Asiakasmaksut ulkomailla

Terveydenhuollon palvelujen kustannukset vaihtelevat maittain.


Ulkomailla terveydenhuollon palvelujen käytön laskutukseen vaikuttavat seuraavat asiat:

 • missä maassa saat hoitoa
 • oletko sairastunut hoitoa antaneessa maassa äkillisesti tai oletko matkustanut sinne käyttämään terveyspalveluja
 • saatko hoitoa paikallisessa julkisessa vai yksityisessä terveydenhuollossa.

Hoidonantaja voi ulkomailla edellyttää etukäteismaksua tai takuusumman maksamista ennen hoidon antamista.

Suomalaisviranomaiset eivät voi tarjota yksityiskohtaisia tietoja terveyspalvelujen hinnoista ulkomailla. Selvitä siis mahdollisuuksien mukaan etukäteen hoidonantajalta tai kohdemaan viranomaisilta, mitkä ovat hoidostasi laskutettavat kustannukset.

Jos olet maksanut itse hoidosta aiheutuneet kustannukset ulkomailla, voit hakea korvausta Kelasta.

EU-maissa hoidon hintojen tulee olla samat kaikille

EU-maissa terveydenhuollon palveluntuottajat voivat vapaasti asettaa omat hintansa. Edellytys on kuitenkin, että hinnat eivät aseta eriarvoiseen asemaan kohdemaassa vakinaisesti asuvia ja muista EU-maista hoitoon hakeutuvia potilaita.

EU-maissa terveydenhuollon palveluntarjoajien on

 • sovellettava muista EU-maista tuleviin potilaisiin samaa terveydenhuollon maksutaulukkoa kuin kotimaisiin potilaisiin

tai

 • veloitettava puolueettomin ja syrjimättömin perustein laskettu hinta, jos vertailukelpoista hintaa ei ole kotimaisten potilaiden osalta olemassa.

Hoidonantaja on velvollinen antamaan sinulle hinta-arvion suunnitellusta hoidosta. Hoidonantajan tulee antaa hoidostasi myös selkeä lasku ja maksukuitti, jonka perusteella hoitosi voidaan korvata.

Mistä hoidon hinta muodostuu?

Mahdollisia hoidosta perittäviä kustannuksia voivat olla esimerkiksi

 • asiakasmaksut, jotka voivat olla kiinteähintaisia kaikille potilaille
 • omavastuuosuus, joka on yleensä osuus hoidon kokonaiskustannuksista
 • päivystysmaksut
 • sairaalassa annettava lääkehoito, jonka hinnoittelu voi olla esimerkiksi tablettikohtainen tai lääkevalmistekohtainen
 • avohoidon käyntimaksut
 • vuodeosastohoidon tai sairaalahoidon maksut
 • laboratoriomaksut
 • erilliset maksut lääkärintodistuksista ja lausunnoista sekä niiden käännöksistä
 • tulkkaus
 • sairaankuljetusmaksut
 • hoitotarvikkeet
 • hoidon aikana käytetyt muut tarvikkeet ja palvelut, esimerkiksi lakanat, sairaalavaatteet, siivous, ateria, televisio, puhelin ja yksityishuone.

Maksaminen

Ulkomailla on tavallista, että hoidonantaja laskuttaa hoitokustannukset asiakkaalta hoidon yhteydessä. Yleensä hoidonantajat edellyttävät ulkomailla käteismaksua tai maksua luottokortilla hoitopaikassa. On ilmennyt tilanteita, joissa asiakasta ei ulkomailla päästetä pois hoitopaikasta ennen maksamista.

Osa hoidonantajista antaa hoidosta laskun, joka tulee maksaa jälkikäteen.

Jos mahdollista, selvitä etukäteen hoidonantajalta, miten se laskuttaa annetun hoidon ja miten maksaminen tapahtuu. Varmista, että saat kuitin kaikista maksuistasi sekä selvitykset tehdyistä toimenpiteistä, jos ne eivät näy kuitilla.