Tanska

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Tanskan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä toimii kolmella tasolla: valtio, alueet (region) ja kunnat. Julkinen terveydenhuolto kattaa kaiken perusterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sairaalat, mielenterveyspalvelut, pitkäaikaissairauksien hoidon sekä hammashoitopalvelut alle 18-vuotiaille lapsille. Alueet vastaavat ensisijaisesti sairaaloista, yleislääkäreistä ja psykiatrisesta hoidosta. Kuntien vastuulla on perusterveydenhuollon tehtäviä sekä vanhustenhoito.

Hoitoon pääsy

Olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon, kun oleskelet tilapäisesti Tanskassa. Pohjoismaiden asukkailla voi myös olla oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon Grönlannissa ja Färsaarilla. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa paluutasi Suomeen. Voit tarvita sitä esimerkiksi akuutin sairastumisen tai onnettomuuden takia. Voit myös saada hoitoa raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tule ilmetä oleskelusi aikana. Saat hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Suomessa vakituisesti asuvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Tanskan (ml. Färsaarten ja Grönlannin) julkisessa terveydenhuollossa tavallisesti riittää, että näytät henkilötodistuksesi tai voimassa olevan Kela-korttisi. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti.

Julkisen terveydenhuollon palvelut ovat yleensä maksuttomia henkilöille, jotka vakituisesti asuvat toisessa Pohjoismaassa. Jos sinulla ei hoitoon mennessäsi ollut näyttää henkilötodistusta, ja tämän vuoksi maksoit hoidostasi täyden hinnan, voit hakea korvausta jälkikäteen ottamalla yhteyttä oleskelupaikkakuntasi sosiaali- ja terveystoimeen ennen lähtöäsi Tanskasta. Korvausta saadaksesi sinun on esitettävä kaikki alkuperäiset tositteet ja henkilötodistus tai Kela-kortti. Vaihtoehtoisesti voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Saat tietoa sairaanhoidosta englanniksi Tanskan terveysministeriöstä, (Sundhedsministeriet). Käytännön tietoa tanskaksi saa myös terveydenhuoltojärjestelmän portaalista Sundhed.dk. Kansalaisen (tietopalvelusta (englanniksi) löytyy myös tietoa.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Tarvitessasi lääkäriä, hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Lähes kaikki yleislääkärit ovat yksityisyrittäjiä ja alueiden palkkaamia. Vastaanotot ovat yleensä avoinna arkisin klo 8–16. Jotkut vastaanotot ovat avoinna myös yhtenä arki-iltana viikossa. Jos tarvitset tulkkia, mainitse siitä ajanvarauksen yhteydessä. Tällöin sinulle voidaan järjestää sinulle tulkki, joka saattaa olla maksullinen.

Yleislääkäri voi kirjoittaa lähetteen erikoislääkärille tai sairaalaan. Lähetettä ei tarvita korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille tai silmälääkärille hakeuduttaessa.

Kiireellisissä sairaustapauksissa arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin apua saa lääkäripäivystyksestä (lægevagt). Yhteystietoja lääkäripäivystykseen Tanskan eri alueilla löytyy Lægevagtenin verkkosivuilta (tanskaksi). Pääkaupunkialueen lääkäripäivystys on nimeltään Akuttelefonen 1813 (sivusto tanskaksi).

Hammaslääkäri

Hammashoidon tarpeessa voit mennä hammaslääkärille, jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Esitä vastaanotolla henkilöllisyystodistuksesi.

Hammashoidossa saat tietyistä hoidoista korvausta, joka vähennetään suoraan hammaslääkärin laskustasi. Huomaa kuitenkin, että joistakin toimenpiteistä ei saa lainkaan korvausta (muun muassa hammasproteesit, kruunut). Alle 18-vuotiaille hammashoito on Tanskassa ilmaista ja 26-vuotiaaksi asti kustannuksista saa enemmän korvausta.

Lääkkeet

Reseptilääkkeistä saatavaan korvaukseen vaikuttaa, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty, sekä kalenterivuoden aikana kertyneen lääkelaskusi suuruus. Näytä apteekissa henkilötodistuksesi sekä lääkärin määräämä resepti.

Sairaalahoito

Lääkäri voi kirjoittaa lähetteen sairaalahoitoa varten. Hätätapauksissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuun (”skadestuen”, ”Akutklinik” tai ”Akutmodtagelse”), jossa hoidetaan akuutteja, 24 tunnin sisällä syntyneitä vammoja tai alkaneita sairauksia. Tällaisessa tapauksessa näytä henkilötodistuksesi ja pyydä sairaalaa järjestämään sinulle maksuton hoito. Useimmissa Tanskan sairaaloissa on ensiapuasema, mutta maassa on myös muutamia sairaaloita, joissa ei ole päivystystä. Huomioi lisäksi, että joidenkin sairaaloiden ensiapupoliklinikat edellyttävät puhelinsoittoa ennen sairaalaan saapumista. Kiireellinen ambulanssikuljetus lähimpään sairaalaan on maksutonta.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos joudut sairastumisesi vuoksi käyttämään Suomeen palatessasi kalliimpaa matkustustapaa (esimerkiksi jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Tanskasta (ml. Färsaaret ja Grönlanti). Korvaus kattaa matkakuluistasi/kustannuksestasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran, kuin olisit muutoin (terveenä ollessasi) normaalilla matkustustavalla maksanut. Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Tanskassa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Mikäli suunnittelet matkustavasi Tanskaan terveyspalveluja käyttääksesi, löydät sivustoltamme yleistä informaatiota hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Joitakin hyödyllisiä sivustoja on myös listattu alle.

Tanskan koordinoivan yhteyspisteen verkkosivuille on koottu tietoa hoitoon hakeutumisesta Tanskaan. Lisäksi sivuilla on Tanskan viiden alueen kansallisten yhteyspisteiden (potilasneuvojat) yhteystiedot.

Useimmat yleislääkärit, erikoislääkärit ja hammaslääkärit hoitavat potilaita julkisella puolella paikallisten sopimusten mukaan. He kuitenkin voivat ottaa vastaan myös itse maksavia potilaita. Tanskankielisellä sundhed.dk –sivustolla on tietoa koskien eri alueiden ja kuntien terveydenhuollon ammattilaisia.

Tanskan julkisten sairaaloiden hinnat ovat yleensä kiinteitä (ns. DRG-hintoja) ja samoja kaikissa sairaaloissa. Tanskankieliset hintatiedot löytyvät Danish Health Data Authorityn (Sundhedsdatastyrelsen) verkkosivuilta. Viiden eri alueen kansalliset yhteyspisteet voivat antaa lisätietoja kyseessä olevan hoidon hinnasta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Tanskan potilasturvallisuudesta vastaavan viranomaisen (Styrelsen for Patientsikkerehed)  verkkosivuilta (englanniksi) löytyy tieto kaikista Tanskan rekisteröityneistä terveysalan ammattilaisista. Voit tarkistaa sivuilta, onko tietyllä lääkärillä tai muulla terveysalan ammattihenkilöllä voimassa oleva rekisteröinti tai onko hän esimerkiksi valvonnan alainen.

Jos olet saanut virheellistä tai puutteellista hoitoa tanskalaisessa julkisessa tai yksityisessä sairaalassa, lääkäriasemalla tai muussa hoitopaikassa, voit tehdä valituksen kanteluista vastaavalle viranomaiselle, Styrelsen for Patientklager (sivusto englanniksi). Hoitovirheestä tai muusta hoitoon liittyvästä haittatapahtumasta voit raportoida Tanskan potilasvakuutuskeskukselle (sivusto englanniksi).

Terveydenhuollon laatu- ja akkreditaatioinstituutti (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS) kehittää ja ylläpitää Tanskan terveydenhuollon laatuohjelmaa (Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM). DDKM:ssä asetetaan terveydenhuollon akkreditaation laatustandardit sekä kehitetään menetelmiä laadun mittaamiseksi ja valvomiseksi. Lisätietoa aiheesta löytyy IKAS:n verkkosivuilta (englanniksi).