Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 999.


Hoitoon pääsy

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC) lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito on sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluuta. Saatat tarvita tällaista hoitoa esimerkiksi äkillisen sairastumisen tai tapaturman seurauksena.

Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai pitkäaikaissairauteen liittyen. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa ulkomailla oleskelun aikana, ota yhteyttä hoidon tarjoajaan etukäteen ja sovi hoidon järjestämisestä.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei takaa ilmaista hoitoa, vaan maksat hoidosta saman verran kuin paikalliset. Suosittelemme kantamaan mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulle ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi, voit saada hoitoa kansallisen terveyspalvelun (National Health Service, NHS) hoitopaikoissa. Huomaa, että säännöt saattavat olla erilaiset riippuen siitä, missä osassa maata vierailet. Passia ei tällä hetkelle hyväksytä hoito-oikeustodistuksena.

Saat lisää tietoa sekä NHS:n kanssa sopimuksen tehneiden lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja sairaaloiden yhteystiedot alueittain NHS:n englanninkielisiltä verkkosivuilta:

Ison-Britannian kansallisen terveyspalvelun (National Health Service, NHS) palvelunumerosta 111 sekä  NHS 111 verkkopalvelusta saat tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä kiireettömässä tapauksessa.

Kannattaa varautua siihen, että NHS:n sopimuksen tehneen yleislääkärin aikoja voi olla haastava saada. Siksi on suositeltavaa, että otat kattavan matkavakuutuksen, kun matkustat Iso-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin.

Huomaathan, että Man-saarella tai niin sanotuilla Kanaalisaarilla eli Guernseyssä (muun muassa saaret Guernsey, Alderney, Herm ja Sark) ja Jerseyssä et kuitenkaan saa hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, koska kyseiset saaret ovat Ison-Britannian kruununsiirtokuntia eivätkä EU- tai Eta-säädösten piirissä. Seuraavat ulkomaiset hallintoalueet eivät myöskään kuulu Euroopan unioniin: Anguilla, Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Gibraltar, Montserrat, Turks- ja Caicossaaret, Caymansaaret, Falklandinsaaret, Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille (general practitioner, GP), jolla on sopimus NHS:n kanssa. Kun näytät vastaanotolla eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, hoito on maksutonta. Erikoislääkärin vastaanotolle pääsee yleensä vain yleislääkärin lähetteellä. Jos hoitosi kestää yli 14 vuorokautta, sinun tulee rekisteröityä potilaaksi joko väliaikaisesti (alle 3 kk) tai pysyvästi. Lisätietoja lääkärinajan varaamisesta ja potilaaksi rekisteröitymisestä löydät englanniksi kansallisen terveyspalvelun (NHS) sivuilta.

Jos kyseessä on jokin kohtalaisen pieni vamma, voit mennä isommilla paikkakunnilla pääasiassa sairaanhoitajavoimin toimiville vastaanotoille (Walk-in centre tai Minor injuries unit). Niissä saat ilmaista hoitoa ilman ajanvarausta.

Voit myös soittaa milloin tahansa NHS:n numeroon 111, josta saat apua terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Sieltä sinut ohjataan lähimmälle auki olevalle klinikalle, jolla saat sairauteesi tai vammaasi tarvittavaa hoitoa.

Hammaslääkäri

Jos tarvitset hammashoitoa, mene NHS:n järjestelmään kuuluvan hammaslääkärin (dentist) vastaanotolle. Ennen NHS:n hammaslääkärillä asioimista sinun täytyy rekisteröityä potilaaksi. Kun olet varaamassa lääkäriaikaa, sinun kannattaa mainita, että haluat hoidon NHS:n potilaana. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Kaikesta NHS:n tarjoamasta lääketieteellisesti välttämättömästä hammashoidosta maksat kiinteän maksun, josta ei voi saada korvausta.

Lääkkeet

Lääkärien lisäksi myös sairaanhoitajilla on oikeus määrätä lääkkeitä lievempiin sairauksiin. Kun menet apteekkiin (pharmacy tai chemist’s shop) noutamaan reseptilääkkeitäsi, esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Maksat reseptilääkkeistä apteekissa maksun, josta ei voi saada korvausta. Lääkemaksusta on mahdollista saada vapautus. Voit kysyä asiasta lääkäriltäsi, kun hän on kirjoittamassa reseptiä. Oikeus vapautukseen tarkastetaan myös apteekissa.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleensä lääkärin, hammaslääkärin tai silmälääkärin lähetteellä. Hätätilanteissa voit mennä suoraan sairaalan ensiapuyksikköön (Accident & Emergency department). Kaikissa sairaaloissa ei ole tällaista yksikköä. Näytä sairaalaan mennessäsi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, jolloin lääketieteellisesti välttämätön hoito ja lääkkeet ovat maksuttomia. Voit tavallisesti valita sairaalan vapaasti, kunhan sairaala on tehnyt NHS:n kanssa sopimuksen.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus sairaalaan on maksuton. Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa hoitoon ilman ennakkolupaa, ota huomioon, että Isolla-Britannialla ja Pohjois-Irlannilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa sinua hoitoon. Selvitä hoidonantajalta, ottavatko he sinut hoitoon ja mitä hoito maksaa. Huomioithan, että Kela ei korvaa hoidosta aiheutuneita kustannuksia, jos olet varta vasten matkustanut Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin käyttämään terveyspalveluja. Sen sijaan voit edelleen hakeutua Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin hoitoon, jos sinulla on Kelan myöntämä ennakkolupa. Lisätietoja hoitoon hakeutumisesta ennakkoluvalla on sivullamme Hoitoon ulkomaille ennakkoluvalla.

Alla on listattu joitain verkkosivuja, jotka käsittelevät hoitoon hakeutumista Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa.

Isossa-Britanniassa toimivia yksityisiä lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sairaaloita ja muita terveydenhuollon palveluntuottajia voit etsiä myös Private Healthcare UK -sivustolta. Yksityislääkäreiden tietoja löydät myös Specialist Info -hakupalvelusta. Yksityisellä sektorilla toimii melko vähän yleislääkäreitä.

Hoidon laatu ja turvallisuus

  • Englannissa toimii hoidon laatua valvova Care Quality Commission, joka tarkkailee kaikkien alueella toimivien terveydenhuollon palveluntuottajien antaman hoidon laatua ja turvallisuutta. Sivuilta löydät myös kaikkia terveydenhuollon palveluntuottajia koskevat laatutiedot ja -raportit, joita päivitetään säännöllisesti.
  • Pohjois-Irlannin alueella annettavaa hoitoa valvoo Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA). RQIA tekee säännöllisiä tarkastuksia ja arviointeja alueella toimivien terveyden- ja sosiaalihuollon palveluntuottajien toiminnasta.
  • Skotlannissa Healthcare Improvement Scotland (HIS) valvoo NHS:n tuottamia palveluita sekä yksityisen sektorin palveluita.
  • Healthcare Inspectorate Wales (HIW) on itsenäinen terveydenhuollon valvoja ja säätelijä Walesissa.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Aluehallinnot (Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti) tekevät terveyspolitiikkaan liittyvät päätökset Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa alueellisesti. Vaikka terveydenhuoltojärjestelmä onkin kirjava, joiltain osin sen runkoa säädellään Ison-Britannian laajuisesti ja eurooppalaisten standardien mukaisesti.

Kansallinen terveyspalvelu (National Health Service, NHS) vastaa julkisen terveydenhuollon järjestämisestä. Jokaisella neljästä kansakunnasta on oma itsenäinen kansallinen organisaationsa, joka tuottaa terveyspalveluita. Myös yksityisellä sektori tarjoaa palveluita aikaisempaa enemmän, vaikka volyymi onkin pieni NHS:n tuottajien palvelumäärään verrattuna.