Matkojen korvaaminen ulkomailta tulevalle potilaalle

Kun oleskelet tilapäisesti Suomessa, EU-lainsäädäntö turvaa oikeutesi saada sairaanhoitoa ja hoitoon liittyvät kuljetukset samalla tavoin kuin ne järjestetään Suomessa asuvalle. Jos hakeudut hoitoon Suomeen, vastaat itse hoitoon liittyvien matkojen kustannuksista.


Voit saada Kelasta korvausta hoitoosi liittyvistä Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista, jos

  • asut vakituisesti tai olet sairausvakuutettu Suomessa
  • olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Australiassa ja olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana
  • asut vakituisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista (eläkeläiset)
  •  olet saanut hoitoa Suomessa asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2).

Voit hakea korvausta matkakustannuksiin Kelasta.

Jos hakeudut hoitoon Suomeen, vastaat yleensä itse hoitoon liittyvistä matkakustannuksista

Jos hakeudut hoitoon Suomeen toisesta EU-maasta ilman ennakkolupaa, vastaat aina itse hoitoon liittyvistä matkakustannuksista sekä sairaalasiirrosta aiheutuvista kustannuksista Suomessa. Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten, voit saada Kelasta korvausta Suomessa aiheutuneista matkakustannuksista jälkikäteen samalla tavalla kuin Suomessa asuva.

Jos sairaanhoitosi kustannuksista vastaa jokin muu maa kuin EU- tai Eta-maa tai Sveitsi, olet yleensä itse vastuussa hoitoon liittyvistä matkakustannuksista.

Ambulanssikuljetus

Saat Suomessa kuljetuksen ambulanssilla ja pelastushelikopterilla omavastuuhintaan, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ambulanssin henkilökunnalle.

Jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa, voit esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin sijasta myös henkilöllisyystodistuksen. Jos olet saapunut Isosta-Britanniasta, voit osoittaa oikeutesi hoitoon joko Ison-Britannian EU-jäsenyyden tai brexitin siirtymäaikana myönnetyllä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, ”Citizens Rights” –kortilla tai GHIC-korteilla (Global Health Insurance Cards).

Jos asut vakituisesti Australiassa, voit saada korvausta Kelasta ambulanssikuljetuksen kustannuksista jälkikäteen Suomen ja Australian välisen sairaanhoitosopimuksen perustella.

Valtioiden rajat ylittävät matkat

Kun hakeudut hoitoon Suomeen, sinun on itse järjestettävä ja kustannettava matkasi Suomeen ja takaisin kotiin. Kela ei korvaa matkakustannuksia Suomesta kotimaahasi, vaan voit hakea kustannuksiin korvausta sairausvakuutuslaitokseltasi.

Paluumatka toiseen Pohjoismaahan

Voit saada Kelasta korvausta, jos asut vakituisesti toisessa Pohjoismaassa ja olet sairastunut tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja joudut sairautesi vuoksi käyttämään kotimatkaasi kalliimpaa kulkuneuvoa kuin oli alun perin tarkoitus. Edellytys on, että olet oleskellut Suomessa tilapäisesti, esimerkiksi lomamatkalla.

Voit hakea jälkikäteen korvausta Kelasta.