Tanska

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon, kun oleskelet tilapäisesti Tanskassa. Pohjoismaiden asukkailla voi myös olla oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon Grönlannissa ja Färsaarilla. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa paluutasi Suomeen. Voit tarvita sitä esimerkiksi akuutin sairastumisen tai onnettomuuden takia. Voit myös saada hoitoa raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana.

Saat hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen Tanskassa oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä Tanskan hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Alueelliset potilasneuvojat (kansalliset yhteyspisteet) voivat ohjata sinut oikealle terveydenhuollon tarjoajalle, jos tarvitset etukäteen sovittavaa hoitoa, kun oleskelet Tanskassa tilapäisesti.

Suomessa vakituisesti asuvat eivät tarvitse Pohjoismaissa eurooppalaista sairaanhoitokorttia (European Health Insurance Card, EHIC). Siksi Tanskan (ml. Färsaarten ja Grönlannin) julkisessa terveydenhuollossa tavallisesti riittää, että näytät henkilötodistuksesi tai Kela-korttisi sekä annat voimassa olevan osoitteesi Suomessa. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti.

Julkisen terveydenhuollon palvelut ovat yleensä maksuttomia henkilöille, jotka asuvat vakituisesti toisessa Pohjoismaassa. Jos et hoitoon mennessäsi näyttänyt henkilötodistusta, ja tämän vuoksi maksoit hoidostasi täyden hinnan, voit hakea korvausta jälkikäteen. Ennen kuin lähdet Tanskasta, ota yhteys oleskelupaikkakuntasi sosiaali- ja terveystoimeen ja esitä kaikki alkuperäiset tositteet ja henkilötodistus tai Kela-kortti. Vaihtoehtoisesti voit hakea korvausta Kelasta jälkikäteen.

Ota huomioon, että vaikka Grönlanti ja Färsaaret ovat osa Tanskan kuningaskunta, niillä on laaja itsehallinto. Alueilla on myös omat virkahenkilöt ja viranomaiset, ja terveydenhoidon kustannukset saattavat poiketa Tanskasta. Jos matkustat Grönlantiin tai Färsaarille ja tarvitset lääketieteellistä apua tai haluat pyytää korvausta saamastasi lääketieteellisestä hoidosta, ota yhteyttä asianmukaisiin paikallisiin viranomaisiin.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Kun tarvitset lääkäriä, hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Lähes kaikki yleislääkärit ovat yksityisyrittäjiä, joilla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Vastaanotot ovat yleensä avoinna arkisin klo 8–16. Jotkut vastaanotot ovat avoinna myös yhtenä arki-iltana viikossa. Pääset erikoislääkärille yleislääkärin lähetteellä. Kun näytät henkilötodistuksesi sekä annat voimassaolevan osoitteesi Suomessa, olet oikeutettu ilmaiseen hoitoon niin yleislääkärin kuin erikoislääkärin vastaanotolla. Jos tarvitset tulkkia, mainitse siitä ajanvarauksen yhteydessä. Tällöin sinulle voidaan järjestää tulkki, joka saattaa olla maksullinen.

Yleislääkäri voi kirjoittaa lähetteen erikoislääkärille tai sairaalaan. Lähetettä ei tarvita, kun hakeudut korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille tai silmälääkärille.

Kiireellisissä sairaustapauksissa arkisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin apua saa lääkäripäivystyksestä (lægevagt). Yhteystietoja lääkäripäivystykseen Tanskan eri alueilla on Lægevagtenin verkkosivuilta (tanskaksi). Pääkaupunkialueen lääkäripäivystys on nimeltään Akuttelefonen 1813 (sivusto tanskaksi).

Hammaslääkäri

Kun tarvitset hammashoitoa, voit mennä hammaslääkärille, jolla on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa. Esitä vastaanotolla henkilöllisyystodistuksesi sekä voimassa oleva osoitteesi Suomessa.

Hammashoidossa saat tietyistä hoidoista korvausta. Korvaus vähennetään suoraan hammaslääkärin laskustasi. Huomaa kuitenkin, että joistakin toimenpiteistä et voi saada lainkaan korvausta (muun muassa hammasproteesit ja kruunut). Hammashoito on maksutonta lapsille ja nuorille aikuisille 22 ikävuoteen asti. Tämä koskee kaikkia vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneitä.

Lääkkeet

Reseptilääkkeistä saatavaan korvaukseen vaikuttaa kalenterivuoden aikana kertyneen lääkelaskusi suuruus ja se, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty. Näytä apteekissa henkilötodistuksesi, voimassa oleva osoitteesi Suomessa sekä lääkärin määräämä resepti.

Voit ostaa reseptilääkkeitä Tanskassa reseptillä, joka on määrätty toisessa EU- tai Eta-maassa. Reseptin tulee kuitenkin täyttää tietyt tietovaatimukset, jotka löydät Tanskan lääkeviraston (Lægemiddelstyrelsen) sivulta (englanniksi).

Sairaalahoito

Lääkäri voi kirjoittaa sinulle lähetteen sairaalahoitoa varten. Kiireellisissä sairaustapauksissa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuun (skadestuen, Akutklinik tai Akutmodtagelse), jossa hoidetaan akuutteja, 24 tunnin sisällä syntyneitä vammoja tai alkaneita sairauksia. Tällaisessa tapauksessa näytä henkilötodistuksesi sekä voimassa oleva osoitteesi Suomessa, ja pyydä sairaalaa järjestämään sinulle maksuton hoito. Useimmissa Tanskan sairaaloissa on ensiapuasema, mutta maassa on myös muutamia sairaaloita, joissa ei ole päivystystä. Huomioi lisäksi, että joidenkin sairaaloiden ensiapupoliklinikoille on soitettava ennen sairaalaan saapumista. Lisää informaatiota eri alueiden ensiapuklinikoista löydät kansalaisen tietopalvelusta (englanniksi).

Kiireellinen ambulanssikuljetus lähimpään sairaalaan on maksutonta.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastut niin, että joudut palaamaan Suomeen kalliimmalla matkustustavalla (esimerkiksi jollain erityiskuljetuksella) kuin mitä olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Tanskasta. Korvaus kattaa matkakuluistasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran kuin olisit terveenä matkustaessasi maksanut. Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Tanskassa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Ota huomioon, että vaikka tämä koskee myös Färsaaria ja Grönlantia, näiden alueiden tapauksissa sinun tulee ottaa yhteyttä asianmukaisiin paikallisiin viranomaisiin.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Tanskaan käyttääksesi siellä terveyspalveluja, sinun kannattaa lukea sivustoltamme yleistä informaatiota hoitoon hakeutumisesta ulkomaille.

Tanskan koordinoivan yhteyspisteen verkkosivuille on koottu tietoa hoitoon hakeutumisesta Tanskassa. Lisäksi sivuilla on Tanskan viiden alueen kansallisten yhteyspisteiden (potilasneuvojat) yhteystiedot.

Useimmat yleislääkärit, erikoislääkärit ja hammaslääkärit hoitavat potilaita julkisella puolella paikallisten sopimusten mukaan. He kuitenkin voivat ottaa vastaan myös itse maksavia potilaita. Tanskankielisellä sundhed.dk-sivustolla on tietoa eri alueiden ja kuntien terveydenhuollon ammattilaisista.

Tanskan julkisten sairaaloiden hinnat ovat yleensä kiinteitä (ns. DRG-hintoja) ja samoja kaikissa sairaaloissa. Tanskankieliset hintatiedot löytyvät Danish Health Data Authority (Sundhedsdatastyrelsen)-verkkosivuilta. Viiden eri alueen kansalliset yhteyspisteet voivat antaa lisätietoja hoitojen hinnoista.

Saat tietoa terveydenhoidosta Tanskassa englanniksi Tanskan sisä- ja terveysministeriöstä (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) ja kansalaisen tietopalvelusta.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Tanskan potilasturvallisuudesta vastaavan viranomaisen (Styrelsen for Patientsikkerhed) verkkosivuilta (englanniksi) löytyy tieto kaikista Tanskan rekisteröityneistä terveysalan ammattilaisista. Voit tarkistaa sivuilta, onko tietyllä lääkärillä tai muulla terveysalan ammattihenkilöllä voimassa oleva rekisteröinti tai onko hän esimerkiksi valvonnan alainen.

Jos olet saanut virheellistä tai puutteellista hoitoa tanskalaisessa julkisessa tai yksityisessä sairaalassa, lääkäriasemalla tai muussa hoitopaikassa, voit tehdä valituksen kanteluista vastaavalle viranomaiselle, Styrelsen for Patientklagerille (sivusto englanniksi). Hoitovirheestä tai muusta hoitoon liittyvästä haittatapahtumasta voit raportoida Tanskan potilasvakuutuskeskukselle (sivusto englanniksi).

Terveydenhuoltojärjestelmä

Tanskan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä toimii kolmella tasolla: valtio, alueet (region) ja kunnat. Julkinen terveydenhuolto kattaa kaiken perusterveydenhuollon, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sairaalat, mielenterveyspalvelut, pitkäaikaissairauksien hoidon sekä hammashoitopalvelut alle 18-vuotiaille lapsille. Vuodesta 2022 alkaen myös 18-vuotiaat nuoret ovat oikeutettuja ilmaiseen hammashoitoon. Alueet vastaavat ensisijaisesti sairaaloista, yleislääkäreistä ja psykiatrisesta hoidosta. Kuntien vastuulla on perusterveydenhuollon tehtäviä sekä vanhustenhoito.