Viro

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Viron terveydenhuoltojärjestelmä perustuu pakolliseen, yhteisvastuulliseen vakuutukseen ja yksityisten palveluntuottajien palveluiden yleiseen saatavuuteen. Terveydenhuoltojärjestelmän hallinta ja valvonta ja terveyspolitiikan kehitys kuuluvat sosiaaliministeriölle ja sen alaisille laitoksille. Sairaanhoito on jaettu kolmeen tasoon: perusterveydenhoitoon, erikoissairaanhoitoon ja hoitotyöhön. Ensiapua annetaan polikliinisesti (ensihoidon yksiköissä) ja erikoissairaanhoidon päivystävissä yksiköissä.

Kaikki terveydenhuollon palveluntuottajat ovat itsenäisiä yksiköitä, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisuudessa. Viron sairausvakuutuslaitos toimii ainoana hankkijana ja korvaa kaikkien sopimustuottajien kulut maksujärjestelmän mukaisesti.  Omalääkärit toimivat yksityisyrittäjinä tai palkattuina työntekijöinä muiden yksityislääkärien tai kuntien omistamissa yksityisyhtiöissä. Suurin osa sairaaloista on joko paikallishallinnon omistamia osakeyhtiöitä tai valtion, kuntien tai muiden julkisten laitosten perustamia säätiöitä. Muutamat jäljelle jäävät sairaalat ovat yksityisomistuksessa.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Virossa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Mikäli sairastut äkillisesti Virossa ollessasi, käänny sellaisen terveydenhuollon tuottajan puoleen, jolla on sopimus Viron sairausvakuutuslaitoksen (Eesti Haigekassa) kanssa. Voit etsiä terveydenhuollon tuottajia verkkosivuilta (viroksi). Esittäessäsi eurooppalaisen sairaanhoitokortin Eesti Haigekassa maksaa välttämättömän sairaanhoidon kustannukset suoraan hoitopaikalle. Potilaan on maksettava omavastuu (vierailusta, hoitopäivästä, lääkemaksuista, käännöskuluista jne.) paikallisten hintojen mukaisesti.

Kansallisten ja kunnallisten palveluiden lisäksi Eesti Haigekassa kattaa myös välttämättömän sairaanhoidon kustannukset yksityissairaaloissa, joilla on sopimus Eesti Haigekassan kanssa näistä hoitopalveluista.

Virossa on myös yksityisiä lääkäreitä, lääkäriasemia ja sairaaloita, joilla ei ole sopimusta Eesti Haigekassan kanssa. Jos hakeudut sairaanhoitoon tällaiseen paikkaan, sinulta peritään täysi hinta, etkä saa korvausta Virossa.

1182-verkkopalvelussa (englanniksi) on hammaslääkärihaku, lääkäripalveluhaku, omalääkärihaku, yksityisten klinikoiden haku sekä muita hakuja, joiden avulla voit etsiä Virossa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa. Eesti Haigekassan verkkosivuilla on terveydenhuollon tuottajien hakukone (viroksi).

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Jos tarvitset lääkäriä, ota yhteys yleislääkäriin (perearst), jolla on sopimus Eesti Haigekassan kanssa. Yleislääkärin vastaanotolla käyminen on ilmaista, mikäli lääkäri tulkitsee käynnin lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja sinulla on voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sinua pyydetään täyttämään kysely, jonka perusteella käynnin tarpeellisuus arvioidaan.

Erikoislääkärille pääset yleislääkärin lähetteellä (lukuun ottamatta gynekologeja, silmälääkäreitä, ihotautilääkäreitä, sukupuolitautien erikoislääkäreitä, psykiatreja ja traumakirurgeja, joille voi mennä suoraan). Kun näytät lääkärissä voimassaolevan eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, maksat ainoastaan potilasmaksun, mikäli lääkäri tulkitsee käynnin lääketieteellisesti tarpeelliseksi. Potilasmaksua ei peritä erikoissairaanhoidosta, jos potilas lähetetään toiselle erikoislääkärille, raskaana olevilta naisilta, alle 2-vuotiailta lapsilta tai kiireellisessä sairaanhoidossa, jota seuraa sairaalahoito.

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia mukanasi, pyydä lääkäriltä laskun lisäksi kuitti sekä erittely hoidostasi (Virossa hoitotoimenpiteet merkitään usein jo laskuun). Tositteiden perusteella voit hakea korvausta palattuasi Suomeen.

Hammaslääkäri

Viron sairasvakuutuslaitos tarjoaa etuuksia hammashoidosta ja proteeseista. Hammaslääkärillä tulee olla sopimus sairasvakuutuslaitoksen kanssa. Hammashoito on ilmaista alle 19-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä siinä tapauksessa, että hoidon peruminen tai myöhemmäksi siirtäminen voisivat johtaa kuolemaan tai pysyviin vaurioihin.

Lääkkeet

Esitä apteekissa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, kun noudat sopimuslääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Korvattavia lääkkeitä ovat tietyt Eesti Haigekassan hyväksymät lääkkeet. Korvauksen taso riippuu pääsääntöisesti sairauden vakavuudesta.

Voit myös ostaa lääkkeitä Virosta samalla sähköisellä reseptillä, jonka lääkäri on kirjoittanut sinulle Suomessa. Saat reseptin toimimaan Virossa, kun aktivoit Omakanta-palvelussa suostumuksen palvelun käyttöön. Lääkkeet saat virolaisesta apteekista passia tai henkilökorttia näyttämällä. Sähköisen reseptin käyttöön ulkomailla liittyy rajoituksia. Tutustu kaikkiin rajoituksiin Kanta.fi-sivustolla. Voit hakea lääkekorvausta Kelasta jälkikäteen.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset tavallisesti lääkärin lähetteellä. Kiireellisessä tapauksessa voit mennä suoraan ensiapuun. Näytä sairaalassa voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Ambulanssikuljetus on ilmaista. Viron sisäinen lentoambulanssikuljetus on hätätilanteissa maksuton.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Viroon käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietolähteitä. Osoita Viron terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Viron kansalliseen yhteyspisteeseen.

Eesti Haigekassan verkkosivuilla (viroksi) on lisätietoja hammashoidon etuuksista ja palveluista.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Viron valtio on asettanut terveydenhuoltopalveluiden laatuvaatimukset ja perustanut valvontajärjestelmän terveydenhuoltopalveluiden tuottajien toiminnan tarkistamiseksi. Tärkeimmät potilasturvallisuuteen liittyvät säännöt perustuvat terveydenhuoltopalveluiden järjestämisen lakiin ja velvoiteoikeuslakiin. Virossa ei rekisteröidä järjestelmällisesti hoitovirheitä, mutta maan sairausvakuutuslaitos suorittaa säännöllisesti kliinisiä auditointeja terveydenhuoltolaitoksissa. Hoitovirheen sattuessa hoitavan tahon tulee korvata potilaalle kyseisen terveydenhuoltopalvelun tarjoamisen yhteydessä aiheutettu henkinen ja ruumiillinen vahinko.

Virossa annettavaa hoitoa valvovat Eesti Haigekassa, Viron terveysvirasto sekä terveydenhuoltopalvelun laadun asiantuntijalautakunta. Lisätietoja Virossa annettavan hoidon laadusta ja valvonnasta löydät Viron kansallisen yhteyspisteen sivuilta.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.