Lääkkeiden ostaminen verkosta

Lääkkeitä voi tietyin edellytyksin ostaa verkon kautta sekä Suomessa että toisessa EU-maassa toimivasta verkkoapteekista. Lääkkeiden tilaaminen EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta on laitonta.


Suomessa toimiva apteekki voi myydä lääkkeitä verkossa, jos se on ilmoittanut verkkopalvelun käytöstä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).

Fimea ylläpitää luetteloa Suomessa toimivista laillisista apteekkien verkkopalveluista.

Lääkkeiden tilaaminen ulkomaisen apteekin verkkokaupasta

Jos tilaat lääkkeitä toisesta EU-maasta, varmista, että teet tilauksen laillisesta apteekista tai muusta laillisesta lääkkeiden jakelupisteestä. Euroopan unionin alueella toimivat lailliset verkkoapteekit voit tunnistaa yhteisestä tunnuksesta. Lisäksi Euroopan lääkevirasto kokoaa maakohtaista tietoa EU:ssa toimivista laillisista lääkkeiden verkkokauppaa harjoittavista apteekeista. Huomaathan, että lääkkeiden luokittelussa ja toimitusehdoissa on voi olla maakohtaisia eroja. Joidenkin maiden kansallinen lainsäädäntö voi esimerkiksi estää lääkkeiden toimittamisen ulkomaille verkkokaupasta tehdyn tilauksen kautta.

Ulkomaisista verkkoapteekeista tilattaessa sinun on otettava huomioon myös lääkkeiden maahantuontia koskevat rajoitukset. Lääkkeiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta on kielletty. ETA-alueelta tilatessakin sinun on varmistettava lääkkeiden toimittajan laillisuus sekä se, että tilattava lääkevalmiste on kyseisen maan viranomaisen hyväksymä.

Voit tilata lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maasta korkeintaan kolmen kuukauden tarvetta vastaavan määrän.

Reseptilääkkeiden lisäksi voit tilata itsehoitolääkevalmisteita ja rohdosvalmisteita sekä rekisteröityjä tai ei-rekisteröityjä homeopaattisia tai antroposofisia (homeopaattisia lääkkeitä muistuttavia) valmisteita.

Kun asioit verkkoapteekissa, huomioi seuraavat seikat:

  • Reseptilääkettä varten sinulla tulee olla voimassa oleva lääkemääräys samalla tavalla kuin jos ostaisit lääkkeen apteekista Suomessa. Huomaathan, että tällä hetkellä suomalaisella sähköisellä reseptillä ei voi ostaa reseptilääkkeitä ulkomaalaisesta apteekkiverkkokaupasta.
  • Huumausainetta sisältävää lääkettä ei saa hankkia eikä vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.
  • Verkosta tai postin välityksellä ulkomailta hankittuja lääkkeitä ei korvata sairausvakuutuksesta.
  • Lääkkeiden luokittelu voi erota maiden välillä. Esimerkiksi luontaistuote tai muu valmiste, kuten ravintolisä saatetaan luokitella Suomessa lääkkeeksi. Silloin siihen sovelletaan samoja säännöksiä kuin lääkkeiden tuontiin.
  • Suuret pakkauskoot ovat Suomessa usein reseptivalmisteita myös itsehoitolääkkeiden osalta, jolloin niiden tilaamiseen tarvitaan voimassa oleva lääkemääräys. Tämä koskee esimerkiksi tavanomaisia särkylääkkeitä.
  • Verkossa myydään myös lääkeväärennöksiä ja vanhentuneita lääkkeitä, ja lääkkeen aitoutta on vaikea arvioida.
  • Lääkkeet eivät aina sovi yhteen ja niillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia.
  • Lääkkeiden ostaminen verkosta tapahtuu omalla riskillä. Vastaat itse lääkkeen aitouden ja laillisuuden selvittämisestä.
  • Verkosta tilattavien lääkkeiden tulee olla laillisia valmisteita myös siinä maassa, josta niitä tilataan.