Ennakkolupa


Mikä on ennakkolupa ja mistä sen saa Suomessa?

Voit hakea EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa (S2-lomake) EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa annettavaa hoitoa varten. Jos sinulle myönnetään ennakkolupa, maksat itse hoidosta saman verran kuin paikalliset asukkaat. Hyvinvointialueesi maksaa loput hoidon kustannuksista. Sovi hoidonantajan kanssa käytännön asioista ja varmista etukäteen, että hoidonantaja hyväksyy ennakkoluvan.

Hae ennakkolupaa Kelasta. Liitä hakemukseen hoitoasi koskeva selvitys, kuten lääkärinlausunto. Kela pyytää julkiselta terveydenhuollolta lausunnon tilanteestasi ja myöntää ennakkoluvan, jos hyvinvointialueesi terveydenhuolto puoltaa sitä.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä ainoastaan EU-asetuksen mukainen ennakkolupa.

Voinko tulla Suomeen hoidettavaksi ennakkoluvalla?

Kyllä voit, kunhan sinulla on EU-asetuksen 883/2004 mukainen ennakkolupa (S2-lomake). Hae ennakkolupaa asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta ja sovi hoidon järjestelyistä suoraan hoidonantajan kanssa etukäteen. Suomessa ennakkolupaa voi käyttää julkisessa terveydenhuollossa. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat.

Jos sinulla on jokin toinen ennakkolupa (esimerkiksi potilasdirektiivin mukainen ennakkolupa), maksat hoidon kustannukset ensin itse ja voit hakea korvauksia omalta sairausvakuutuslaitokseltasi jälkikäteen.

Voinko itse valita, minne menen hoitoon ennakkoluvalla?

Kyllä voit. Etsi itsellesi sopiva hoidonantaja ja selvitä, hyväksyykö hoidonantaja ennakkoluvan (S2-lomake). S2-lomake hyväksytään yleensä vain julkisessa terveydenhuollossa tai julkisen terveydenhuollon kanssa sopimuksen tehneessä paikassa. Ennakkolupa myönnetään tiettyyn maahan ja tiettyä hoitoa varten. Ennakkoluvalla on lisäksi määräaika, jonka sisällä hoitoon täytyy hakeutua.

Millä perusteella ennakkolupa myönnetään Suomessa?

Hyvinvointialueesi julkinen terveydenhuolto arvioi hakemuksesi. Ennakkolupa on myönnettävä, jos hoito on tilanteessasi perusteltua, hakemasi hoito kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluihin ja Suomessa ei pystytä järjestämään sinulle hoitoa takuuajan puitteissa. Joissakin tapauksissa ennakkoluvan voi saada esimerkiksi kieleen tai kulttuuriin liittyvin perustein, vaikka hoitoa olisi saatavilla Suomessakin.

Voiko Kela tai julkinen terveydenhuolto hylätä ennakkolupahakemukseni, jos hakeudun hoitoon Suomesta ulkomaille?

Ennakkolupaa ei ole pakko myöntää, jos tarvitsemasi hoito voidaan järjestää Suomessa hoitotakuun puitteissa. Hoidon täytyy myös kuulua julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan Suomessa. Ennakkolupa voidaan siis evätä, jos hoitoa ei anneta Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Joissakin tapauksissa ennakkoluvan voi kuitenkin saada esimerkiksi kieleen tai kulttuuriin liittyvin perustein, vaikka hoitoa olisi saatavilla Suomessa.

Hyvinvointialueesi julkinen terveydenhuolto arvioi tilanteesi. Kela myöntää tai hylkää ennakkoluvan julkisen terveydenhuollon antaman lausunnon mukaisesti. Kela ei voi hylätä ennakkolupahakemustasi, jos julkinen terveydenhuolto puoltaa ennakkoluvan myöntämistä.

Saanko korvauksia matkakustannuksista, jos menen ennakkoluvalla Suomesta ulkomaille hoitoon?

Kyllä. Jos matkustat ulkomaille saamaan hoitoa ennakkoluvalla, voit hakea Kelasta korvauksia matkakustannuksista. Kela korvaa omavastuun ylittäneen osan matkakustannuksista kohdemaan hoitopaikkaan asti. Voit hakea korvauksia myös lääkkeiden ja oleskelun kustannuksista. Jos terveydenhuolto katsoo saattajan välttämättömäksi, myös saattajan kustannuksista voi saada korvauksia.

Voinko hakea ennakkolupaa jälkikäteen Suomessa?

Kyllä. Voit hakea ennakkolupaa jälkikäteen, jos olet maksanut itse kaikki hoidon kustannukset. Lupa on myönnettävä, jos se olisi myönnetty sinulle ennen hoidon antamista. Hae lupaa ja korvauksia Kelasta kuuden kuukauden sisällä hoidon maksamisesta. Ennakkolupa voidaan myöntää suunnitelmallista ulkomaille hoitoon hakeutumista varten. Et voi hakea ennakkolupaa äkillisen sairastumisen tilanteisiin.

Mitä eroa on potilasdirektiivin ja asetuksen mukaisella ennakkoluvalla?

EU-lainsäädännön puitteissa on olemassa kaksi korvausmahdollisuutta, kun potilas hakeutuu hoitoon ulkomaille: EU-asetuksen 883/2004 mukainen ennakkolupa (S2-lomake) ja potilasdirektiivin 2011/24/EU mukainen ennakkolupa. Asetuksen mukainen ennakkolupa käy julkisessa terveydenhuollossa. Direktiivin mukainen ennakkolupa käy julkisen terveydenhuollon lisäksi myös yksityisessä terveydenhuollossa.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä ainoastaan EU-asetuksen mukainen ennakkolupa.