)
  • yhdessä oppimista ketään syyllistämättä
  • yhteinen asia, joka kuuluu sinulle potilaana ja jokaiselle hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Potilasturvallisuuteen kuuluu hoidon turvallisuus, lääkehoidon turvallisuus sekä lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus. Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava järjestelmä, jolla se raportoi ja seuraa hoidossa tapahtuvia vaaratapahtumia. Toimintayksiköissä on myös laadittava potilasturvallisuussuunnitelma, jossa sovitaan vastuuhenkilöt sekä se, miten hoitopaikan johto vastaa edellytyksistä ja voimavaroista tarjota laadukkaita ja potilasturvallisia terveyspalveluja.

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, selvitä asiaa ensisijaisesti hoidon antajan kanssa. Jos sinulle on sattunut tai epäilet potilasvahinkoa, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle.