Nainen ostaa lääkkeitä apteekissa

Lääkkeet matkalla

Oletko lähdössä matkalle? Aiotko ostaa reseptilääkettä toisessa maassa kirjoitetulla reseptillä tai kuljettaa lääkkeitä mukanasi? Tälle sivulle on koottu yleistä tietoa, vinkkejä sekä linkkejä matkustamiseen ja lääkkeisiin liittyen.


Ennen matkaa

Hanki lääkkeillesi reseptit ja muut asiakirjat

Selvitä lääkkeiden maahantuontirajoitukset

Pakkaa lääkkeet matkalle huolellisesti

Muista nämä

1. Selvitä, millaisen lääkereseptin tarvitset

 • Jos haluat ostaa lääkkeitä ulkomailta, tarvitset kohdemaasta ja tarvitsemastasi lääkkeestä riippuen lääkärin kirjoittaman paperisen lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten, sähköisen reseptin tai kohdemaan lääkärin kirjoittaman reseptin.
 • Reseptillä voit myös todistaa mukanasi olevien lääkkeiden tarpeellisuuden ja varautua lääkkeiden katoamiseen tai pilaantumiseen.
 • Tarkista, kuinka kauan lääkeresepti on voimassa kohdemaassasi.

2. Mieti, tarvitsetko muita asiakirjoja lääkkeiden maahantuontiin

 • Kohdemaan lait vaikuttavat lääkkeiden maahantuontiin.
 • Kohdemaasta ja lääkevalmisteesta riippuen saatat tarvita tullissa esimerkiksi Schengen-todistuksen, tuontiluvan tai todistuksen insuliinineulojen tarpeellisuudesta.
 • Apunasi paikallisten ohjeiden selvittämisessä voit käyttää esimerkiksi tullia, suurlähetystöä sekä rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä.
 • Muista huomioida myös mahdollisten läpikulkumaiden ohjeet.

3. Pakkaa lääkkeet mukaan huolellisesti

 • Kuljeta lääkkeet omissa käsimatkatavaroissasi alkuperäispakkauksissaan.
 • Varmista, etteivät lääkkeet pääse rikkoutumaan, ja että ne pysyvät oikeassa lämpötilassa kuljetuksen aikana.

4. Hae tarvittaessa korvausta ulkomailla ostetuista lääkkeistä

 • Voit saada korvauksia ulkomailta ostetuista lääkkeistä, jos olet sairausvakuutettu Suomessa, sinulla on kotikunta Suomessa tai jos kuulut Suomen sairaanhoidon kustannusvastuulle.
 • Korvauksen edellytyksenä on, että vastaava lääke on Suomessa korvattava.

Matkustatko Suomesta ulkomaille?

Onko tarkoituksenasi ostaa matkalle tarvittavat lääkkeet mukaan jo Suomesta? Jos olet lähdössä ulkomaille pidemmäksi ajaksi, ota huomioon miten paljon voit ostaa reseptilääkettä korvattuna kerralla. Ota mukaan yhteenvetotuloste käyttämistäsi lääkkeistä. Voit tulostaa sen Omakanta-palvelusta.

Jos aiot ostaa reseptilääkettä EU- tai Eta-maasta, pyydä lääkäriltä lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Virossa, Portugalissa, Kroatiassa, Puolassa ja Espanjassa voit yleensä käyttää myös suomalaista sähköistä reseptiä. Huomioithan resepteihin liittyvät rajoitukset. EU- ja Eta-maiden ulkopuolella reseptilääkkeisiin tarvitset paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen kirjoittaman reseptin.

Tiedustele lääkkeiden maahantuontiin liittyvät asiat kohdemaan tulliviranomaisilta.

Matkustatko ulkomailta Suomeen?

Voit tuoda lääkkeitä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Jotta voit tuoda lääkkeitä Suomeen, niillä pitää olla myyntilupa hankintamaassa ja niiden pitää olla hankittu toimittajalta, jolla on lupa lääkkeiden myyntiin. Sallittu tuontimäärä riippuu lääkevalmisteesta ja tuontimaasta.

Voit käyttää toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettua lääkereseptiä Suomessa, jos se sisältää tarvittavat tiedot ja lääkettä on saatavilla Suomessa. Voit ostaa lääkkeitä virolaisella, portugalilaisella, kroatialaisella, puolalaisella ja espanjalaisella sähköisellä reseptillä tietyin ehdoin. EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolella kirjoitettua lääkereseptiä et voi käyttää Suomessa.

Onko mukanasi huumaavia tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä?

Huumausaineiksi luokiteltuja tai psykotrooppisia lääkkeitä ei voi hankkia toisessa maassa kirjoitetulla reseptillä. Mikäli tarvitset reseptin tällaiseen lääkkeeseen, pyydä resepti paikalliselta lääkäriltä.

Jos matkustat Schengen-alueella ja kuljetat mukanasi huumausaineeksi luokiteltavaa lääkettä, pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV-lääkkeet) tai psykotrooppisia lääkkeitä, sinulla tulee olla mukanasi Schengen-todistus.

Huumausaineiksi luokiteltujen lääkkeiden sallittu tuontimäärä Suomeen on pienempi kuin muiden lääkkeiden.

Matkustaminen ulkomailta Suomeen

Näistä linkeistä saat lisätietoa lääkkeiden tuonnista Suomeen, ulkomaisen reseptin käytöstä Suomessa sekä ulkomailla ostettujen lääkkeiden korvaamisesta.