Lääkkeet ja reseptit


Voinko ostaa ulkomailla kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä suomalaisesta apteekista?

Voit ostaa lääkkeitä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla reseptillä suomalaisesta apteekista, jos lääkkeellä on Suomessa myyntilupa. Reseptissä pitää olla potilaan tiedot, lääkemääräyksen antopäivä, reseptin kirjoittajan tiedot ja allekirjoitus sekä lääkettä koskevat tiedot. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan voi ostaa ulkomailla kirjoitetulla reseptillä. Esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä voi ostaa ainoastaan Suomessa toimivan lääkärin kirjoittamalla reseptillä.

EU- ja Eta-maiden sekä Sveitsin ulkopuolella kirjoitetut reseptit eivät käy Suomessa.

Voinko ostaa suomalaisella reseptillä lääkkeitä ulkomailta?

Voit ostaa lääkkeitä toisista EU- tai Eta-maista joko erillisellä paperisella reseptillä tai sähköisellä reseptillä. Tällä hetkellä suomalainen sähköinen resepti käy Kroatiassa ja Virossa sekä tietyissä apteekeissa Portugalissa, Puolassa ja Espanjassa.

Voit myös pyytää lääkäriä kirjoittamaan sinulle paperisen lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten. Reseptin käyttöön liittyy rajoituksia, sillä esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä ei voi ostaa toisessa maassa kirjoitetulla reseptillä. Suomessa kirjoitettu resepti ei käy EU- ja Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolella.

Käykö suomalainen sähköinen resepti ulkomailla?

Tällä hetkellä suomalainen sähköinen resepti käy Kroatiassa ja Virossa sekä tietyissä apteekeissa Portugalissa, Puolassa ja Espanjassa. Reseptin käyttöön liittyy rajoituksia, sillä esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä ei voi ostaa toisessa maassa kirjoitetulla reseptillä.

Mikä on ”lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”?

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on paperinen resepti, jolla voit ostaa lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Et voi tulostaa lääkemääräystä itse esimerkiksi Omakannasta, vaan saat sen tulosteena lääkäriltä. Et voi myöskään käyttää tätä ulkomaille tarkoitettua reseptiä Suomessa.

Kuinka kauan ulkomaille kirjoitettu resepti on voimassa?

Kun ostat lääkkeitä toisessa EU-maassa, reseptin voimassaolo määräytyy sen mukaan, missä maassa lääke hankitaan. Suomessa lääkemääräys on voimassa yleensä kaksi vuotta. Voit kysyä kohdemaan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeltä kuinka kauan reseptit ovat voimassa kyseisessä maassa.

Miten saan lääkkeitä, jos sairastun matkalla tai lääkkeeni loppuvat kesken matkan?

Jos sinulla on Suomessa kirjoitettu lääkemääräys ulkomailla ostoa varten, voit käyttää sitä EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Jos sinulla ei ole soveltuvaa reseptiä mukanasi, voit pyytää reseptiä paikalliselta lääkäriltä. Jos matkustat EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, saat lääkkeet samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat, kun näytät eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi.

Voit saada korvauksia myös reseptilääkkeistä: maasta riippuen voit saada lääkkeet suoraan paikallisella hinnalla, kun näytät apteekissa eurooppalaista sairaanhoitokorttia, tai voit hakea jälkikäteen lääkekorvauksia Kelasta tai paikallisesta sairausvakuutuslaitoksesta.

EU-alueen ulkopuolella tarvitset yleensä paikallisen lääkärin reseptin reseptilääkkeen ostamista varten.

Voinko ottaa lääkkeitä mukaani, kun matkustan ulkomaille pidemmäksi aikaa?

Selvitä etukäteen kohdemaan (ja mahdollisten läpikulkumaiden) tullista, onko kyseisessä maassa rajoituksia lääkkeiden maahantuonnissa. Voit yleensä ostaa Suomessa apteekista kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän. Ota mukaan reseptiyhteenveto, ja kuljeta lääkkeet niiden alkuperäispakkauksissa käsimatkavaroihin pakattuna. Jos kuljetat huumaavia ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä Schengen-alueella, tarvitset sitä varten Schengen-todistuksen. Voit pyytää todistuksen apteekista.

Voinko ostaa ulkomailta mitä tahansa reseptilääkkeitä?

Reseptilääkkeiden ostamiseen ulkomailla liittyy rajoituksia. Et voi ostaa esimerkiksi huumausaineita tai psykotrooppisia lääkkeitä. Lista kaikista rajoituksista löytyy Kanta.fi-sivustolta.

Miksi apteekki ei myynyt minulle reseptilääkettä toisessa EU-maassa kirjoitetulta reseptiltä?

Reseptin käyttöön liittyy rajoituksia. Esimerkiksi huumausaineita tai psykotrooppisia lääkkeitä varten tarvitset paikallisen lääkärin kirjoittaman reseptin. Apteekki voi myös kieltäytyä reseptin toimittamisesta, jos se epäilee reseptin aitoutta.

Mistä saan tietoa lääkkeiden saatavuudesta tai hinnoista Suomessa?

Kelan lääkehakupalvelusta voit hakea tietoa Suomessa myytävien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden hinnoista. Palvelusta löydät tietoa myös lääkkeiden korvattavuudesta ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Voit tarkistaa lääkkeen saatavuuden tietyssä apteekissa apteekki.fi-verkkopalvelun lääkehausta. Voit myös tiedustella lääkkeen saatavuutta suoraan siitä apteekista, josta haluaisit ostaa lääkettä.

Saanko Kela-korvauksia ulkomailta ostetuista lääkkeistä?

Kyllä, jos vastaava lääke on Suomessa korvattava. Voit saada Kela-korvausta reseptilääkkeiden kustannuksista, jos sairastut matkalla äkillisesti tai jos lääkkeesi esimerkiksi loppuvat matkan aikana.

Voit hakea Kela-korvausta myös silloin, jos matkustat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ostaaksesi reseptilääkkeitä.

Kela ei korvaa ulkomailta internetin kautta tai postitse hankittuja lääkkeitä.