Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 999.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Terveyspolitiikkaan liittyvät päätökset tehdään Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa alueellisesti aluehallintojen toimesta (Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti). Vaikka terveydenhuoltojärjestelmä onkin kirjava, joiltain osin sen runkoa säädellään Ison-Britannian laajuisesti ja eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Kansallinen terveyspalvelu (NHS) vastaa julkisen terveydenhuollon järjestämisestä. Jokaisella neljästä kansakunnasta on oma itsenäinen kansallinen organisaatio, joka tuottaa terveyspalveluita. Myös yksityisellä sektorilla tuotettujen palveluiden määrä on kasvussa, vaikka volyymi onkin pieni NHS:n tuottajien palvelumäärään verrattuna.

Hoitoon pääsy

Jos oleskelet Isossa-Britanniassa tilapäisesti, saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa näyttämällä eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi. Passia ei tällä hetkellä hyväksytä hoito-oikeustodistuksena, kun hoito on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä maassa oleskelusi aikana.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos joudut maksamaan hoidon kustannukset itse, voit hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Esittämällä eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi voit saada hoitoa NHS:n hoitopaikoissa. Huomaa, että säännöt saattavat olla erilaiset riippuen siitä, missä osassa maata vierailet. Lisää tietoa saat NHS:n verkkosivuilta, joilta löydät alueittain myös NHS:n kanssa sopimuksen tehneiden lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja sairaaloiden yhteystiedot englanniksi.

Ison-Britannian kansallisen terveyspalvelun (NHS) palvelunumerosta 111 sekä verkkopalvelusta (englanniksi) saat tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä kiireettömässä tapauksessa.

Huomaathan, että Man-saarella tai niin sanotuilla Kanaalisaarilla eli Guernseyssä (muun muassa Guernsey, Alderney, Herm ja Sark) ja Jerseyssä et kuitenkaan saa hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, koska kyseiset saaret ovat Ison-Britannian kruununsiirtokuntia eivätkä EU- tai ETA-säädösten piirissä. Seuraavat ulkomaiset hallintoalueet eivät myöskään kuulu Euroopan unioniin: Anguilla, Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Montserrat, Turks- ja Caicossaaret, Caymansaaret, Falklandinsaaret, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (general practitioner, GP), jolla on sopimus NHS:n kanssa. Kun näytät vastaanotolla eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, hoito on maksutonta. Erikoislääkärin vastaanotolle pääsee yleensä vain yleislääkärin lähetteellä. Sinun täytyy kuitenkin rekisteröityä potilaaksi ennen kuin voit mennä asioimaan NHS:n lääkärille.

Jos kyseessä on jokin pienehkö vamma, isommilla paikkakunnilla on mahdollista mennä myös pääasiassa sairaanhoitajavoimin toimiville vastaanotoille (Walk-in centre tai Minor injuries unit). Niissä saat ilmaista hoitoa ilman ajanvarausta.

Voit myös soittaa NHS:n numeroon 111 milloin tahansa saadaksesi apua terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Sieltä sinut ohjataan lähimmälle auki olevalle klinikalle, jolla saat sairauteesi tai vammaasi tarvittavaa hoitoa.

Hammaslääkäri

Jos tarvitset hammashoitoa, mene NHS:n järjestelmään kuuluvan hammaslääkärin (dentist) vastaanotolle. Ennen NHS:n hammaslääkärillä asioimista sinun tulee rekisteröityä potilaaksi. Aikaa varatessa kannattaa mainita, että haluat hoidon NHS:n potilaana. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Kaikesta NHS:n tarjoamasta lääketieteellisesti välttämättömästä hammashoidosta peritään kiinteä maksu, jota ei korvata.

Lääkkeet

Lääkärien lisäksi myös sairaanhoitajilla on oikeus määrätä lääkkeitä lievempiin sairauksiin. Kun menet apteekkiin (pharmacy tai chemist’s shop) noutamaan reseptilääkkeitäsi, esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Reseptilääkkeistä peritään apteekissa maksu, jota ei korvata. Mahdollisesta lääkemaksusta vapautuksesta voit kysyä jo lääkäriltä reseptiä kirjoitettaessa. Tämä tarkastetaan myös apteekissa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin, hammaslääkärin tai silmälääkärin lähetteellä. Hätätilanteissa voit mennä suoraan sairaalan ensiapuyksikköön (Accident & Emergency department). Kaikissa sairaaloissa ei ole tällaista yksikköä. Näytä sairaalaan mennessäsi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, niin lääketieteellisesti välttämätön hoito on lääkkeet mukaan lukien maksutonta. Sairaalan saa tavallisesti valita vapaasti, kunhan kyseessä on NHS:n kanssa sopimuksen tehnyt yksikkö.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus sairaalaan on maksuton. Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Isoon-Britanniaan hoitoon ilman ennakkolupaa 1.1.2021 jälkeen, Isolla-Britannialla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa sinua hoitoon. Selvitä hoidonantajalta ottavatko he sinut hoitoon ja mitä hoito maksaa. Huomioithan, että Kela ei korvaa hoidosta aiheutuneita kustannuksia, jos olet varta vasten matkustanut Isoon-Britanniaan käyttämään terveyspalveluja. Sen sijaan voit edelleen hakeutua Isoon-Britanniaan hoitoon, jos sinulla on Kelan myöntämä ennakkolupa. Lisätietoja ennakkoluvallisesta hoitoon hakeutumisesta löydät aihesivultamme Hoitoon ulkomaille ennakkoluvalla.

Alla on listattu joitain verkkosivuja, jotka käsittelevät hoitoon hakeutumista Isossa-Britanniassa.

Isossa-Britanniassa toimivia yksityisiä lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaaloita ja muita terveydenhuollon palveluntuottajia voit etsiä myös Private Healthcare UK -sivustolta. Yksityislääkäreiden tietoja löydät myös Specialist Info -hakupalvelusta. Yksityisellä sektorilla toimii melko vähän yleislääkäreitä.

Suuntaa-antavia tietoja NHS-järjestelmän piiriin kuuluvien Englannissa toimivien terveydenhuollon palveluntuottajien hinnoista löydät Gov.uk-sivustolta. Hintatietoja päivitetään vuosittain.

Hoidon laatu ja turvallisuus

  • Englannissa toimii hoidon laatua valvova Care Quality Commission, joka tarkkailee kaikkien alueella toimivien terveydenhuollon palveluntuottajien antaman hoidon laatua ja turvallisuutta. Sivuilta löydät myös kaikkia terveydenhuollon palveluntuottajia koskevat laatutiedot ja -raportit, joita päivitetään säännöllisesti.
  • Pohjois-Irlannin alueella annettavaa hoitoa valvoo Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA). RQIA tekee säännöllisiä tarkastuksia ja arviointeja alueella toimivien terveyden- ja sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminnasta.
  • Skotlannissa Healthcare Improvement Scotland (HIS) valvoo NHS:n tuottamia palveluita sekä yksityisen sektorin palveluita.
  • Healthcare Inspectorate Wales (HIW) on itsenäinen terveydenhuollon valvoja ja säätelijä Walesissa.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa.