Itävalta

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112, 144 (ambulanssi) tai 140 (vuoristopelastus).


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Itävallassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Itävallassa hoitoon hakeutumisen käytännöt vaihtelevat. Usein sairaaloiden avohoitoyksiköt ottavat vastaan potilaita ilman lääkärin lähetettä. Viime vuosina lähetettä on kuitenkin usein edellytetty sairaalaan saapuvalta potilaalta. Sama koskee erikoislääkärin vastaanottoa. Käytäntö on hyvä varmistaa etukäteen hoitoa antavalta taholta.

Käytännöt vaihtelevat sen mukaan, miten hoidon kustannukset laskutetaan. Sairaaloissa, jotka saavat julkista rahoitusta, ulkomaalaisilta potilailta saatetaan vaatia maksua etukäteen. Voit kysyä maksuvaihtoehdoista suoraan hoidon tarjoajalta. Yksityiset sairaalat ja muut hoitoa antavat tahot saattavat toimia eri tavoin, ja usein maksun voi suorittaa jälkikäteen laskulla. Maksukäytäntö kannattaa varmistaa hoitopaikasta etukäteen.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu lääkärille (Vertragsarzt), jolla on sopimus Itävallan sairasvakuutuskassan, Österreichische Gesundheitskassan, kanssa. Tällaisen lääkärin tai hammaslääkärin nimen yhteydessä on usein maininta Kassenarzt (sopimuslääkäri) tai Alle Kassen (kaikki sairauskassat), mikä ilmaisee hänen kuuluvan julkisen sairaanhoidon piiriin.

Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin sinun tulisi saada hoito maksutta, koska paikallinen sairauskassa korvaa kulusi suoraan hoitopaikalle lukuun ottamatta mahdollista omavastuuosuutta.

Jos menet yksityiselle lääkärille, jolla ei ole sopimusta sairauskassan kanssa, maksat hoidon lääkärin luona itse. Voit kuitenkin jälkikäteen saada hoitokuluista osittain korvausta. Säilytä kaikki tositteet ja hae korvausta jälkikäteen Kelasta.

Hammaslääkäri

Julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluu vain rajallinen määrä hammashoitopalveluja. Hammaslääkärikuluja korvataan välttämättömän hoidon tapauksissa. Hakeudu hammaslääkäriin (Zahnarzt), jolla on sopimus Österreichische Gesundheitskassan kanssa. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin saat tietyt hoitotoimenpiteet joko osittain alennettuun hintaan tai maksutta. Voit mennä myös yksityiselle hammaslääkärille, mutta tällöin maksat hoidon vastaanotolla ensin itse.

Lääkkeet

Lääkäri, jolla on sairausvakuutussopimus, määrää sinulle lääkkeet korvaukseen oikeuttavalla reseptillä (Kassenrezept). Kun menet noutamaan reseptilääkkeitäsi apteekista, näytä määräyksen ohella eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Saat tällöin lääkkeet perushintaisina.

Jos sinulla on yksityislääkärin määräämä resepti (Privatrezept), saatat saada sen hyväksytettyä korvauksiin oikeuttavaksi reseptiksi (Kassenrezept) lääkkeestä riippuen joko apteekissa tai alueellisessa sairauskassassa. Jos ostat lääkkeet yksityislääkärin reseptillä, maksat lääkkeet apteekissa aina kokonaan itse. Säästä kuitenkin kaikki apteekista saamasi tositteet. Niiden perusteella voit mahdollisesti saada osittaisen korvauksen lääkkeen hinnasta paikallisesta sairauskassasta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset yleislääkärin tai erikoislääkärin antamalla lähetteellä. Jos lääkäri päättää lähettää sinut sairaalahoitoon, saat häneltä maksutositteen, jolla saat hoidon omavastuumaksun hinnalla. Omavastuumaksun suuruus vaihtelee hieman Itävallan osavaltioiden välillä. Lääkäri suosittelee julkista sairaalaa, sillä niillä on sopimus paikallisen sairauskassan (Landesgesundheitsfonds) kanssa. Tällöin maksat sairaalahoidostasi yleisen maksuluokan (die allgemeine Gebührenklasse) edullisen vuorokausimaksun korkeintaan 28 päivän ajalta yhtä kalenterivuotta kohden.

Hätätapauksessa voit mennä suoraan julkisen sairaalan ensiapuyksikköön. Näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi ja pyydä varmistamaan sairauskassasta, että (yleistasoisen) sairaalahoitosi kulut katetaan.

Itävallassa on myös yksityisiä sairaaloita. Jos hakeudut oma-aloitteisesti hoitoon yksityissairaalaan tai sinut esimerkiksi hätätilanteessa toimitetaan sellaiseen, maksat hoitokulut ensin itse.

Hätätapauksessa ambulanssikuljetus on yleensä ilmaista, jos kuljetuksen hoitaa sopimuksella toimivan pelastusorganisaation ambulanssi. Sopimuspelastusorganisaatiot voivat vaihdella maakunnittain. Tietoa saa alueellisesta sairausvakuutuskassasta. Pelastuskuljetukset vuoristoalueilta urheilu- ja vapaa-ajan tapaturmien yhteydessä eivät ole ilmaisia. Näissä tapauksissa potilas on yleensä itse vastuussa pelastuskuljetuksen kustannuksista.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Itävaltaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Itävallan terveydenhuollosta, ole yhteydessä Itävallan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Hyödyllistä tietoa terveyden- ja sairaanhoidosta Itävallassa löytyy Itävallan terveysportaalista (saksaksi).

Itävallassa toimivaa terveydenhuollon palveluntuottajaa voit etsiä seuraavista saksankielisistä hakupalveluista:

  • Gesundheit-nettisivu tarjoaa palveluntuottajahaun, jossa listataan alueittain kaikki Itävallan lääkärit, apteekit, hammaslääkärit, sairaalat, kuntoutuslaitokset ja muut terveydenhuollon palveluntuottajat.
  • Apothekerkammer-nettisivulla voit etsiä apteekkeja hakukoneen avulla.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Itävallan sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö jakaa tietoa sairaaloissa annettavan hoidon laatustandardeista. Standardit koskevat kaikkia terveydenhuollon palveluntuottajia, ja palveluntuottajat ovat potilaan tai muun tahon pyynnöstä myös velvollisia osoittamaan täyttävänsä kyseiset standardit.

Lisätietoa lääkäreitä koskevista laatustandardeista on saatavilla saksaksi Itävallan lääketieteen laadunvalvonnan ja -hallinnan instituutista (Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung & Qualitätsmanagement in der Medizin, ÖQMED).

Terveydenhuoltojärjestelmä

Itävallan terveydenhuoltojärjestelmä perustuu lakisääteiseen sosiaalivakuutukseen. Terveydenhuolto on Itävallan sosiaali- ja sairausvakuutuskassojen, liittovaltion ja maakuntien, muiden sosiaalivakuutuslaitosten ja paikallishallintojen rahoittamaa. Potilailla on oikeus valita omalääkärinsä, ja heillä on vapaasti käytettävissään useimmat sairaanhoidon muodot. Omalääkärit toimivat yleensä sairausvakuutuskassan palveluksessa.

Liittovaltion sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö (BMSPGK) vastaa yleisestä terveydenhuoltopolitiikasta ja julkisen terveydenhuollon suojelemisesta Itävallassa. Se suunnittelee lainsäädännön ja toimii päätöksentekijänä, valvontaviranomaisena sekä koordinaattorina terveydenhuollon keskeisten toimijoiden välillä. Sairaalapiiriin liittyvät lainsäädännölliset ja johtamisvastuut ovat yksittäisillä