Muutto ulkomaille eläkeläisenä

Jos muutat eläkeläisenä ulkomaille alle kuudeksi kuukaudeksi, on kyse yleensä tilapäisestä ulkomailla oleskelusta ja Suomen sosiaaliturvasi säilyy. Jos muutat ulkomaille asumaan vakinaisesti, sosiaaliturva Suomesta päättyy tavallisesti muuttopäivään. Suomi voi kuitenkin vastata sairaanhoitosi kustannuksista, jos muutat vakinaisesti toiseen EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin ja saat eläkettä Suomesta.


Ulkomaille muutosta on ilmoitettava Kelaan, jos sinulle maksetaan jotain Kelan etuutta tai jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Muista tehdä myös muuttoilmoitus Digi-ja väestötietovirastoon (DVV). DVV päättää kotikunnasta.

1. Muutto ulkomaille alle kuudeksi kuukaudeksi

Jos oleskelet eläkeläisenä ulkomailla alle kuusi kuukautta, pysyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa ja vakituinen asuinosoitteesi säilyy Suomessa, jolloin sinulla on Suomessa kotikunta. Jos oleskelet

  • EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Saat hoidon samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat.
  • Muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista. Myös yksityisvakuutus voi suoraan korvata kustannuksia.

Suomessa saat hoitoa kuten ennenkin, sillä käytössäsi ovat julkisen terveydenhuollon palvelut ja Kela korvaa yksityisen terveydenhuollon palveluja.

2. Muutto vakinaisesti EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin

Jos muutat eläkeläisenä ulkomaille asumaan, yleensä Suomen sairausvakuutukseen kuuluminen päättyy muuttoajankohtaan, eikä sinulla silloin ole oikeutta esimerkiksi Kela-kortin käyttämiseen. EU-lainsäädännön perusteella eläkeläisen sairaanhoidon kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti se maa, josta eläkeläiselle maksetaan eläke. Kela selvittää myös sairaanhoitokustannuksistasi vastuussa olevan maan.

Jos muuttosi jälkeen Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, saat uudessa asuinmaassasi hoitoa samalla tavalla kuin paikalliset asukkaat. Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä asuinmaan sairausvakuutuslaitoksessa, tai muulla viranomaisella, joka vastaa terveyspalveluista. Pyydä rekisteröintilomaketta Kelalta. Rekisteröinnin jälkeen uuden asuinmaasi viranomainen antaa yleensä sinulle asiakirjan, jolla voit osoittaa oikeutesi hoitoon kyseisessä maassa. Saat hoitoa maan lainsäädännön ja järjestelmän mukaisesti.

Jos Suomesta muuttosi jälkeen Suomi ei vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, selvitä uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksen tai sinulle eläkettä maksavan laitoksen kanssa, onko sinulla oikeus käyttää uuden asuinmaasi terveyspalveluja.

Terveyspalvelut Suomessa muuttosi jälkeen

Jos Suomi vastaa muuttosi jälkeen sairaanhoitosi kustannuksista, Kela myöntää sinulle eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jonka kääntöpuoli on limenvihreä.

  • Kortilla saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen oleskelun aikana toisissa EU- tai Eta-maissa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä.
  • Jos joudut maksamaan itse lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset (eli jos sinulla ei ole korttia mukana tai hoidonantaja ei hyväksy sitä), voit hakea korvauksia Kelasta.
  • Kortilla saat hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa samalla tavalla kuin Suomessa asuvat. Saat kortilla myös suorakorvaukset yksityisessä terveydenhuollossa, apteekissa ja ambulanssikuljetuksesta.

Jos Suomi ei vastaa muuttosi jälkeen sairaanhoitosi kustannuksista, voit hakea uuden maasi sairausvakuutuslaitokselta eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Kortilla saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomessa silloin, kun oleskelet Suomessa tilapäisesti esimerkiksi lomamatkalla.

Terveyspalvelut muissa EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä muuttosi jälkeen

Jos asut EU-maassa ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit matkustaa hoitoon myös asuinmaasi ulkopuolelle toiseen EU-maahan. Vastaat yleensä itse hoidon kustannuksista ja voit hakea jälkikäteen korvauksia joko Kelasta tai asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta.

Toinen vaihtoehto on hakea ennakkolupa hoitoa varten. Ennakkoluvalla maksat hoidosta paikallisen asiakasmaksun. Hae ennakkolupaa asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta.

3. Muutto vakinaisesti muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin

Jos muutat vakinaisesti asumaan muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin, et yleensä ole sairausvakuutettu Suomessa muuttosi jälkeen. Tällöin et myöskään voi käyttää Kela-korttia.

Oikeutesi hoitoon uudessa asuinmaassasi perustuu muuttomaan lainsäädäntöön. Selvitä ennen muuttoasi, millaiset terveydenhuollon palvelut ovat käytössäsi ja tarvitsetko esimerkiksi yksityisvakuutuksen.

Jos muutat eläkeläisenä asumaan vakinaisesti Chileen, saat Chilessä sairaanhoitoa samoin ehdoin kuin paikalliset eläkeläiset. Chilessä asuvan eläkeläisen terveydenhuoltomaksuun vaikuttavat myös ulkomailta maksettavat eläkkeet. Terveydenhuoltomaksun määräämistä varten Kela antaa pyynnöstä eläkeläiselle todistuksen Suomesta myönnetyistä eläkkeistä.

Terveyspalvelut Suomessa muuton jälkeen

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) arvioi, onko sinulla muuton jälkeen kotikuntaa Suomessa.

  • Jos sinulla on muuttosi jälkeen Suomessa DVV:n kirjaama kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja kunnan asukkaan asiakasmaksulla.
  • Jos sinulla ei ole muuton jälkeen kotikuntaa Suomessa, saat julkisessa terveydenhuollossa yleensä vain kiireellistä hoitoa. Vastaat itse hoitokustannuksista.