Belgia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 100 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Belgian terveydenhuoltojärjestelmä on pääasiassa julkinen. Järjestelmää rahoittavat sosiaaliturvamaksut ja jonkin verran yleinen verotus sekä tavaroiden ja palveluiden verotus (ALV). Belgiassa on pakollinen sairausvakuutus. Potilaat voivat vapaasti valita lääkärinsä ja hoitopaikkansa. Potilaat maksavat yleensä hoitokulunsa etukäteen ja saavat osittaisen korvauksen maksuista Belgian sairausvakuutuskassan (mutuelle/ziekenfonds) kautta. Niin sanottu suorakorvausjärjestelmä (third-payer system) on pakollinen sairaaloissa ja julkisissa apteekeissa. Yksityinen vakuutus on vaihtoehto niille, jotka haluavat saada täyden korvauksen kaikista sairaanhoitokuluista.

Lääkärit työskentelevät yksityispraktiikoilla tai klinikoilla ja sairaaloissa. Lähes kaikki hammaslääkärit ovat yksityisiä. Sairaaloita ja klinikoita on sekä julkisia että yksityisiä. Saatavan hyvityksen määrä on kuitenkin sama sekä yksityiseltä että julkiselta terveydenhuollon tuottajalta saadusta hoidosta.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Belgiassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Belgiassa on käytäntönä, että maksat sairaanhoitokulut ensin itse ja haet sitten korvausta belgialaiselta sairauskassalta. Kassoja on useita, ja ne korvaavat Belgian kansallisen vakuutuslaitoksen (INAMI-RIZIV) vahvistaman osuuden sairaanhoitokuluista. Paikallisten kassojen osoitetiedot ja lisätietoja saa INAMI-RIZIV:n verkkosivuilta (ranskaksi).

Tietoa korvauksista saat belgialaisten sairaus- ja työkyvyttömyyskassojen Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité / Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering aluetoimistoista. Voit myös ottaa yhteyttä paikallisten sairauskassojen Mutualité/Ziekenfonds toimistoihin.

Belgiassa käytetään ranskan ja hollannin kieltä. Saksan kieltä käytetään alueilla, jotka jakavat rajan Saksan kanssa. Brysselissä ja Flanderin maakunnan hollanninkielisillä alueilla valtaosa lääkäreistä ja sairaaloiden henkilökunnasta puhuu englantia.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Suurin osa lääkäreistä työllistää itse itsensä. Hakeudu lääkärille, jolla on sopimus belgialaisen sairasvakuutusjärjestelmän kanssa (médecin conventionné / arts geconventioneerd). Maksa lääkärinkulut ensin itse ja pyydä maksuista virallinen kuitti (ranskaksi/hollanniksi Attestation de Soins Donnés / Getuigschrift voor Verstrekte Hulp).

Maksamistasi kuluista voit hakea korvausta sairauskassasta. Hakemukseen tulee liittää kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi sekä kuitti hoitokuluista. Jos olet rekisteröitynyt sairauskassaan, hakemuksen liitteeksi tulee liittää vakuuttamistietosi sisältävä tarra tai lipuke, joita sairauskassa myöntää rekisteröitymisen yhteydessä. Belgiassa sairauskassa korvaa yleensä 75 prosenttia hoitokustannuksista. Suuremman korvausprosentin saavat joissakin tapauksissa tietyssä tilanteessa olevat henkilöt (kuten eläkeläiset ja vammaiset) ja he, joiden tulot jäävät tietyn rajan alle.

Belgiassa et tarvitse lähetettä, kun hakeudut erikoislääkärin vastaanotolle. Voit suoraan varata ajan valitsemallesi lääkärille. Saat kulukorvausta kuitenkin hieman enemmän silloin, kun sinulla on yleislääkärin antama lähete erikoislääkärille. Voit myös hakeutua lääkärille, jolla ei ole hoitosopimusta sairauskassajärjestelmän (médecin non-conventionné) kanssa. Tässä tapauksessa lääkäri kuitenkin voi asettaa oman hinnastonsa. Näistäkin kuluista voit hakea korvausta. Sairauskassa korvaa kuluistasi kiinteän summan, joka on yhtä suuri kuin sopimuslääkäreiden taksa. Tällöin omalle vastuullesi jää omavastuuosuus sekä erotus julkisten ja yksityisten palveluiden välillä. Näin ollen maksuosuus vaihtelee lääkärin hintatason mukaan.

Hammaslääkäri

Belgiassa kaikki hammaslääkärit ovat yksityisiä. Etsi hammaslääkäri, jolla on sopimus belgialaisen sairasvakuutusjärjestelmän kanssa (conventionné/deconcentioneerd). Sinun tulee maksaa hammaslääkärille itse ja pyytää virallinen kuitti maksusta (ranskaksi/hollanniksi Attestation de Soins Donnés / Getuigschrift voor Verstrekte Hulp). Hammashoidon maksut vaihtelevat suuresti. Isoimmissa kaupungeissa, kuten Brysselissä, on saatavilla myös kansainvälisiä hammaslääkäripalveluja. Ne voivat kuitenkin olla paljon kalliimpia kuin muut hammaslääkäripalvelut.

Hammaslääkärillä korvausmenettely on sama kuin lääkärillä. Alle 18-vuotiaat saavat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hammashoidon ilmaiseksi. Hoitopalvelujen hinnat vaihtelevat riippuen siitä, minkälaisesta hoidosta on kyse sekä missä (esimerkiksi kotona, sairaalassa tai lääkäriasemalla) ja milloin (esimerkiksi illalla tai viikonloppuna) hoito annetaan.

Useat lääkärit ja hammaslääkärit ottavat maksun vastaan ainoastaan käteisellä. Maksutapa kannattaa varmistaa etukäteen.

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin Belgiassa määräämät lääkkeet apteekista, maksat ostotilanteessa kulut itse. Varmista, että saat kuitin toimitetuista lääkkeistä ja maksetusta summasta sekä lääkemääräykseesi apteekin leiman. Esitä tarvittaessa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Korvausta lääkkeistä voi hakea jälkikäteen belgialaisesta sairauskassasta.

Hae korvausta lääkkeistä samaan tapaan kuin lääkärikuluista. Toimita sairauskassaan hakemus, jonka liitteenä on kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja lääkemääräyksestä sekä kuitit lääkekuluista. Mikäli lääkkeellesi on olemassa hinnaltaan edullisempi rinnakkaisvalmiste, kannattaa se valita apteekissa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsemiseksi ei tarvita lääkärin lähetettä. Ennen sairaalaan menoa ota yhteyttä sairauskassaan. Saapuessasi sairaalaan sitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilöllisyystodistus. Näin sairaala saa maksusitoumuksen sairasvakuutuskassastasi, minkä mukaan kassa korvaa myöhemmin osan hoitosi kustannuksista.

Kiireellisen hoidon tarpeessa voit hakeutua suoraan sairaalan ensiapuyksikköön.

Sairaalahoito Belgiassa ei ole ilmaista. Laitoshoidossa maksettavaksesi jää päiväkohtainen hoitomaksu. Lisäksi voit joutua maksamaan sisäänottomaksun. Erillisiä maksuja voidaan periä lääkkeistä sekä mahdollisista laboratorio- ja kuvantamiskuluista. Henkilökohtaisista tarvikkeista, kuten pyyhkeistä, saippuasta ja hammasharjasta, sekä muista kuluista (kuten televisiosta) laskutetaan aina erikseen. Kaikkia tällaisia tarvikkeita ei myöskään aina ole saatavilla. Ne kannattaa tuoda mukanaan sairaalaan. Sairaalan tulee informoida sinua näiden tarvikkeiden hinnasta.

Belgiassa sairauskassa ei korvaa sairaankuljetuksen (ambulanssi) kustannuksia. Hätänumero 112:n kautta hankittujen, kiireellisten sairaskuljetusten kuluista potilaan tulee kuitenkin maksaa vain 60 euron kiinteä hinta (henkilökohtainen osuus).

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Belgiaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomailla. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä verkkosivuja. Osoita Belgian terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Belgian kansalliseen yhteyspisteeseen.

Belgiassa toimivia sairaaloita tai terveydenhuollon palveluntuottajia, kuten lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja sairaanhoitajia, voit etsiä Belgian sairasvakuutuslaitoksen verkkosivuilla (ranskaksi ja hollanniksi).

Sellaisten hoitojen hinnat, jotka kuuluvat Belgiassa pakollisen sairausvakuutuksen piiriin, ovat samansuuruisia kaikissa sairaaloissa. Näiden hoitojen hintoja voi tarkastella Belgian sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilla (ranskaksi tai hollanniksi).

Sairaalat ovat velvoitettuja julkaisemaan tarjoamiensa hoitojen hinnat verkkosivuillaan. Siksi hintatietoja kannattaa vertailla ensisijaisesti jokaisen sairaalan verkkosivuilla. Jotkut sairaalat myös antavat hoitokustannusten kokonaisarvion etukäteen potilaan pyynnöstä.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.

Belgialaisten terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustietoja ei ole julkisesti saatavilla.

Jos hakeudut hoitoon belgialaiseen sairaalaan, sinun kannattaa varmistaa, että hoitoa antava sairaala on akkreditoitu. Jos sairaala on akkreditoitu, sen toimintaa säännellään ja tarkkaillaan säännöllisesti. Akkreditointi toimii hoidon laadun minimitason takeena. Akkreditoituja sairaaloita kannattaa vertailla sairaaloiden omilla verkkosivuilla. Osa Flanderin alueen sairaaloista on julkistanut tuloksia hoidon laadusta verkkosivuillaan.

Belgian terveydenhuollon tietokeskuksen (sivu englanniksi, ranskaksi ja hollanniksi) raporteista ja julkaisuista voi myös olla apua laatu- ja turvallisuustietojen arvioinnissa.