Belgia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 100 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Belgian terveydenhuoltojärjestelmä jakautuu julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Belgialainen sairausvakuutuskassa ja sosiaaliturvamaksut rahoittavat järjestelmää. Belgiassa on pakollinen sairausvakuutus. Potilaat voivat vapaasti valita lääkärinsä ja hoitopaikkansa. Potilaat maksavat yleensä hoitokulunsa etukäteen ja saavat osittaisen korvauksen maksuista Belgian sairausvakuutuskassan (mutuelle/ziekenfonds) kautta. Yksityinen vakuutus on vaihtoehto niille, jotka haluavat saada täyden korvauksen kaikista sairaanhoitokuluista.

Lääkärit työskentelevät yksityispraktiikoilla tai klinikoilla ja sairaaloissa. Lähes kaikki hammaslääkärit ovat yksityisiä. Sairaalat ja klinikat ovat julkisia tai yksityisiä ja yleensä yliopistojen, uskonnollisten järjestöjen tai sairausvakuutuskassojen johtamia. Saatavan hyvityksen määrä on kuitenkin sama sekä yksityiseltä että julkiselta terveydenhuollon tuottajalta saadusta hoidosta.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Belgiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Belgiassa on käytäntönä, että maksat sairaanhoitokulut ensin itse ja haet sitten korvausta belgialaiselta sairauskassalta. Kassoja on useita, ja ne korvaavat Belgian kansallisen vakuutuslaitoksen (INAMI-RIZIV) vahvistaman osuuden sairaanhoitokuluista. Paikallisten kassojen osoitetiedot ja lisätietoja saa INAMI-RIZIV:n verkkosivuilta.

Tietoa korvauksista saat belgialaisten sairaus- ja työkyvyttömyyskassojen Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité / Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aluetoimistoista. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisten sairauskassojen Mutualité/Ziekenfonds toimistoihin.

Belgiassa käytetään ranskan ja hollannin kieltä. Brysselissä ja Flanderin maakunnan hollanninkielisillä alueilla valtaosa lääkäreistä ja sairaaloiden henkilökunnasta puhuu englantia.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu lääkärille, jolla on sopimus belgialaisen sairauskassan kanssa (médecin conventionné / arts geconventioneerd). Maksa lääkärinkulut ensin itse ja pyydä maksuista virallinen kuitti (ranskaksi/hollanniksi Attestation de Soins Donnés / Getuigschrift voor Verstrekte Hulp).

Maksamistasi kuluista voit hakea korvausta sairauskassasta. Hakemukseen tulee liittää kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi sekä kuitti hoitokuluista. Jos olet rekisteröitynyt sairauskassaan, hakemuksen liitteeksi tulee liittää vakuuttamistietosi sisältävä tarra tai lipuke, joita sairauskassa myöntää rekisteröitymisen yhteydessä. Belgiassa sairauskassa korvaa 60–75 prosenttia hoitokustannuksista. Suuremman korvausprosentin saavat tietyissä tapauksissa muun muassa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset.

Belgiassa et tarvitse lähetettä, kun hakeudut erikoislääkärin vastaanotolle. Voit suoraan varata ajan valitsemallesi lääkärille. Ainoastaan sairaalahoitoa varten tarvitset lääkärin lähetteen. Saat kulukorvausta kuitenkin hieman enemmän silloin, kun sinulla on yleislääkärin antama lähete erikoislääkärille. Voit myös hakeutua yksityiselle lääkärille, jolla ei ole hoitosopimusta sairauskassan kanssa. Näistäkin kuluista voit hakea korvausta. Sairauskassa korvaa kuluistasi kiinteän summan, joka on yhtä suuri kuin sopimuslääkäreiden taksa. Tällöin omalle vastuullesi jää omavastuuosuus sekä erotus julkisten ja yksityisten palveluiden välillä. Näin ollen maksuosuus vaihtelee lääkärin hintatason mukaan.

Hammaslääkäri

Belgiassa useimmat hammaslääkärit ovat yksityisiä. Jotkut hammaslääkärit hyväksyvät osittaisen maksun, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC). Hammashoidon maksut vaihtelevat suuresti. Isoimmissa kaupungeissa, kuten Brysselissä, on saatavilla myös kansainvälisiä hammaslääkäripalveluja. Ne voivat kuitenkin olla paljon kalliimpia kuin muut hammaslääkäripalvelut.

Hammaslääkärillä korvausmenettely on sama kuin lääkärillä. Alle 18-vuotiaat saavat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hammashoidon ilmaiseksi. Hoitopalvelujen hinnat vaihtelevat riippuen siitä, minkälaisesta hoidosta on kyse sekä missä (esimerkiksi kotona, sairaalassa tai lääkäriasemalla) ja milloin (esimerkiksi illalla tai viikonloppuna) hoito annetaan.

Useat lääkärit ja hammaslääkärit ottavat maksun vastaan ainoastaan käteisellä. Maksutapa kannattaa varmistaa etukäteen.

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin Belgiassa määräämät lääkkeet apteekista, maksat ostotilanteessa kulut itse. Varmista, että saat kuitin toimitetuista lääkkeistä ja maksetusta summasta sekä lääkemääräykseesi apteekin leiman. Esitä tarvittaessa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Korvausta lääkkeistä voi hakea jälkikäteen belgialaisesta sairauskassasta.

Hae korvausta lääkkeistä samaan tapaan kuin lääkärikuluista. Toimita sairauskassaan hakemus, jonka liitteenä on kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja lääkemääräyksestä sekä kuitit lääkekuluista. Mikäli lääkkeellesi on olemassa hinnaltaan edullisempi rinnakkaisvalmiste, kannattaa se valita apteekissa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsee lääkärin antamalla lähetteellä. Ennen sairaalaan menoa ota yhteyttä sairauskassaan ja esitä siellä lähetteen lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi tai sairauskassan myöntämä SIS-kortti sekä henkilötodistuksesi. Näin saat maksusitoumuksen, jonka mukaan kassa korvaa osan hoitosi kustannuksista.

Kiireellisen hoidon tarpeessa voit hakeutua suoraan sairaalan ensiapuyksikköön.

Sairaalahoito Belgiassa ei ole ilmaista. Laitoshoidossa maksettavaksesi jää päiväkohtainen hoitomaksu. Lisäksi voit joutua maksamaan sisäänottomaksun. Erillisiä maksuja voidaan periä lääkkeistä sekä mahdollisista laboratorio- ja kuvantamiskuluista. Henkilökohtaisista tarvikkeista kuten pyyhkeistä, saippuasta ja hammasharjasta laskutetaan aina erikseen. Kaikkia tällaisia tarvikkeita ei myöskään aina ole saatavilla. Ne kannattaa tuoda mukanaan sairaalaan.

Jos sinulla ei ennen sairaalahoitoon joutumistasi ollut mahdollisuutta ottaa yhteyttä sairauskassaan, näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi niin pian kuin mahdollista ja pyydä hankkimaan sairauskassasta maksusitoumus.

Belgiassa sairauskassa voi tietyin ehdoin korvata 50 prosenttia syntyneistä sairaankuljetuskuluista.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Belgiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomailla. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä verkkosivuja. Osoita Belgian terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Belgian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Belgiassa toimivia sairaaloita tai terveydenhuollon palveluntuottajia, kuten lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja sairaanhoitajia, voit etsiä:

Sellaisten hoitojen hinnat, jotka kuuluvat Belgiassa pakollisen sairausvakuutuksen piiriin, ovat samansuuruisia kaikissa sairaaloissa. Näiden hoitojen hintoja voi tarkastella Belgian sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilla ranskaksi tai hollanniksi.

Sairaalat ovat velvoitettuja julkaisemaan tarjoamiensa hoitojen hinnat verkkosivuillaan. Siksi hintatietoja kannattaa vertailla ensisijaisesti jokaisen sairaalan verkkosivuilla. Jotkut sairaalat myös antavat hoitokustannusten kokonaisarvion etukäteen potilaan pyynnöstä.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.

Belgialaisten terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustietoja ei ole koottuna tai julkisesti saatavilla.

Jos hakeudut hoitoon belgialaiseen sairaalaan, sinun kannattaa varmistaa, että hoitoa antava sairaala on akkreditoitu. Jos sairaala on akkreditoitu, sen toimintaa säännellään ja tarkkaillaan säännöllisesti. Akkreditointi toimii hoidon laadun minimitason takeena. Akkreditoituja sairaaloita kannattaa vertailla sairaaloiden omilla verkkosivuilla. Osa Flanderin alueen sairaaloista on julkistanut tuloksia hoidon laadusta verkkosivuillaan.

Belgian terveydenhuollon tietokeskuksen (KCE) raporteista ja julkaisuista voi myös olla apua laatu- ja turvallisuustietojen arvioinnissa.