Lääkkeiden ostaminen verkosta

Lääkkeitä voi tietyin edellytyksin ostaa verkon kautta sekä Suomessa että toisessa EU-maassa toimivasta verkkoapteekista. Lääkkeiden tilaaminen EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolelta on laitonta.


Suomessa toimiva apteekki voi myydä lääkkeitä verkossa, jos se on ilmoittanut verkkopalvelun käytöstä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).

Fimea ylläpitää luetteloa Suomessa toimivista laillisista apteekkien verkkopalveluista.

Lääkkeiden tilaaminen ulkomaisen apteekin verkkokaupasta

Jos tilaat lääkkeitä toisesta EU-maasta, varmista, että teet tilauksen laillisesta apteekista tai muusta laillisesta lääkkeiden jakelupisteestä. Euroopan unionin alueella toimivat lailliset verkkoapteekit voit tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Lisäksi Euroopan lääkevirasto kokoaa maakohtaista tietoa EU:ssa toimivista laillisista lääkkeiden verkkokauppaa harjoittavista apteekeista.

Voit tilata lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä korkeintaan kolmen kuukauden tarvetta vastaavan määrän.

Reseptilääkkeiden lisäksi voit tilata itsehoitolääkevalmisteita ja rohdosvalmisteita sekä rekisteröityjä tai ei-rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia (homeopaattisia lääkkeitä muistuttavia) valmisteita.

Kun asioit verkkoapteekissa, huomioi seuraavat seikat:

  • Reseptilääkettä varten sinulla tulee olla voimassa oleva lääkemääräys samalla tavalla kuin jos ostaisit lääkkeen apteekista Suomessa.
  • Huumausainetta sisältävää lääkettä ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.
  • Verkosta tai postin välityksellä ulkomailta hankittuja lääkkeitä ei korvata sairausvakuutuksesta.
  • Lääkkeiden luokittelu voi erota maiden välillä. Esimerkiksi luontaistuote tai muu valmiste, kuten ravintolisä saatetaan luokitella Suomessa lääkkeeksi. Silloin siihen sovelletaan samoja säännöksiä kuin lääkkeiden tuontiin.
  • Suuret pakkauskoot ovat Suomessa usein reseptivalmisteita myös itsehoitolääkkeiden osalta, jolloin niiden tilaamiseen tarvitaan voimassa oleva lääkemääräys. Tämä koskee esimerkiksi tavanomaisia särkylääkkeitä.
  • Verkossa myydään myös lääkeväärennöksiä ja vanhentuneita lääkkeitä, ja lääkkeen aitoutta on vaikea arvioida.
  • Lääkkeet eivät aina sovi yhteen ja niillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia.
  • Lääkkeiden ostaminen verkosta tapahtuu omalla riskillä. Vastaat itse lääkkeen aitouden ja laillisuuden selvittämisestä.
  • Verkosta tilattavien lääkkeiden tulee olla laillisia valmisteita myös siinä maassa, josta niitä tilataan.