Lääkkeiden ostaminen ulkomailta

Pyydä lääkäriltäsi lääkemääräys ulkomailla ostoa varten, jos aiot hankkia lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maassa. Virossa, Kroatiassa, Portugalissa, Puolassa ja Espanjassa voit myös käyttää sähköistä reseptiä. Jos haluat ostaa reseptilääkkeitä EU- ja Eta-maiden ulkopuolella, tarvitset yleensä paikallisen terveydenhuollon ammattilaisen antaman lääkemääräyksen.


Voit ostaa lääkkeitä toisista EU- tai Eta-maista joko erillisellä paperisella reseptillä tai sähköisellä reseptillä.

Paperinen resepti ulkomailla ostoa varten

Voit pyytää lääkkeen määrääjältä reseptiä, joka käy EU- ja Eta-maissa. Reseptin nimi on ”lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”. Saat reseptistä englanninkielisen tulosteen. Et voi ostaa tulosteella lääkkeitä Suomesta, etkä voi tulostaa reseptiä itse Omakannasta.

Lääkemääräys kirjoitetaan lääkkeen vaikuttavan aineen nimellä. Lääkemääräyksen voi kirjoittaa kauppanimellä, jos on kyse biologisesta lääkkeestä tai jos kauppanimen käyttö on lääketieteellisesti perusteltua. Lääkärin pitää perustella kauppanimen käyttö lääkemääräyksessä.

Sähköinen resepti ulkomailla

Suomalainen sähköinen resepti alkaa vaiheittain käydä EU-maissa. Lääkkeitä voi ostaa jo Viron, Kroatian ja Portugalin apteekeista. Portugalissa, Puolassa ja Espanjassa suomalainen resepti toimii tietyissä apteekeissa, Kroatiassa ja Virossa palvelun piirissä ovat kaikki apteekit. Saat ostettua lääkkeet näyttämällä virallista henkilötodistustasi, eli passia tai henkilökorttia apteekissa. Sähköinen resepti toimii myös Suomessa. Huomaathan kuitenkin, että kaikkia lääkkeitä ei voi ostaa sähköisellä reseptillä ulkomailta. Tarkista rajoitukset Kanta.fi-sivustolta.

Yleistä lääkkeiden ostosta ulkomailla

Lääkemääräystä koskevat seuraavat periaatteet:

  • Huumausaineiksi luokiteltuja tai psykotrooppisia lääkkeitä ei voi hankkia ulkomailla Suomessa annetulla lääkemääräyksellä.
  • Jos ostat reseptilääkkeen ulkomailta, on mahdollista että saamasi lääke voi olla erilaista kuin Suomesta toimitettu lääke. Lääkevaihto voidaan suorittaa eri periaattein kuin Suomessa.
  • Lääkemääräyksen voimassaoloaika määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa lääke hankitaan. Suomessa lääkemääräys on yleensä voimassa kaksi vuotta.
  • Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta toisessa jäsenmaassa annettua lääkemääräystä, jos se epäilee lääkemääräyksen aitoutta tai asianmukaisuutta.

EU-maiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeudesta määrätä lääkkeitä, esimerkiksi silloin, jos epäillään lääkemääräyksen aitoutta. Jos apteekki epäilee toisessa EU-maassa annetun lääkemääräyksen aitoutta, se voi pyytää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä selvittämään lääkemääräyksen antaneen henkilön oikeuden määrätä lääkkeitä. Tarkastamiseen voi kulua muutama päivä, koska järjestelmä ei ole reaaliaikainen.

Lääkkeiden hinnat ulkomailla

Voit selvittää lääkkeiden hintoja ulkomailla esimerkiksi kyseisen maan apteekkien verkkosivuilta tai maan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä.