Hoitokäytännöt

Terveyden- ja sairaudenhoitosi on perustuttava näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin. Hoitokäytännöissä on kuitenkin ollut vaihtelua eri puolilla Suomea, esimerkiksi päätöksiä kiireettömän hoidon antamisesta on tehty erilaisin perustein. Kiireettömään hoitoon pääsyä yhtenäisin perustein kotikunnasta riippumatta on ohjattu terveydenhuoltolailla.


Hyvillä hoitokäytännöillä voidaan myös ehkäistä riskiä saada jokin hoitoon liittyvä infektio, estetään taudinaiheuttajien siirtyminen työntekijästä potilaaseen, potilaasta työntekijään tai työntekijän välityksellä toisiin potilaisiin.

Käypä hoito -suositukset, yhtenäiset hoitoon pääsyn kriteerit ja hoitotakuu voivat mahdollistaa nykyistä tasa-arvoisemman terveydenhuollon. Kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset on julkaistu Käypä hoito -verkkosivuilla. Suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Lääkärit käyttävät usein Käypä hoito -suosituksia, kun päättävät potilaan hoidosta.