Itävalta

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112, 144 (ambulanssi) tai 140 (vuoristopelastus).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Itävallan terveydenhuoltojärjestelmä perustuu lakisääteiseen sosiaalivakuutukseen. Terveydenhuolto on Itävallan sosiaali- ja sairausvakuutuskassojen, liittovaltion ja maakuntien, muiden sosiaalivakuutuslaitosten ja paikallishallintojen rahoittamaa. Potilailla on oikeus valita omalääkärinsä ja heillä on vapaasti käytettävissään useimmat muut sairaanhoidon muodot. Omalääkärit toimivat yleensä sairausvakuutuskassan palveluksessa.

Liittovaltion sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö (BMSPGK) vastaa yleisestä terveydenhuoltopolitiikasta ja julkisen terveydenhuollon suojelemisesta Itävallassa. Se suunnittelee lainsäädännön ja toimii päätöksentekijänä, valvontaviranomaisena sekä koordinaattorina terveydenhuollon keskeisten toimijoiden välillä. Sairaalapiiriin liittyvät lainsäädännölliset ja johtamisvastuut ovat yksittäisillä maakunnilla.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Itävallassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Itävallassa on vaihtelevia käytäntöjä hoitoon hakeutumisen suhteen. Usein sairaaloiden avohoitoyksiköt ottavat vastaan potilaita ilman lääkärin lähetettä. Viime vuosina lähetettä on kuitenkin useammin edellytetty sairaalaan saavuttaessa. Sama koskee erikoislääkärin vastaanottoa. Käytäntö on hyvä varmistaa etukäteen hoitoa antavalta taholta.

Käytännöt vaihtelevat sen suhteen, miten hoidon kustannukset laskutetaan. Sairaaloissa, jotka saavat julkista rahoitusta, ulkomaalaisilta potilailta saatetaan vaatia maksua etukäteen. Voit kysyä maksuvaihtoehdoista suoraan hoidon tarjoajalta. Yksityiset sairaalat ja muut hoitoa antavat tahot saattavat toimia eri tavoin, ja usein maksun voi suorittaa jälkikäteen laskulla. Maksukäytäntö kannattaa varmistaa hoitopaikasta etukäteen.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu lääkärille (Vertragsarzt), jolla on sopimus Österreichische Gesundheitskassan kanssa. Tällaisen lääkärin tai hammaslääkärin nimen yhteydessä on usein maininta Kassenarzt (sopimuslääkäri) tai Alle Kassen (kaikki sairauskassat), mikä ilmaisee hänen kuuluvan julkisen sairaanhoidon piiriin.

Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin sinun tulisi saada hoito maksutta, koska paikallinen sairauskassa korvaa kulusi suoraan hoitopaikalle lukuun ottamatta mahdollista omavastuuosuutta.

Jos menet yksityiselle lääkärille, jolla ei ole sopimusta sairauskassan kanssa, maksat hoidon lääkärin luona itse. Voit kuitenkin jälkikäteen saada hoitokulusi osittain korvattua. Säilytä kaikki tositteet ja hae korvausta jälkikäteen Kelasta.

Hammaslääkäri

Julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluu vain rajallinen määrä hammashoitopalveluja. Hammaslääkärikuluja korvataan välttämättömän hoidon tapauksissa. Hakeudu hammaslääkäriin (Zahnarzt), jolla on sopimus Österreichische Gesundheitskassan kanssa. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin saat tietyt hoitotoimenpiteet joko osittain alennettuun hintaan tai maksutta. Voit mennä myös yksityiselle hammaslääkärille, mutta tällöin maksat hoidon vastaanotolla ensin itse.

Lääkkeet

Lääkäri, jolla on sairausvakuutussopimus, määrää sinulle lääkkeet korvaukseen oikeuttavalla reseptillä (Kassenrezept). Kun menet noutamaan reseptilääkkeitäsi apteekista, näytä määräyksen ohella eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Saat lääkkeet perushintaisina.

Jos sinulla on yksityislääkärin määräämä resepti (Privatrezept), saatat saada sen hyväksytettyä korvauksiin oikeuttavaksi reseptiksi (Kassenrezept) joko apteekissa tai alueellisessa sairauskassassa lääkkeestä riippuen. Yksityislääkärin reseptillä noutamasi lääkkeet maksat apteekissa aina kokonaan itse. Säästä kuitenkin kaikki apteekista saamasi tositteet. Niiden perusteella voit mahdollisesti saada osittaista korvausta paikallisesta sairauskassasta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleislääkärin tai erikoislääkärin antamalla lähetteellä. Jos lääkäri päättää lähettää sinut sairaalahoitoon, saat häneltä maksutositteen, joka oikeuttaa hoitoon omavastuumaksun hinnalla. Lääkäri suosittelee julkista sairaalaa, sillä niillä on sopimus paikallisen sairauskassan (Landesgesundheitsfonds) kanssa. Tällöin maksat sairaalahoidostasi yleisen maksuluokan (die allgemeine Gebührenklasse) edullisen vuorokausimaksun korkeintaan 28 päivän ajalta yhtä kalenterivuotta kohden. Omavastuumaksun suuruus vaihtelee hieman Itävallan osavaltioiden välillä.

Hätätapauksessa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuyksikköön. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi, ja pyydä varmistamaan sairauskassasta, että (yleistasoisen) sairaalahoitosi kulut katetaan.

Itävallassa on myös yksityisiä sairaaloita. Jos oma-aloitteisesti hakeudut hoitoon yksityissairaalaan tai sinut esimerkiksi hätätilanteessa toimitetaan sellaiseen, maksat hoitokulut ensin itse.

Hätätapauksessa ambulanssikuljetus on yleensä ilmaista, jos paikalle kutsutaan sopimuksella toimivan pelastusorganisaation ambulanssi. Sopimuspelastusorganisaatiot voivat vaihdella maakunnittain. Tietoa saa alueellisesta sairausvakuutuskassasta. Pelastuskuljetukset vuoristoalueilta urheilu- ja vapaa-ajan tapaturmien yhteydessä eivät ole ilmaisia. Näissä tapauksissa potilas on yleensä itse vastuussa pelastuskuljetuksen kustannuksista.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Itävaltaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä verkkosivuja. Osoita Itävallan terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Itävallan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Hyödyllistä tietoa terveyden- ja sairaanhoidosta Itävallassa löytyy Itävallan terveysportaalista (saksaksi). Terveysportaalissa on lisäksi tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta (englanniksi).

Itävallassa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa voit etsiä seuraavista saksankielisistä hakupalveluista:

  • Service Suche -palveluntuottajahaku, jossa listataan alueittain kaikki Itävallan lääkärit, apteekit, hammaslääkärit, sairaalat, kuntoutuslaitokset ja muut terveydenhuollon palveluntuottajat
  • Rehakompass, kuntoutuspalveluiden haku

Voit etsiä apteekkeja hakukoneen avulla (saksaksi).

Hoidon laatu ja turvallisuus

Itävallan sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö jakaa tietoa sairaaloissa annettavan hoidon laatustandardeista. Standardit koskevat kaikkia terveydenhuollon palveluntuottajia, ja palveluntuottajat ovat potilaan tai muun tahon pyynnöstä myös velvollisia osoittamaan täyttävänsä kyseiset standardit.

Lisätietoa lääkäreitä koskevista laatustandardeista on saatavilla Itävallan lääkäriliiton verkkosivuilta (saksaksi).