Potilasasiakirjat ulkomailla

Ulkomailla toimivat terveydenhuollon palveluntuottajat noudattavat asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä maansa lainsäädäntöä. Potilasasiakirjat toimitetaan yleensä vain hoitoa antavan maan virallisella kielellä. Selvitä ennen lähtöäsi, mitä asiakirjoja tarvitset mukaasi. Saatuasi hoitoa muista pyytää sinua koskevat asiakirjat mukaasi takaisin Suomeen.


Selvitä ennen lähtöäsi, mitä potilasasiakirjoja tarvitset mukaasi

Jos hakeudut hoitoon ulkomaille, selvitä hoidonantajalta, mitä potilasasiakirjoja tarvitaan hoitoa varten. Tarpeellisia potilasasiakirjoja ovat yleensä lähete tai lääkärinlausunto, potilas- tai hoitokertomus sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten vastaukset.

Suomenkieliset potilasasiakirjat ovat sellaisenaan avuksi ulkomailla vain harvoin. Tietyt lääketieteelliset termit ja koodit, kuten diagnoosiluokitus, laboratorio- ja muut toimenpidekoodit, ovat kuitenkin kansainvälisesti vahvistettuja. Ne on hyvä toimittaa hoidonantajalle.

Ulkomaisella terveydenhuollon palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta kääntää potilasasiakirjoja. Kela ei korvaa potilasasiakirjojen kääntämisen kustannuksia, vaan ne jäävät yleensä asiakkaan maksettaviksi.

Toimi näin, jos lähdet ulkomaille

 • Varmista, millä kielellä potilasasiakirjojen tulisi olla. Käännätä tarvittaessa asiakirjat kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Vastaat itse tekstien kääntämisestä ja käännöskustannuksista.
 • Sovi, miten potilasasiakirjasi toimitetaan hoidonantajalle. Viranomaiset eivät yleensä välitä tietoja ulkomaille. Vastaat yleensä itse potilasasiakirjojen toimittamisesta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.
 • Huomioi, että potilasasiakirjat sisältävät arkaluonteisia henkilö-, terveydentila- ja sairaustietoja. Potilasasiakirjojen käsittelyssä on noudatettava erityistä tietoturvallisuutta.

Varmista, että saat hoitoasi koskevat tiedot mukaasi takaisin Suomeen

Kun olet saanut hoitoa ulkomailla, sinulla on oikeus kirjalliseen tai sähköiseen potilasasiakirjaan tai kopioon sellaisesta. Potilasasiakirjat kirjoitetaan yleensä hoitoa antavan maan virallisella kielellä. Hoidonantajalla ei ole velvollisuutta potilasasiakirjojen toimittamiseen muilla kielillä. Selvitä etukäteen,

 • millaiset asiakirjatiedot saat hoidostasi ulkomailla
 • millä kielellä asiakirjat toimitetaan
 • onko kyse paperisesta, sähköisestä tai muusta asiakirjasta, kuten CD-levystä
 • milloin ja miten saat hoitoasi koskevat asiakirjat käyttöösi
 • liittyykö asiakirjojen toimittamiseen maksuja.

Toimita ulkomailla annettua hoitoasi koskevat potilasasiakirjat jatkohoidostasi vastaavalle taholle Suomessa tai omalle terveysasemallesi. Vastaat itse asiakirjojen käännättämisestä suomeksi tai ruotsiksi.

Julkinen terveydenhuolto tallentaa ulkomailla saamaasi hoitoa koskevat potilasasiakirjat omaan potilastietojärjestelmäänsä, josta ne välittyvät Omakantaan.

EU-maiden välillä ei toistaiseksi ole tietojärjestelmiä potilastietojen siirtämiseksi sähköisesti, joten asiakkaan on itse huolehdittava tietojen siirtymisestä.

Toimi näin, kun olet saanut hoitoa ulkomailla

 • Pyydä hoidonantajalta kaikki sinusta kirjoitetut potilasasiakirjat.
 • Käännätä asiakirjat suomeksi tai ruotsiksi, jos tarvitset niitä Suomen terveydenhuollossa. Vastaat itse käännätyskustannuksista.
 • Toimita asiakirjat Suomessa mahdollisesta jatkohoidostasi vastaavalle taholle.