Hoidon kustannukset ja korvaukset ulkomailla

Terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä ulkomailla peritään yleensä maksu asiakkaalta. Terveydenhuollon palvelujen hinnoittelu ja asiakkaalta perittävät maksut määräytyvät maakohtaisesti hyvin eri tavoin. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, soveltaako maa EU-lainsäädäntöä.


Lähtökohta ulkomailla on, että asiakas maksaa itse saamansa hoidon kustannukset. EU-lainsäädäntö ja Suomen solmimat kansainväliset sosiaaliturvasopimukset voivat muuttaa tilannetta siten, että et joudu itse maksamaan kaikkia hoitokustannuksiasi. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat, jos

  • saat EU- ja Eta-maassa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla tai kortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella
  • olet saanut toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten Kelan myöntämän ennakkoluvan
  • julkinen terveydenhuolto on järjestänyt hoitosi ulkomailla  ja on sovittu, että maksat joko paikallisen tai Suomen terveydenhuollon asiakasmaksun
  • asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja olet rekisteröitynyt asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksessa Kelan myöntämällä hoito-oikeustodistuksella
  • sairastut tilapäisen Australiassa oleskelusi aikana ja saat hoitoa paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa
  • olet tilapäisenä työntekijänä, opiskelijana tai tutkijana Québecissa ja sinulla on Kelan tai Eläketurvakeskuksen myöntämä todistus, joka on rekisteröity

Vastaat yleensä aina itse hoitokustannuksista, jos saat hoitoa muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä.

Hoidon kokonaiskustannukset voivat muodostua useista eri asioista

Hoitokustannukset ulkomailla sisältävät yleensä kaikki hoitoon liittyvät kustannukset, kuten hoitohenkilöstön työn ja muut henkilöstöpalvelut sekä tilojen, aterioiden, siivouksen, sairaala- ja liinavaatteiden kustannukset. Maksu voidaan periä erikseen myös kaikista hoitoon liittyvistä hoitotarvikkeista ja -toimenpiteistä sekä lääkkeistä. Hoitoon liittyviä laskutettavia kustannuksia ovat yleensä myös tulkkauksen ja potilasasiakirjojen käännöskustannukset.

Korvauksen hakeminen

Hae ulkomailla annetun hoidon kustannuksista korvausta Kelasta, jos olet maksanut kaikki kustannukset itse.

Matka- ja muu yksityisvakuutus voi korvata ulkomailla aiheutuneita hoitokustannuksia. Vakuutusyhtiö voi korvata kustannuksia suoraan hoidonantajalle tai jälkikäteen maksukuitin perusteella. Selvitä kustannusten korvaamista vakuutusyhtiöstä.