Asioinnin esteettömyys Suomessa

Esteettömät terveydenhuoltopalvelut kuuluvat nykyaikaiseen ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Palvelujen esteettömyys ja siitä tiedottaminen ovat osa terveysasemien ja sairaaloiden palvelujen laatua: palvelut ovat jokaisen saavutettavissa, ja ne vastaavat eri asiakasryhmien tarpeisiin asiointitilanteissa.


Mitä tarkoittaa esteettömyys?

Esteetön asiointi on laaja käsite, jota on määritelty seuraavasti:

  1. fyysisen ympäristön esteettömyys, esimerkiksi rakennusten sisätilojen ja ulkoalueiden esteettömyys
  2. tiedonsaannin ja kommunikoinnin esteettömyys, joka sisältää etäasioinnin ja sähköisten palvelujen esteettömyyden
  3. palvelutapahtuman esteettömyys, esimerkiksi vuorovaikutus henkilökunnan kanssa ja syrjimättömyys asiakkaan kohtaamisessa.

Yleisimpiä liikkumisen esteitä ovat erilaiset tasoerot, kuten portaat ja kynnykset. Tilantarve on tärkeää muun muassa rollaattorilla liikkuville, jolloin kulkuväylien, oviaukkojen, hissien ja wc- ja vastaanottotilojen tulee olla väljiä. Jos käveleminen on hankalaa, on tärkeää, että terveysasemalla on levähdyspaikkoja riittävästi. Erilaiset käyttöpainikkeet ja palvelutiskit tulee suunnitella niin, että myös lapset, lyhytkasvuiset ja pyörätuolilla kulkevat voivat käyttää niitä.

Palveluympäristön esteettömyys rakentuu myös viestintäratkaisuista: tiloihin voidaan esimerkiksi sijoittaa selkokielisiä opasteita ja kuulovammaisten apuvälineeksi induktiosilmukoita. Palvelujen saavutettavuutta parantaa myös henkilöstön kyky ottaa huomioon erilaisia käyttäjiä. Asiakkaalla voi olla myös asiointitulkki terveyskeskuksessa tulkkaamassa keskustelua. Asiointitulkkia tarvitaan, kun terveydenhuollon ammattihenkilö kohtaa asiakkaan, jonka kanssa ei löydy yhteistä kieltä. Ajanvaraus ja varatun ajan peruuttaminen voi olla mahdollista myös muilla keinoin kuin puhelimitse, esimerkiksi tekstiviestillä.

Suomessa rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sitä täydentävä asetus, joista löytyvät keskeiset rakennetun ympäristön esteettömyyttä koskevat säädökset. Lain mukaan liikunta- ja toimintarajoitteisen henkilön on omatoimisesti päästävä asioimaan hallinto- ja palvelurakennuksessa.

Miten löydän esteettömän terveyspalvelun Suomessa?

Terveysasemien ja sairaaloiden esteettömyydessä on suuria eroja. Jotkut kunnat tarjoavat hyvin yksityiskohtaista esteettömyystietoa hoitopaikoista. Esimerkiksi Helsingin kaupungin verkkosivuilla on julkaistu pääkaupunkiseudun palvelukartta, josta saat tietoja hoitopaikkojen esteettömyydestä. Voit esimerkiksi hakea terveysaseman, johon pyörätuolin käyttäjänä pääset tulemaan omalla autollasi.

Parhaiten saat tiedon terveysaseman esteettömyydestä, kun otat suoraan yhteyttä terveysasemaan.