Yhteyspiste Suomessa

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Jaamme tietoa EU-terveydenhoito.fi-verkkosivuilla ja vastaamme kysymyksiin sähköpostitse. Toimimme laajassa yhteistyössä niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin kanssa.


Yhteyspiste palvelee verkossa EU-terveydenhoito.fi-sivustolla sekä sähköpostitse.

Yhteyspisteen tehtävät

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa muun muassa:

  • terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla
  • hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen
  • kustannusten korvaamisesta
  • eurooppalaisesta lääkemääräyksestä
  • potilaiden oikeuksista

Yhteyspisteen tehtävät on tarkemmin määritelty lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Yhteyspisteet vastaavat rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta.

Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jossa se on toiminut vuodesta 2014 alkaen.

EU-terveydenhoito.fi on keskeisin palvelukanavamme

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ylläpitää ja kehittää EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelua, joka tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Sivustolta saat tietoa esimerkiksi potilaan oikeuksista, hoitokustannuksista ja niiden korvauksista sekä terveydenhuollosta eri maissa. Sivustolla on myös oma osionsa terveydenhuollon työntekijöiden tietotarpeisiin.

Toimimme laajassa yhteistyössä

Kehitämme toimintaamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olet lämpimästi tervetullut liittymään asiakasraatiimme. Lisäksi voit lähettää palautetta EU-terveydenhoito.fi-sivustosta palautelomakkeella.

Yhteyspiste toimii yhteistyössä mm. Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Suomen Kuntaliiton, Väestörekisterikeskuksen, potilasjärjestöjen, sairaanhoitopiirien, Potilasvakuutuskeskuksen, Fimean sekä Valviran kanssa. Yhteyspisteen yhteydessä toimii EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelun toimikunta. Lisäksi valtioneuvosto asettaa rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan STM:n yhteyteen. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rajat ylittävän terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltamista sekä tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä yhteyspisteen kanssa, tavoitat meidät osoitteesta yhteyspiste(at)kela.fi