Kielelliset oikeudet

Potilaalla on oikeus saada tietoa hoidostaan niin, että hän riittävästi ymmärtää tiedon sisällön ja merkityksen.


Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos asiakkaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tarvittaessa tulkkaus.

Asiakkaalla on Suomessa aina oikeus saada maksutta omaa hoitoaan koskevat tiedot.

Suomessa terveyspalveluja annetaan suomeksi tai ruotsiksi

Suomen julkisen terveydenhuollon palvelut annetaan Suomen virallisilla kielillä suomeksi tai ruotsiksi. Laki ei velvoita hoidonantajaa tarjoamaan palveluja muilla kielillä.

Yksikielisen hyvinvointialueen alueella sosiaali- ja terveydenhuolto järjestetään hyvinvointialueen kielellä.

Kaksikielisen hyvinvointialueen on annettava palvelut asiakkaan valitsemalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Lisäksi saamelaisilla on oikeus käyttää saamen kieltä saamelaisten kotiseutualueen kunnissa sekä Lapin hyvinvointialueen alueella sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joita tuotetaan vain kotiseutualueen kuntien ulkopuolella sijaitsevissa toimintayksiköissä.

Pohjoismaalaisilla on oikeus saada terveyspalveluja omalla kielellään

Pohjoismaiden kansalaisilla on Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella oikeus käyttää Suomen julkisessa terveydenhuollossa omaa kieltään; suomea, ruotsia, norjaa, tanskaa tai islantia. Tarvittaessa julkisen terveydenhuollon on järjestettävä tarvittava tulkkaus- ja käännösapu, kun potilas tulee toisesta Pohjoismaasta.

Tulkkauskustannukset ovat osa hoitokustannuksia

Jos saat Suomessa hoitoa julkisessa terveydenhuollossa ja sairaanhoitosi kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa tai Sveitsi, laskutetaan tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset osana hoitosi kustannuksia.

Jos hakeudut Suomeen käyttämään terveyspalveluja, olet velvollinen järjestämään tarvitsemasi tulkkauksen hoitoa varten. Terveydenhuollon työntekijät voivat järjestää hoitoa varten tulkkipalvelut, jos et ymmärrä hoitoasi koskevia tietoja.

Jos vastaat itse hoitosi kustannuksista, velvollisuutesi on maksaa myös hoitoon liittyvästä tulkkauksesta aiheutuneet kustannukset.