Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Tiedä oikeutesi

Terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, potilaan oikeuksista, maksuista ja korvauksista säädetään kansallisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä.