Matkavakuutus ja muut vakuutukset

Yksityisvakuutukset korvaavat sairastumisesta, sairaanhoidosta ja tapaturmista ulkomailla aiheutuvia kustannuksia. Yksityisvakuutusten turva täydentää lakisääteistä turvaa. Erityisesti matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa, jos matkustat ulkomaille.


Yksityisvakuutukset voivat antaa lisäturvaa kohdemaan terveyspalvelujen käyttämiseen. EU-lainsäädäntö turvaa oikeuden saada hoitoa ja korvauksia kustannuksiin EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä. Myös Suomen solmimat kansainväliset sosiaaliturvasopimukset antavat oikeuksia hoitoon Australiassa ja Kanadan Quebecissa tietyissä tilanteissa. Tämä tarkoittaa, että lainsäädäntö antaa asiakkaalle oikeuksia paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa ja että Kela voi korvata muualla aiheutuneita sairaanhoitokustannuksia jälkikäteen.

Yksityisen vakuutuksen kattavuus riippuu vakuutusehdoista

Yksityisvakuutuksia tarjoavat kotimaiset ja ulkomaiset vakuutusyhtiöt. Niiden kattavuudessa ja hinnoissa on eroja. Ne korvaavat usein eri tavoin ulkomailla terveyspalvelujen käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia, jos kyse on tilapäisen ulkomailla oleskelun aikaisesta sairastumisesta tai hakeutumisesta ulkomaille sairaanhoidon saamiseksi.

Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen ehdoista vakuutussopimuksessa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE neuvoo ja auttaa vakuutusasioissa.

Yksityinen sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutuksia myyvät vakuutusyhtiöt, jotka käyttävät niistä erilaisia tuotenimiä, kuten sairausturva, aikuisturva ja terveysvakuutus. Osa vakuutuksista korvaa sekä tapaturma- että sairauskulut, osa vain sairauskulut. Sairauskuluvakuutukset päättyvät yleensä 60–100-vuotiaana, eikä niitä yleensä myönnetä yli 65-vuotiaille.

Sairaanhoitokulut korvataan sairauskuluvakuutuksesta yleensä enintään todellisten, aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Hoitokustannusten korvaaminen edellyttää yleensä, että sairauden tai vamman hoito on ollut yleisen lääketieteellisen näkemyksen mukaisesti välttämätöntä ja tarpeellista.

Sairauskuluvakuutukset tai niiden kaikki korvauslajit eivät välttämättä ole voimassa ulkomailla. Vakuutusehdoissa on esimerkiksi saatettu rajoittaa, että sairauden perusteella korvausta maksetaan vain Suomessa annetusta hoidosta.

Sairauskuluvakuutuksiin voi myös liittyä rajoituksia. Yhtiöiden ja tuotteiden välillä voi olla eroja muun muassa raskauden ja synnytyksen hoidon, hammashoidon, fysikaalisten hoitokulujen, sidetarpeiden, apuvälineiden ja erilaisten terapiahoitojen sekä matkakulujen korvattavuudessa.

Korvauksia ei yleensä makseta hoidoista, joita ei yleisen lääketieteellisen näkemyksen mukaan pidetä tarpeellisina. Tällaisia ovat yleensä esimerkiksi vaihtoehtohoidot.

Matkavakuutus

Henkilövahingot kattavan matkavakuutuksen ottaminen on aina suositeltavaa, kun matkustat ulkomaille. Matkavakuutuksia tarjoavat yksityiset vakuutusyhtiöt. Matkavakuutusten korvausehdot vaihtelevat ja niissä voi olla merkittäviä yhtiökohtaisia eroja.

Matkavakuutus korvaa yleensä sairauden tai tapaturman hoitokulut vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa. Matkavakuutusten ehdoissa voidaan rajata oikeuttasi korvaukseen esimerkiksi tilanteissa, joissa hoidontarpeesi on aiheutunut

  • aiemmin todetusta sairaudesta tai raskaudesta
  • vaarallisessa tai riskialttiissa urheiluun tai muuhun liikkumiseen liittyvässä tilanteessa, kuten sukellukseen, kiipeilyyn ja ilmailuun liittyvät tilanteet
  • hakeutumisesta varta vasten hoitoon ulkomaille.

Joihinkin matkavakuutuksiin kuuluu ulkomailla aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen. Matkakustannuksia voi aiheutua myös, jos tarvitset kuljetuksen kohdemaasta Suomeen. Vakuutusyhtiö voi edellyttää tällaisten matkakustannusten korvaamiseksi erityisiä järjestelyjä, kuten yhteydenottoa vakuutusyhtiöön etukäteen tai vakuutusyhtiön hoitamaa kuljetusta.

Matkavakuutuksissa on erikseen määritelty, korvataanko kuolemantapaukseen liittyviä ruumiin säilytys- ja kuljetuskustannuksia tai hautauskuluja. Lisäksi matkavakuutuksissa on yleensä erikseen määritelty, miten korvataan omaiselle tai muulle saattajalle aiheutuvia kustannuksia.

Sopimuslääkärit

Jos vakuutusyhtiöllä on oleskelumaassa sopimuslääkäreitä tai muita yhteistyökumppaneita, se voi ohjata sinut suoraan sopimuksensa piiriin kuuluvalle lääkärille. Usein tällaisia palveluja käyttämällä saat hoidon halvemmalla tai maksutta ja vakuutusyhtiö maksaa kustannukset suoraan hoidonantajalle.

Kun olet lähdössä matkalle

  • Jos sinulla ei ole matkavakuutusta, on suositeltavaa ostaa se ennen matkaa.
  • Tutustu vakuutuksen sisältöön ja voimassaoloon ennen matkalle lähtöä.
  • Jos matkustat lasten kanssa, tarkista, sisältyvätkö lapset vakuutukseesi.
  • Selvitä, miten saat hätätapauksessa yhteyden vakuutusyhtiöön.
  • Ota matkakohteeseen mukaan vakuutusyhtiöltä saamasi tosite tai muu matkavakuutusasiakirja.