Jos olet tyytymätön Kelan päätökseen

Jos Kelan antama päätös hoito-oikeudesta, ennakkoluvasta tai ulkomailla annetun sairaanhoidon korvauksesta on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta. Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, voit valittaa edelleen hallinto-oikeuteen tai muutoksenhakulautakuntaan.


Päätös hoito-oikeudesta

Jos olet tyytymätön Kelan hoito-oikeutta koskevaan päätöksen, voit hakea siihen muutosta Kelasta. Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, voit valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste.  Lisätietoja valitusprosessista löydät Kelan sivuilta.

Päätös ennakkoluvasta tai ulkomailla annetun sairaanhoidon korvauksesta

Jos olet tyytymätön Kelan ennakkolupaa tai ulkomailla annetun sairaanhoidon korvausta koskevaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta Kelasta. Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, voit valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksestä voit valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen ja siitä ei voi valittaa. Lisätietoja valitusprosessista löydät Kelan sivuilta.

Voit valittaa hallinto-oikeuteen myös ennakkoluvan mukaisten hoitokustannusten sekä ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvien matka-, oleskelu- ja lääkekustannusten korvaamista koskevasta Kelan päätöksestä.