Viro

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Virossa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Jos sairastut äkillisesti Virossa ollessasi, käänny sellaisen terveydenhuollon tuottajan puoleen, jolla on sopimus Viron sairausvakuutuslaitoksen, Eesti Tervisekassan kanssa. Voit etsiä terveydenhuollon tuottajia Eesti Tervisekassan verkkosivuilta (viroksi). Kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin, Eesti Tervisekassa maksaa välttämättömän sairaanhoidon kustannukset suoraan hoitopaikalle. Sinun maksettavaksesi jää omavastuu (vierailusta, hoitopäivästä, lääkemaksuista, käännöskuluista jne.) paikallisten hintojen mukaisesti.

Kansallisten ja kunnallisten palveluiden lisäksi Eesti Tervisekassa kattaa myös välttämättömän sairaanhoidon kustannukset yksityissairaaloissa, joilla on sopimus näistä hoitopalveluista Eesti Tervisekassan kanssa.

Virossa on myös yksityisiä lääkäreitä, lääkäriasemia ja sairaaloita, joilla ei ole sopimusta Eesti Tervisekassan kanssa. Jos hakeudut sairaanhoitoon tällaiseen paikkaan, sinulta peritään täysi hinta etkä saa korvausta Virossa.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Jos tarvitset lääkäriä, ota yhteys yleislääkäriin (perearst), jolla on sopimus Eesti Tervisekassan kanssa. Yleislääkärin vastaanotolla käyminen on ilmaista, jos lääkäri tulkitsee käynnin lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja sinulla on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sinua pyydetään täyttämään kysely, jonka perusteella käynnin tarpeellisuus arvioidaan.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä. Ilman lähetettä voit kuitenkin mennä gynekologin, silmälääkärin, ihotautilääkärin, sukupuolitautien erikoislääkärin, psykiatrin ja traumakirurgin vastaanotolle. Kun näytät lääkärissä voimassaolevan eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, maksat ainoastaan potilasmaksun, jos lääkäri tulkitsee käynnin lääketieteellisesti tarpeelliseksi. Erikoissairaanhoidosta potilasmaksua ei peritä raskaana olevilta naisilta ja alle 2-vuotiailta lapsilta. Erikoissairaanhoidosta ei peritä maksua myöskään, jos potilas lähetetään toiselle erikoislääkärille. Potilasmaksua ei peritä kiireellisessä sairaanhoidossa, jota seuraa sairaalahoito.

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia mukanasi, pyydä lääkäriltä laskun lisäksi kuitti sekä erittely hoidostasi (Virossa hoitotoimenpiteet merkitään usein jo laskuun). Näiden tositteiden perusteella voit hakea korvausta palattuasi Suomeen.

Hammaslääkäri

Viron sairasvakuutuslaitos maksaa korvauksia hammashoidosta ja proteeseista. Hammaslääkärillä tulee olla sopimus sairasvakuutuslaitoksen kanssa. Hammashoito on ilmaista alle 19-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä siinä tapauksessa, että hoidon peruminen tai myöhemmäksi siirtäminen voisivat johtaa kuolemaan tai pysyviin vaurioihin.

Lääkkeet

Esitä apteekissa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, kun noudat sopimuslääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Voit saada korvauksen tietyistä Eesti Tervisekassan hyväksymistä lääkkeistä. Korvauksen suuruus riippuu pääsääntöisesti sairauden vakavuudesta.

Voit myös ostaa lääkkeitä Virosta samalla sähköisellä reseptillä, jonka lääkäri on kirjoittanut sinulle Suomessa. Lääkkeet saat virolaisesta apteekista, kun näytät apteekissa passisi tai henkilökorttisi. Sähköisen reseptin käyttöön ulkomailla liittyy rajoituksia. Tutustu kaikkiin rajoituksiin Kanta.fi-sivustolla. Voit hakea lääkekorvausta Kelasta jälkikäteen.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset tavallisesti lääkärin lähetteellä. Kiireellisessä tapauksessa voit mennä suoraan ensiapuun. Näytä sairaalassa voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Ambulanssikuljetus on ilmaista. Viron sisäinen lentoambulanssikuljetus on hätätilanteissa maksuton.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Viroon käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Viron terveydenhuollosta, ole yhteydessä Viron kansalliseen yhteyspisteeseen.

1182-verkkopalvelussa (englanniksi) voit etsiä hammaslääkäreitä, lääkäripalveluja, omalääkäreitä, yksityisiä klinikoita ja muita Virossa toimivia terveydenhuollon palveluntuottajia. Eesti Tervisekassan verkkosivuilta löydät enemmän tietoa Viron terveydenhuollon palveluista sekä palveluntuottajista (englanniksi).

Eesti Tervisekassan verkkosivuilla (viroksi) on lisätietoja hammashoidon etuuksista ja palveluista.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Viron valtio on asettanut terveydenhuoltopalveluiden laatuvaatimukset ja perustanut valvontajärjestelmän terveydenhuoltopalveluiden tuottajien toiminnan tarkistamiseksi. Tärkeimmät potilasturvallisuuteen liittyvät säännöt perustuvat terveydenhuoltopalveluiden järjestämisen lakiin ja velvoiteoikeuslakiin. Virossa ei rekisteröidä järjestelmällisesti hoitovirheitä, mutta maan sairausvakuutuslaitos suorittaa säännöllisesti kliinisiä auditointeja terveydenhuoltolaitoksissa. Jos tapahtuu hoitovirhe, hoitavan tahon täytyy korvata potilaalle kyseisen terveydenhuoltopalvelun tarjoamisen yhteydessä aiheutettu henkinen ja ruumiillinen vahinko.

Virossa annettavaa hoitoa valvovat Eesti Tervisekassa, Viron terveysvirasto sekä terveydenhuoltopalvelun laadun asiantuntijalautakunta. Lisätietoja Virossa annettavan hoidon laadusta ja valvonnasta on Viron kansallisen yhteyspisteen sivuilla.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Jos haluat tehdä valituksen, Viron kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Viron terveydenhuoltojärjestelmä perustuu pakolliseen, yhteisvastuulliseen vakuutukseen ja yksityisten palveluntuottajien palveluiden saatavuuteen. Yhteysvastuullinen sairausvakuutus tarkoittaa, että jokainen sairausvakuutettu henkilö Virossa on oikeutettu yhtä laadukkaaseen terveydenhuoltoon, huolimatta siitä, maksavatko he sairausvakuutusveroa. Terveydenhuoltojärjestelmän hallinta ja valvonta ja terveyspolitiikan kehittäminen kuuluvat sosiaaliministeriölle ja sen alaisille laitoksille.

Sairaanhoito on jaettu kolmeen tasoon: perusterveydenhoitoon, erikoissairaanhoitoon ja hoitotyöhön. Ensiapua annetaan polikliinisesti (ensihoidon yksiköissä) ja erikoissairaanhoidon päivystävissä yksiköissä.

Kaikki terveydenhuollon palveluntuottajat ovat itsenäisiä yksiköitä. Eesti Tervisekassa eli Viron sairausvakuutuslaitos on terveyspalvelujen ainoa hankkija, ja se korvaa kaikkien palveluntuottajien kulut. Omalääkärit toimivat yksityisyrittäjinä tai palkattuina työntekijöinä muiden yksityislääkärien tai kuntien omistamissa yksityisyhtiöissä. Suurin osa sairaaloista on joko paikallishallinnon omistamia osakeyhtiöitä tai valtion, kuntien tai muiden julkisten laitosten perustamia säätiöitä. Muutamat jäljelle jäävät sairaalat ovat yksityisomistuksessa.