Hoidon kustannukset, kun hakeudut hoitoon Suomeen

Vastaat lähtökohtaisesti itse hoidon kustannuksista, jos hakeudut hoitoon Suomeen. Vastaat itse myös hoitoon liittyvistä matkakustannuksista sekä mahdollisesta yöpymisestä, tulkkauksesta tai asiakirjojen kääntämisestä aiheutuneista kustannuksista. Voit hakea korvausta jälkikäteen omasta sairausvakuutuslaitoksestasi, joka korvaa kustannuksia oman lainsäädäntönsä mukaisesti.


EU- ja Eta-maat ovat velvollisia korvaamaan Suomessa annettua hoitoa. Muut maat voivat korvata Suomessa annettua hoitoa, jos se sisältyy maan kansalliseen lainsäädäntöön.

Hoidonantaja voi laskuttaa sinulta hoidosta aiheutuvat kustannukset etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna. Ennakkomaksu voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen.

Voit selvittää hoidon hintoja suoraan hoidonantajalta.

Saat hoidon asiakasmaksulla, jos sinulle on myönnetty ennakkolupa

Jos sinulle on myönnetty ennakkolupa (lomake S2) Suomessa annettavaa hoitoa varten ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Iso-Britannia tai Sveitsi, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin Suomessa asuvat. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella luvan myöntäjä vastaa hoidon kustannuksista.

Ennakkolupaa haetaan aina asuinmaasta. Toimita ennakkolupa suoraan hoidonantajalle.

Ennakkolupaa käytetään yleensä vain Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Jos kuitenkin olet saanut ennakkoluvan mukaista hoitoa Suomen yksityisessä terveydenhuollossa, voit hakea Kelasta korvausta hoito- ja lääkekustannuksiin sekä Suomessa aiheutuneisiin matkakustannuksiin.

Voit hakea korvausta jälkikäteen

Voit tietyissä tilanteissa saada korvausta Kelasta Suomessa aiheutuneisiin hoitokustannuksiin, vaikka et asuisi Suomessa. Kela korvaa sinulle yksityisen terveydenhuollon kustannuksia sekä yksityisessä tai julkisessa terveydenhuollossa annettuun hoitoon liittyviä matka- ja lääkekustannuksia, jos

  • olet sairausvakuutettu Suomessa tai jos Suomi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista EU-lainsäädännön perusteella.
  • olet saanut lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Iso-Britannia tai Sveitsi
  • olet hakeutunut hoitoon Suomeen asuinmaasi myöntämällä ennakkoluvalla (lomake S2)
  • olet tullut toisesta EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä työskentelemään Suomessa ja olet työeläkevakuutettu Suomessa, mutta asut ulkomailla.
  • olet tullut Suomeen Kanadan Quebecistä lähetettynä työntekijänä, tutkijana tai opiskelijana ja olet rekisteröitynyt Kelassa.

Jos olet tullut Suomeen tarkoituksenasi käyttää terveyspalveluja, eikä sinulla ole asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2), voit hakea korvausta hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Kela ei korvaa julkisessa terveydenhuollossa aiheutuneita kustannuksia.

Jos olet saanut Suomen yksityisessä terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa tilapäisen oleskelusi aikana ja toinen EU- tai Eta-maa, Iso-Britannia tai Sveitsi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista, voit hakea korvausta jälkikäteen joko Kelasta tai omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Kelan suorakorvaus

Voit saada Kela-korvauksen suorakorvauksena

  • ambulanssikuljetuksesta, jos sinulla on toisen EU- tai Eta-maan, Ison-Britannian tai Sveitsin myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti. Maksat kuljetuksesta vain omavastuuhinnan.
  • yksityisillä lääkäriasemilla, lääkeostoista apteekissa sekä ambulanssikuljetuksesta, jos sinulla on eläkeläisen eurooppalainen sairaanhoitokortti
  • lääkeostoista apteekissa, jos sinulla on Kelan myöntämä Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jossa oikeus suorakorvaukseen on erikseen vahvistettu.