Liettua

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC) lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti Liettuassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito on sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluuta. Saatat tarvita tällaista hoitoa esimerkiksi äkillisen sairastumisen tai tapaturman seurauksena.

Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai pitkäaikaissairauteen liittyen. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa ulkomailla oleskelun aikana, ota yhteyttä hoidon tarjoajaan etukäteen ja sovi hoidon järjestämisestä.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei takaa ilmaista hoitoa, vaan maksat hoidosta saman verran kuin paikalliset. Suosittelemme kantamaan mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulle ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus alueellisen potilaskassan (Teritorinė ligonių kasa, THIF) kanssa. Listan potilaskassaan kuuluvista hoitopaikoista, muun muassa lääkäreistä ja lääkäriasemista, saat alueellisista THIF-toimipisteistä. Näytä lääkärissä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, jolloin saat lääkärinhoidon maksutta.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Hoito on silloin maksutonta. Jos hakeudut yksityislääkärille, jolla ei ole sopimusta THIF:n kanssa, joudut maksamaan hoitokulusi itse.

Hammaslääkäri

Jos tarvitset kiireellistä hammashoitoa, hakeudu sellaisen hammaslääkärin vastaanotolle, jolla on sopimus jonkin THIF:n kanssa. Hammashoito on maksutonta, kun näytät eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi. Maksat kuitenkin materiaalikustannukset (esimerkiksi täyteaineet). Liettuassa on vain rajallinen määrä sopimushammaslääkäreitä, ja useimmat hammaslääkärit työskentelevät yksityisesti. Jos käyt yksityisellä hammaslääkärillä, maksat hoidon kulut itse.

Lääkkeet

Kun menet noutamaan lääkärin Liettuassa määräämiä reseptilääkkeitä apteekista, näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Potilaskassa korvaa tietyt Liettuan terveysministeriön hyväksymät lääkkeet. Hyväksyttyjen lääkkeiden hinta korvataan kokonaan. Jos lääkkeestäsi saa korvausta, korvaus vähennetään hinnasta suoraan apteekissa. Kaikki lääkkeet eivät kuulu korvausohjelmaan. Näistä lääkkeistä joudut maksamaan täyden hinnan.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan sairaalaan. Jos esität eurooppalaisen sairausvakuutuskorttisi ja henkilötodistuksesi, hoito on ilmaista. Ambulanssikuljetuksen saa hätätilanteissa maksutta.

Varmista etukäteen lääkärin vastaanotolta, hyväksytäänkö Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete. Yksityisissä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa voi olla vaihtelevia käytäntöjä lähetteiden suhteen.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Liettuaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Liettuan terveydenhuollosta, ole yhteydessä Liettuan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Liettuan kansallisen potilaskassan verkkosivuilla (englanniksi) on listaus maassa toimivista lisensoiduista terveydenhuollon palveluntuottajista. Voit hakea sivuilta yksityistä tai julkista sairaalaa tai lääkäriasemaa, apteekkia tai hammashuollon toimipaikkaa.

Liettuan terveysministeriö päättää maan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvien palveluiden hinnat. Yleisimpien julkisten terveyspalveluiden hinnat löytyvät Liettuan yhteyspisteen verkkosivuilta. Yksityiset palveluntuottajat päättävät itse omat hintansa. Jos hakeudut hoitoon yksityiselle sektorille, tiedustele hintoja suoraan hoitopaikasta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Jos koet saaneesi virheellistä tai puutteellista hoitoa Liettuassa, voit tehdä valituksen suoraan hoitoa antavalle sairaalalle tai hoitolaitokselle. Hoitoa antanut taho on velvollinen vastaamaan valitukseen 20 arkipäivän kuluessa. Lisätietoja valitusmenettelyistä on Liettuan yhteyspisteen verkkosivuilla.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Liettuassa perusterveydenhuoltoa tuottavat omalääkärit tai perusterveydenhuollon tiimit, joihin kuuluu sisätautien erikoislääkäri, terapeutti, lastenlääkäri, gynekologi-kätilö ja kirurgi. Jokaisen kansalaisen on rekisteröidyttävä omalääkärille. Omalääkäreillä on oikeus kirjoittaa potilaille lähetteitä myös toisenlaiseen hoitoon. Potilaat voivat valita perusterveydenhuoltoaan tuottavan terveysaseman ja omalääkärin. Potilas voi valita myös haluamansa sairaalan sen jälkeen, kun hän on saanut lähetteen.

Perusterveydenhuollon palveluita annetaan julkisilla tai yksityisillä poliklinikoilla. Erikoistunutta polikliinistä hoitoa tarjotaan poliklinikoilla ja sairaaloiden poliklinikoilla, jotka voivat olla joko valtion tai kunnan omistuksessa tai yksityisiä.

Jos potilas käyttää terveydenhuollon palveluntuottajaa, jolla ei ole sopimusta alueellisen sairausvakuutuskassan kanssa, kustannukset jäävät potilaan maksettaviksi.

Omalääkärit voivat antaa myös kiireellistä hoitoa vastaanottoaikojensa puitteissa. Kiireellistä hoitoa antavat myös sairaaloiden ensiapuyksiköt.