Islanti

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Islannissa on pieni, valtiokeskeinen, julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä, joka kattaa koko kansan. Ostaja-tuottaja suhde on yhdistetty, mikä tarkoittaa, että valtio on maksaja, mutta samalla myös useimpien terveydenhuoltopalveluita tuottavien organisaatioiden omistaja.

Terveydenhuoltojärjestelmää määrittelee yhä enenevissä määrin hoitoa ja palvelun tuottamista yhdistävä sekatalous, jossa yksityisten, voittoa tavoittelevien ja tavoittelemattomien tuottajien lukumäärä ja kattavuus on lisääntynyt.

Hoitoon pääsy

Olet oikeutettu lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon oleskellessasi Islannissa väliaikaisesti. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa yleensä sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat eivät Pohjoismaissa liikkuessaan tarvitse eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Siksi Islannissa hoitoon mennessä yleensä riittää, että näytät henkilötodistuksesi. Henkilötodistus voi olla esimerkiksi passi, poliisin myöntämä henkilökortti tai ajokortti. Jos sinulla ei ole esittää henkilöllisyystodistusta, saatat joutua maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Yleislääkärille pääset menemällä terveyskeskukseen (heilsugæslustöð) sen aukioloaikoina, pääsääntöisesti arkisin klo 8–16. Terveyskeskusten vastaanottoaikojen ulkopuolella voit soittaa tai mennä vastaanotolle Reykjavikissa sijaitsevaan Læknavaktin-nimiseen päivystävään terveyskeskukseen. Læknavaktinin puhelinnumero on Islannista soitettaessa 1770. Lääkärit tekevät myös kotikäyntejä, mutta tällöin maksut ovat suuremmat. Useimmilla Islannin alueilla on lisäksi lääkäri- tai hoitajapäivystys, jos tarvitset hoitoa virka-ajan ulkopuolella.

Eläkeläisille ja muille alennuksiin oikeutetuille ryhmille, kuten vammaisille, omavastuumaksut ovat alhaisemmat. Alle 18-vuotiaat saavat hoidon yleensä maksutta. Islannissa on lisäksi käytössä maksukatto kohtuuttoman korkeiksi koituvien sairaanhoitokulujen varalle. Tarkempia tietoja saat Islannin sairausvakuutuslaitoksesta.

Jos olet toiminut annettujen ohjeiden mukaan ja sinulta on tästä huolimatta laskutettu omavastuumaksua korkeampi hinta, voit hakea korvausta tositteiden perusteella Islannin sairausvakuutuslaitoksen pääkonttorista Reykjavikista. Palattuasi Suomeen voit myös hakea korvausta Kelasta.

Hammaslääkäri

Hammaslääkärin (tannlæknir) kustannuksista aikuiset eivät saa korvauksia, vaan hoito on Islannissa maksettava itse. Alle 18-vuotiaat, yli 66-vuotiaat sekä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset voivat saada hammashoitonsa kuluista osittaisen korvauksen. Hammaslääkärillä kulut tulee maksaa ensin itse. Kuittien, henkilötodistuksen ja mahdollisen eläkeläistodistuksen perusteella voit hakea korvausta Islannin sairausvakuutuslaitoksen toimistosta tai jälkikäteen Kelasta.

Hammashätätapauksia varten on oma hätänumero, 575 0505 (Islannista soitettaessa).

Lääkkeet

Kun noudat lääkärin määräämiä lääkkeitä apteekista (apótek), sinun täytyy ensin maksaa ne itse. Voit hakea korvausta Islannin sairasvakuutuslaitokselta kuittien, henkilötodistuksen ja mahdollisen eläkeläistodistuksen perusteella tai jälkikäteen Kelasta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsee yleensä vain lääkärin lähetteellä. Hätätilanteissa voit myös mennä suoraan sairaalan (sjúkrahús) ensiapuyksikköön. Näytä henkilötodistuksesi, niin saat hoidon omavastuumaksun hinnalla. Sairaalahoito on yleensä maksutonta, kun esität henkilötodistuksesi. Ainoastaan avohoidosta peritään maksu. Tätä maksua ei korvata Islannissa, mutta voit hakea korvausta Kelasta palattuasi Suomeen.

Ambulanssikuljetuksesta maksat kiinteän omavastuumaksun, kun esität henkilötodistuksesi. Maksua ei korvata Islannissa, mutta voit hakea korvausta Kelasta palattuasi Suomeen.

Kotiinpaluu Suomeen (erityistä Pohjoismaissa)

Jos sairastumisesi vuoksi joudut kotiinpaluussa Suomeen käyttämään kalliimpaa matkustustapaa (esim. jokin erityiskuljetus) kuin olisit normaalisti käyttänyt, olet oikeutettu saamaan korvausta Islannista. Korvaus kattaa matkakuluistasi sen lisäosuuden, jonka kalliimpi matkustustapa aiheutti. Maksat siis itse paluumatkasta saman verran kuin olisit muutoin (terveenä ollessasi) normaalilla matkustustavalla maksanut.

Korvauksen edellytyksenä on, että ennen kotimatkaa sinulle kirjoitetaan Islannissa lääkärintodistus, josta käy ilmi kalliimman matkustustavan tarpeellisuus.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista .

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Islantiin käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on listattu joitain verkkosivuja, jotka käsittelevät hoitoon hakeutumista Islannissa.

Tietoa sairaanhoidon kustannuksista löytyy Islannin sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilta (englanniksi).

Hoidon laatu ja turvallisuus

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Islannin sairausvakuutuslaitos voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen.