Belgia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 100 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Belgiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Belgiassa on käytäntönä, että maksat sairaanhoitokulut ensin itse ja haet sitten korvausta belgialaiselta sairauskassalta (ranskaksi mutualité, hollanniksi ziekenfonds). Kassoja on useita, ja ne korvaavat Belgian kansallisen vakuutuslaitoksen (Institut national d’assurance maladie-invalidité, INAMI-RIZIV) vahvistaman osuuden sairaanhoitokuluista. Paikallisten kassojen osoitetiedot ja lisätietoja saat INAMI-RIZIV:n verkkosivuilta (ranskaksi tai hollanniksi).

Tietoa korvauksista saat belgialaisten sairaus- ja työkyvyttömyyskassojen eli Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invaliditén (CAAMI) ja Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringin (HZIV) aluetoimistoista. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisten sairauskassojen Mutualité/Ziekenfonds toimistoihin.

Belgiassa käytetään ranskan ja hollannin kieltä. Saksan kieltä käytetään alueilla, jotka jakavat rajan Saksan kanssa. Brysselissä ja Flanderin maakunnan hollanninkielisillä alueilla valtaosa lääkäreistä ja sairaaloiden henkilökunnasta puhuu englantia.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Suurin osa lääkäreistä työllistää itse itsensä. Hakeudu lääkärille, jolla on tarffisopimus belgialaisen sairasvakuutusjärjestelmän kanssa (ranskaksi médecin conventionné, hollanniksi geconventioneerde arts). Maksa lääkärinkulut ensin itse ja pyydä maksuista virallinen kuitti (ranskaksi Attestation de Soins Donnés, hollanniksi Getuigschrift voor Verstrekte Hulp).

Voit hakea sairauskassasta korvausta maksamistasi kuluista. Liitä hakemukseen kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi sekä kuitti hoitokuluista. Jos olet rekisteröitynyt sairauskassaan, liitä hakemukseen vakuuttamistietosi sisältävä tarra tai lipuke, joita sairauskassa myöntää rekisteröitymisen yhteydessä. Belgiassa sairauskassa korvaa yleensä 75 prosenttia hoitokustannuksista. Joissain tapauksissa korvausprosentti voi olla suurempi tietyissä elämäntilanteissa olevilla (esimerkiksi eläkeläiset ja vammaiset) ja heillä, joiden tulot jäävät tietyn rajan alle.

Et tarvitse lähetettä, kun hakeudut Belgiassa erikoislääkärin vastaanotolle. Voit suoraan varata ajan valitsemallesi lääkärille. Saat kulukorvausta kuitenkin hieman enemmän silloin, kun sinulla on yleislääkärin antama lähete erikoislääkärille.

Voit myös hakeutua lääkärille, jolla ei ole tariffisopimusta sairauskassajärjestelmän (ranskaksi médecin no-conventionné, hollanniksi niet-geconventioneerde arts ) kanssa. Tässä tapauksessa lääkäri kuitenkin voi päättää oman hinnastonsa. Näistäkin kuluista voit hakea korvausta. Sairauskassa korvaa kuluistasi kiinteän summan, joka on yhtä suuri kuin sopimuslääkäreiden taksa. Omalle vastuullesi jää omavastuuosuus sekä julkisten ja yksityisten palveluiden hintojen välinen erotus. Näin ollen maksettavaksesi jäävä osuus vaihtelee lääkärin hintatason mukaan.

Hammaslääkäri

Belgiassa kaikki hammaslääkärit ovat yksityisiä. Etsi hammaslääkäri, jolla on tariffisopimus belgialaisen sairaskassajärjestelmän kanssa (ranskaksi conventionné, hollanniksi deconcentioneerd). Maksa hammaslääkärilasku itse ja pyydä virallinen kuitti maksusta (ranskaksi Attestation de Soins Donnés, hollanniksi Getuigschrift voor Verstrekte Hulp). Tariffisopimuksen tehneillä hammaslääkäreillä hoidon hinta on sama kuin pakolliseen sairausvakuutukseen kuuluvassa terveydenhuollossa. Voit myös hakeutua hammaslääkärille, jolla ei ole tariffisopimusta sairasvakuutusjärjestelmän kanssa. Sopimuksettoman hammashoidon maksut vaihtelevat suuresti. Isoimmissa kaupungeissa, kuten Brysselissä, on saatavilla myös kansainvälisiä hammaslääkäripalveluja. Ne voivat kuitenkin olla paljon kalliimpia kuin muut hammaslääkäripalvelut.

Hae korvaus hammaslääkärikuluista samalla tavalla kuin lääkärikuluista Alle 18-vuotiaat saavat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hammashoidon ilmaiseksi. Hoitojen hintoihin vaikuttaa se, minkälaisesta hoidosta on kyse sekä missä (esimerkiksi kotona, sairaalassa tai lääkäriasemalla) ja milloin (esimerkiksi illalla tai viikonloppuna) hoito annetaan.

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin Belgiassa määräämät lääkkeet apteekista, maksat kulut itse. Varmista, että saat kuitin lääkkeistä ja maksetusta summasta sekä lääkemääräykseesi apteekin leiman. Esitä tarvittaessa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Voit hakea korvausta lääkkeistä jälkikäteen belgialaisesta sairauskassasta. Lääkeresepti on Belgiassa voimassa kolme kuukautta.

Hae korvausta lääkkeistä samalla tavalla kuin lääkärikuluista. Toimita sairauskassaan hakemus, jonka liitteenä on kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja lääkemääräyksestä sekä kuitit lääkekuluista. Jos lääkkeestäsi on olemassa hinnaltaan edullisempi rinnakkaisvalmiste, kannattaa se valita apteekissa.

Sairaalahoito

Et tarvitse lääkärin lähetettä päästäksesi sairaalahoitoon. Ennen sairaalaan menoa ota yhteyttä sairauskassaan. Kun saavut sairaalaan, esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilöllisyystodistus. Näin sairaala saa sairausvakuutuskassastasi maksusitoumuksen, jonka mukaan kassa korvaa myöhemmin osan hoitosi kustannuksista.

Jos tarvitset kiireellistä hoitoa, voit hakeutua suoraan sairaalan ensiapuyksikköön.

Sairaalahoito Belgiassa ei ole ilmaista. Laitoshoidossa maksettavaksesi jää päiväkohtainen hoitomaksu. Lisäksi voit joutua maksamaan sisäänottomaksun. Erillisiä maksuja voidaan periä lääkkeistä sekä mahdollisista laboratorio- ja kuvantamiskuluista. Henkilökohtaisista tarvikkeista, kuten pyyhkeistä, saippuasta ja hammasharjasta sekä muista kuluista (esimerkiksi televisiosta) laskutetaan aina erikseen. Ne kannattaa tuoda mukanaan sairaalaan. Sairaalan velvollisuus on informoida sinua näiden tarvikkeiden hinnasta.

Belgiassa sairauskassa ei korvaa sairaankuljetuksen eli ambulanssin kustannuksia. Hätänumero 112:n kautta hankittujen, kiireellisten sairaskuljetusten kuluista potilas maksaa kuitenkin vain omavastuun.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Belgiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Belgian terveydenhuollosta, ole yhteydessä Belgian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Voit etsiä Belgiassa toimivia sairaaloita Belgian terveysministeriön sivulta (ranskaksi tai hollanniksi) tai terveydenhuollon palveluntuottajia, kuten lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja sairaanhoitajia Belgian sairasvakuutuslaitoksen sivuilla (ranskaksi tai hollanniksi).

Sellaisten hoitojen hinnat, jotka kuuluvat Belgiassa pakollisen sairausvakuutuksen piiriin, ovat samansuuruisia kaikissa sairaaloissa. Näiden hoitojen hintoja voi tarkastella Belgian sairausvakuutuslaitoksen (INAMI-RIZIV) verkkosivuilla (ranskaksi tai hollanniksi).

Sairaalat ovat velvollisia julkaisemaan tarjoamiensa hoitojen hinnat verkkosivuillaan. Siksi hintatietoja kannattaa vertailla ensisijaisesti sairaaloiden verkkosivuilla. Jotkut sairaalat myös antavat arvion hoitokustannuksista etukäteen potilaan pyynnöstä.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Belgian kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Belgialaisten terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustietoja ei ole julkisesti saatavilla. Osa Flanderin alueen sairaaloista on julkistanut tuloksia hoidon laadusta verkkosivuillaan.

Belgian terveydenhuollon tietokeskuksen (englanniksi) raporteista ja julkaisuista voi myös olla apua laatu- ja turvallisuustietojen arvioinnissa.

Jos hakeudut hoitoon belgialaiseen sairaalaan, sinun kannattaa varmistaa, että hoitoa antava sairaala on akkreditoitu. Jos sairaala on akkreditoitu, sen toimintaa säännellään ja tarkkaillaan säännöllisesti. Akkreditointi takaa hoidon laadun minimitason. Akkreditoituja sairaaloita kannattaa vertailla sairaaloiden omilla verkkosivuilla.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Belgian terveydenhuoltojärjestelmä on pääasiassa julkinen. Järjestelmä rahoitetaan sosiaaliturvamaksuilla ja jonkin verran yleisellä verotuksella sekä tavaroiden ja palveluiden verotuksella (ALV).

Belgiassa asuvat ovat velvollisia ottamaan sairausvakuutuksen. Potilaat voivat vapaasti valita lääkärinsä ja hoitopaikkansa. Potilaat maksavat yleensä hoitokulunsa etukäteen ja saavat maksuista osittaisen korvauksen Belgian sairausvakuutuskassan (ranskaksi mutualité, hollanniksi ziekenfonds) kautta. Niin sanottu suorakorvausjärjestelmä (third-payer system) on pakollinen sairaaloissa ja julkisissa apteekeissa. Yksityinen vakuutus on vaihtoehto niille, jotka haluavat saada täyden korvauksen kaikista sairaanhoitokuluista, kun sairastuminen vaatisi sairaalahoitoa.

Lääkärit työskentelevät yksityispraktiikoilla tai klinikoilla ja sairaaloissa. Lähes kaikki hammaslääkärit ovat yksityisiä. Sairaaloita ja klinikoita on sekä julkisia että yksityisiä. Potilaalle maksettavan korvauksen määrä on kuitenkin sama riippumatta siitä, onko hoito saatu yksityiseltä vai julkiselta terveydenhuollon tuottajalta.