Liettua

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Liettuassa perusterveydenhuoltoa tuottavat omalääkärit tai perusterveydenhuollon tiimit, joihin kuuluu sisätautien erikoislääkäri, (terapeutti), lastenlääkäri, gynekologi-kätilö ja kirurgi. Jokaisen kansalaisen on rekisteröidyttävä omalääkärille. Omalääkäreillä on oikeus kirjoittaa potilaille lähetteitä myös toisenlaiseen hoitoon. Potilaat voivat valita perusterveydenhuoltoaan tuottavan terveysaseman ja omalääkärin sekä valita haluamansa sairaalan saatuaan lähetteen.

Perusterveydenhuollon palveluita tuotetaan julkisilla tai yksityisillä poliklinikoilla. Erikoistunutta polikliinistä hoitoa tarjotaan poliklinikoilla ja sairaaloiden poliklinikoilla, jotka voivat olla joko valtion tai kunnan omistuksessa (enimmäkseen) tai yksityisiä.

Yksityisen terveydenhuollon kustannukset jäävät potilaan maksettaviksi, mikäli terveydenhuollon palveluntuottajalla ei ole sopimusta jonkin alueellisen sairausvakuutuskassan kanssa.

Omalääkärit voivat antaa myös kiireellistä hoitoa vastaanottoaikojensa puitteissa. Vaihtoehtoisesti, tai omalääkärien vastaanottoaikojen ulkopuolella, sairaaloiden ensiapuyksiköt antavat kiireellistä hoitoa.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Liettuassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus alueellisen potilaskassan (THIF / Teritorinė ligonių kasa) kanssa. Listan potilaskassaan kuuluvista hoitopaikoista, muun muassa lääkärit ja lääkäriasemat, saat alueellisista THIF-toimipisteistä. Näytä lääkärissä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, jolloin saat lääkärinhoidon maksutta.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä, jolloin hoito on maksutonta. Jos hakeudut yksityislääkärille, jolla ei ole sopimusta THIF:n kanssa, joudut maksamaan hoitokulusi itse.

Hammaslääkäri

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, hakeudu sellaisen hammaslääkärin vastaanotolle, jolla on sopimus jonkin THIF:n kanssa. Hammashoito on maksutonta näyttäessäsi eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi lukuun ottamatta materiaalikustannuksia, kuten esimerkiksi täyteaineita. Liettuassa on kuitenkin vain rajallinen määrä sopimushammaslääkäreitä, ja useimmat hammaslääkärit työskentelevät yksityisesti. Yksityispotilaana maksat hoidon kulut itse.

Lääkkeet

Kun menet noutamaan lääkärin Liettuassa määräämiä reseptilääkkeitä apteekista, näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Potilaskassa korvaa tietyt Liettuan terveysministeriön hyväksymät lääkkeet. Näistä lääkkeistä saat korvausta 50–100 prosenttia. Kaikki lääkkeet eivät kuulu korvausohjelmaan. Näistä lääkkeistä joudut maksamaan täyden hinnan. Jos lääkkeestäsi saa korvausta, korvaus vähennetään hinnasta suoraan apteekissa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsee yleis- tai erikoislääkärin lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan sairaalaan. Jos esität eurooppalaisen sairausvakuutuskorttisi ja henkilötodistuksesi, hoito on ilmaista. Ambulanssikuljetuksen saa hätätilanteissa maksutta.

Varmista etukäteen lääkärin vastaanotolta, hyväksytäänkö Suomessa toimivan lääkärin kirjoittama lähete. Yksityisissä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa voi olla vaihtelevia käytäntöjä lähetteiden suhteen.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Liettuaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietolähteitä. Osoita Liettuan terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Liettuan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Liettuen kansallisen yhteyspisteen verkkosivuilla (englanniksi) on listaus maassa toimivista lisensoiduista terveydenhuollon palveluntuottajista. Voit hakea sivuilta yksityistä tai julkista sairaalaa tai lääkäriasemaa, apteekkia tai hammashuollon toimipaikkaa.

Liettuan terveysministeriö asettaa hinnat maan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluville palveluille. Yleisimpien julkisten terveyspalveluiden hinnat löytyvät Liettuan yhteyspisteen verkkosivuilta. Yksityiset palveluntuottajat asettavat itse omat hintansa. Jos hakeudut hoitoon yksityiselle sektorille, tiedustele hintoja suoraan hoitopaikasta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Jos koet saaneesi virheellistä tai puutteellista hoitoa Liettuassa, voit tehdä valituksen suoraan hoitoa antavalle sairaalalle tai hoitolaitokselle. Hoitoa antanut taho on velvollinen vastaamaan valitukseen 20 arkipäivän kuluessa. Lisätietoja valitusmenettelyistä löydät Liettuan yhteyspisteen verkkosivuilta.