Lääkkeiden tuonti Suomeen

Voit tuoda ulkomailta Suomeen sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä omaan käyttöösi tietyin rajoituksin.


Voit tuoda ulkomailta Suomeen sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä omaan käyttöösi

  • Eta-maasta yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän
  • muusta kuin Eta-maasta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

Eta-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Ison-Britannian Pohjois-Irlanti*, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

*Huomioi, että Iso-Britannia ei kuulu Euroopan talousalueeseen 1.1.2021 alkaen. Pohjois-Irlantiin sovelletaan kuitenkin samoja rajoituksia kuin Euroopan talousalueen maihin.

Voit tuoda Suomeen lääkkeen,

  • jolla on myyntilupa siinä maassa, josta olet lääkkeen hankkinut
  • jonka olet hankkinut toimittajalta, jolla on lupa myydä lääkkeitä
  • josta pystyt tarvittaessa osoittamaan lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella, että lääke on tarkoitettu omaan käyttöösi.

Huumaavien ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden tuonti Suomeen

Voit tuoda Suomeen henkilökohtaiseen käyttöösi huumausaineeksi luokiteltua lääkettä

  • Schengen-maasta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän
  • muusta kuin Schengen-maasta korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän.

Schengen-alueeseen kuuluvia maita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Kroatia, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, Malta ja Sveitsi.

Sinulla tulee olla mukanasi Schengen-todistus, jos matkustat Schengen-alueella ja kuljetat mukanasi huumausaineeksi luokiteltavaa lääkettä, pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia tai psykotrooppisia lääkkeitä. Todistuksella osoitat lääkkeen tarpeellisuuden.  Schengen-todistusta voit pyytää apteekista.

Jos tuot toistamiseen samaa tai vastaavaa huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta Suomeen, edellisestä lääkkeen tuonnista on pitänyt kulua vähintään aikaisemmin maahantuodun lääkemäärän käyttöä vastaava aika. Yhtäaikaisesti maahan ei saa tuoda lääkevalmisteita, joiden sisältämät huumausaineet aiheuttavat valmisteen tuoteselosteen mukaan yhdessä käytettynä kliinisesti merkittävän ja vaarallisen yhteisvaikutuksen.

Lailliset ja laittomat lääkkeet

Laillisella lääkkeellä tarkoitetaan lääkevalmistetta,

  • jolla on myyntilupa siinä maassa, josta se on hankittu ja
  • joka on hankittu toimittajalta, jolla on oikeus myydä lääkkeitä.

sinun on tarvittaessa voitava osoittaa, että valmiste on tarkoitettu omaan käyttöösi. Tämän voit osoittaa lääkemääräyksellä tai lääkärintodistuksella silloin, kun on kyse reseptilääkkeestä.

Laittomien lääkkeiden tilaaminen tai maahantuominen on lääkerikos. Huumausaineiksi luettavien lääkkeiden kohdalla kyse on huumausainerikoksesta.

Jos haluat varmistaa, luokitellaanko jokin tuote lääkkeeksi, voit tarkistaa asian Fimeasta.