Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sairaanhoito Suomessa

Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavat vastaanottokeskukset. Pakolaiset saavat hoidon Suomen julkisessa terveydenhuollossa sitten, kun Digi- ja väestötietovirasto (entinen maistraatti) on kirjannut heille kotikunnan. Oleskeluluvan saaneet pakolaiset sairausvakuutetaan Suomessa, jolloin he ovat oikeutettuja myös yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen Kela-korvauksiin.


Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut

Turvapaikanhakijoille terveyspalveluja järjestävät vastaanottokeskukset, joita ylläpitävät valtio, kunnat ja Suomen Punainen Risti (SPR). Palvelujen järjestämisestä vastaa se vastaanottokeskus, jonka asiakasrekisteriin henkilö on rekisteröity. Vastaanottokeskuksissa työskentelee yleensä terveydenhoitaja, ja lisäksi vastaanottokeskus ostaa terveydenhuollon palveluja yksityissektorilta tai kunnalta tai kuntayhtymältä. Kela ei vastaa turvapaikanhakijoille annettavan sairaanhoidon kustannuksista.

Jos vastaanottopalveluja saaneelle ulkomaalaiselle ei myönnetä oleskelulupaa tai hänen tilapäinen suojelunsa lakkaa, oikeus vastaanottopalveluihin lakkaa tietyn ajan kuluttua.

Pakolaisen oikeus terveyspalveluihin

Viranomaiset osoittavat pakolaisille Suomesta kotikunnan. Kun kotikunta on myönnetty, pakolaisella on oikeus käyttää hyvinvointialueen asiakasmaksulla kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin muilla Suomessa asuvilla. Pakolainen voi myös muuttaa suoraan haluamaansa kuntaan saatuaan jatkuvan oleskeluluvan.

Oleskeluluvan saanut pakolainen sairausvakuutetaan Suomessa, ja hän saa käyttöönsä Kela-kortin. Tällöin hänellä on oikeus saada sairaanhoitokorvauksia Kelasta.

Kidutetuilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada hoitoa Helsingissä Psykotraumalogian keskuksessa ja Oulussa Kidutettujen kuntoutuspalveluissa.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Sinun Eurooppasi -portaalia

Löysitkö etsimäsi?

Anna palautetta
Your Europe