Lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset

Saat tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana lääketieteellisesti välttämättömän hoidon samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi Suomen julkisessa terveydenhuollossa.


  • Jos asut toisessa Pohjoismaassa, voit esittää myös henkilöllisyystodistuksen.
  • Jos tulet Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, osoita oikeutesi hoitoon joko Ison-Britannian EU-jäsenyyden tai brexitin siirtymäaikana myönnetyllä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, ”Citizens Rights” –kortilla tai GHIC-korteilla (Global Health Insurance Cards).
  • Jos asut Australiassa, saat lääketieteellisesti välttämättömän hoidon esittämällä passin.
  • Jos asut Kanadan Québecissa ja sinulla on tilapäisen työskentelyn tai opiskelun perusteella myönnetty Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, saat hoitoa asiakasmaksulla, kun esität todistuksen.

Eurooppalainen sairaanhoitokortin, henkilöllisyystodistuksen tai passin tulee olla voimassa silloin, kun sinulle annetaan hoitoa.

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai muuta hoito-oikeustodistusta, vastaat yleensä itse Suomessa annetun hoidon kustannuksista. Vakuutusyhtiö voi korvata kustannuksia, jos sinulla on yksityisvakuutus sairauskuluja varten.

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia

Voit pyytää eurooppalaisen sairaanhoitokortin omasta sairausvakuutuslaitoksestasi. Jos sinulla ei ole korttia tai jos se on esimerkiksi kadonnut, voit pyytää sairausvakuutuslaitokseltasi kortin korvaavan todistuksen.

Voit hakea korvausta jälkikäteen, jos olet maksanut kustannukset itse

Kela korvaa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa aiheutuneita hoitokustannuksia sekä hoitoon liittyviä lääke- ja matkakustannuksia, jos sairaanhoitosi kustannuksista on vastuussa toinen EU- tai Eta-maa, Iso-Britannia, Sveitsi tai Australia tai jos olet tullut Suomeen Kanadan Québecistä lähetettynä työntekijänä, tutkijana tai opiskelijana ja olet rekisteröitynyt Kelassa.

Kela ei korvaa julkiselle terveydenhuollolle maksamiasi kustannuksia.

  • Jos olet maksanut itse Suomen julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset, voit hakea jälkikäteen korvausta omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.
  • Jos katsot, että sinun olisi pitänyt saada hoito asiakasmaksulla, voit ensisijaisesti pyytää hoidonantajaa oikaisemaan laskun. Esitä hoidonantajalle voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi tai muu hoito-oikeustodistus.