Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten


  1. Mikä on eurooppalainen lääkemääräys?

Eurooppalainen lääkemääräys on paperinen tuloste, jota käytetään, kun haluat ostaa lääkkeitä toisessa EU-maassa. Voit pyytää lääkäriltäsi eurooppalaisen lääkemääräyksen nimeltään Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten. Tällöin lääkäri tulostaa sinulle englanninkielisen lääkemääräyksen, jota voit käyttää EU-maissa paperisen reseptin tapaan. Sillä ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta, eikä sitä voi itse tulostaa Omakannasta.

EU-maiden on tunnustettava toisissa EU-maissa annetut lääkemääräykset. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi virolaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä Suomessa ja toisinpäin. Edellytyksenä on, että lääkemääräyksessä on vaadittavat tiedot ja että lääkkeellä on myyntilupa siinä maassa, jossa se hankitaan. Kun hankit lääkkeitä toisessa EU-maassa, lääkemääräyksen voimassaolo määräytyy sen mukaan, missä maassa lääke hankitaan. Suomessa lääkemääräys on voimassa yleensä kaksi vuotta.

Lääkemääräys on kirjoitettava lääkevalmisteen vaikuttavan aineen nimellä silloin, kun lääke on tarkoitus hankkia toisessa EU-maassa. Näin varmistetaan, että potilas saa oikean lääkkeen, koska lääkevalmisteiden kauppanimet voivat vaihdella eri maissa. Lääkemääräys voidaan kirjoittaa kauppanimellä, kun on kyse biologisesta lääkkeestä tai jos kauppanimen käyttöön on muu perusteltu syy. Lääkärin on perusteltava kauppanimen käyttö lääkemääräyksessä.

Lääkemääräysten tunnustaminen ei koske huumausaineita tai psykotrooppisia aineita, joten tällaisia lääkkeitä et voi ostaa eurooppalaisella lääkemääräyksellä. Kaikkia muita lääkkeitä eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi määrätä.

Lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten voi kirjoittaa terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lupa määrätä lääkkeitä. Suomessa eurooppalaisen lääkemääräyksen voi kirjoittaa lääkäri sekä sairaanhoitaja, jolla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus.

  1. Voiko potilaalla olla sekä sähköinen lääkemääräys kotimaan asiointia varten että eurooppalainen lääkemääräys muita EU-maita varten?

Kyllä. Suomessa tehtäviä lääkehankintoja varten potilas saa sähköisen reseptin. Ulkomailla ostettavia lääkkeitä varten potilaan on pyydettävä lääkäriltä eurooppalaisen lääkemääräyksen nimeltään Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten, jota voi käyttää EU-maissa paperisen reseptin tapaan. Eurooppalainen lääkemääräys ei ole sähköinen, koska maiden välillä ei ole vielä pysyviä järjestelmiä lääkemääräysten sähköiseen käsittelyyn.

Tarvittaessa lääkäri voi kirjoittaa samasta lääkkeestä kaksi lääkemääräystä; sekä sähköisen reseptin että lääkemääräyksen ulkomailla ostoa varten.

  1. Käykö suomalainen sähköinen resepti ulkomailla?

Suomessa käytössä oleva sähköinen resepti ei toimi ulkomailla. Lääkärin vastaanotolla annettu sähköisen reseptin paperinen tuloste Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten toimii lääkemääräyksenä muissa EU-maissa. Tällä tulosteella ei voi ostaa lääkkeitä Suomesta.

On mahdollista, että tulevina vuosina sähköisen lääkemääräyksen yhteiskäyttö laajenee Suomen lähialueilla Ruotsiin ja Viroon.

  1. Millä kielellä eurooppalainen lääkemääräys kirjoitetaan?

Lääkemääräys ulkomailla ostoa varten on englanninkielinen. Kielivaihtoehdot ovat suomi-englanti tai ruotsi-englanti.

  1. Onko ulkomailla kirjoitetut paperiset lääkemääräykset hyväksyttävä Suomessa?

Apteekin on lähtökohtaisesti hyväksyttävä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut apteekeille määräyksen lääkkeiden toimittamisesta eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella.

Apteekki voi kieltäytyä toimittamasta lääkettä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä laaditulla lääkemääräyksellä, jos on syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta tai asianmukaisuutta, sisältöä tai jos lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen. Toistaiseksi ei ole olemassa reaaliaikaista ratkaisua, jolla toisessa maassa kirjoitetun lääkemääräyksen aitous voitaisiin varmistaa. Apteekki voi tarvittaessa pyytää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspistettä kysymään tietoa lääkemääräyksen laatijasta.

Suomessa käytetään sähköistä reseptiä.