Tiedä oikeutesi

Terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, potilaan oikeuksista, maksuista ja korvauksista säädetään kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä.