Tilasto- ja tutkimustietoa

Terveydenhuollon palveluista, niiden käytöstä, saatavuudesta, kustannuksista sekä yleisesti sosiaaliturvajärjestelmistä ja -etuuksista kerätään tietoja kansallisesti ja EU-tasolla. Tilastotietoja tarjoavat useat kansalliset viranomaiset ja kansainväliset instituutiot.


Rajat ylittävän terveydenhuollon tilastotietoja löydät yhteyspisteen SlideShare-tililtä. Kelan kokoamat tilastot sisältävät tietoa muun muassa eurooppalaisen sairaanhoitokortin määristä, ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista ja niiden korvauksista sekä hoitoon hakeutumisen ennakkoluvista. Lisäksi voit lukea tilastotietoja omatoimisesta hammashoitoon hakeutumisesta ulkomaille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa tilasto- ja rekisteritietoja Suomessa toimivilta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta. Tietoja kerätään muun muassa julkisen terveydenhuollon hoitoonpääsystä.

Sotkanet.fi-verkkopalvelusta löydät tilastotietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujärjestelmän toiminnasta sekä kansainvälisiä vertailutietoja.

Kelasto on Kelan tilastotietokanta, josta saat tiedot Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta.

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) on EU-maiden yhteinen sosiaaliturvan tietojärjestelmä. Se sisältää vertailukelpoisia ajantasaisia tietoja sosiaaliturvajärjestelmistä. Tietoa on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Potilasvahinkotilastoja Suomessa aiheutuneista potilasvahingoista tarjoaa Potilasvakuutuskeskus (PVK).